ฟีเจอร์

Mobile-Responsive Forms

Let customers complete forms on the go on their preferred device. With Adobe Experience Manager Forms, you can create forms once, preview the look and feel across devices, and publish to any screen size.


If you want to play in the big leagues, you need a mobile home run.

Because so many tasks are done on the go, customers expect businesses to have forms that are easy to fill out — even on tiny screens with miniature keyboards. At the same time, you’re not interested in creating and managing several versions of the same form.

Mobile-responsive forms solves this problem. It lets you create one form and preview how it will look on any device. Once published it will automatically render to any screen size and your customers can complete your form on-the-go using their preferred device. Use smart fields to save time and frustration, reduce errors, and simplify the process.

Mobile forms for on-the-go conversions

Mobile responsiveness
The adaptive form feature enables you to create a single source for a form that automatically sizes and re-flows on mobile devices.

Same look and feel
Forms create a consistent brand image by having the same theme applied across all devices.

Save and resume across channels
Allow clients to save in-progress forms and return later to complete them, even on another device.

Form field validation
Validate form fields such as phone and address and offer context-sensitive help to reduce the possibility of errors.

Learn more about mobile-responsive forms in Adobe Experience Manager.

Discover mobile-responsive forms.

Learn how to create mobile forms that let users submit data directly to Experience Manager in our Help section.

Read more

Start creating your own forms.

Learn how to set up a mobile form for any device and screen size in our Help section.

Read more

See related features

แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลอินพุตของผู้ใช้ บันทึกความคืบหน้าของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าดำเนินการต่อในภายหลังได้บนอุปกรณ์ใดๆ กรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อลดความผิดพลาด และตรวจสอบข้อมูล

การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

กรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าและสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วยข้อมูลจากระบบแบ็คเอนด์ต่างๆ เช่น CRM และ ERP และโพสต์ข้อมูลการส่งกลับไปที่ระบบแบ็คเอนด์ของคุณ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถลดความวุ่นวายในการกดปุ่มได้ด้วยฟีเจอร์ของอุปกรณ์มือถือ

App for field employees

Let your field workers securely interact with forms on the go — even offline — by allowing them to attach photos and notes, send forms for approval, and capture electronic signatures.


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง