ฟีเจอร์

Out-of-the-box Data Connectors

Skip the complex development-heavy setup to integrate all of your core systems. Our out-of-the-box
connectors connect to RDBMS (MySQL, SQL Server, Oracle), OData, Microsoft Dynamics, as well as using common protocols like OData, Swagger 2.0 REST or SOAP to connect to just about anything.


Cross-system integration should be a no-brainer.

Integrating your core systems can be a chore, requiring heavy lifting with development and endless costs and considerations. But, at the same time, it’s a necessary evil. The right data connections should let you prefill forms and communications, as well as submit data to back-end systems.

With Adobe Experience Manager Forms out-of-the-box data connectors, you can integrate disparate back-end systems or data sources. And you don’t need to rip and replace your core systems. Experience Manager Forms can be the front-end experience layer on top of all your data sources. The end result is an information system that facilitates peak performance and consistent, cohesive experiences across all platforms — exactly the way it should be.

See what makes it work.

Drag-and-drop variables (NEW)
Draft your content. Then, drag and drop data elements to quickly bind them to specific variable content within template.

Easy integrations
Adobe Experience Manager Forms out-of-the-box connectors seamlessly integrate  RDBMS including MySQL, SQL Server, and Oracle, plus OData, Microsoft SOAP services.

Streamline processes
Data integration is essential to functional and efficient enterprise processes. Now, easily use even divergent data sources for a better business exchange every time.

Customize to optimize
With basic customization, integrate a host of first- and third-party data sources. This ensures all essential data is connected.

Learn more about out-of-the-box data connectors in Adobe Experience Manager.

Discover the simplicity of data sources configuration.

Learn how to plug in data sources, create user profiles, and use cloud configurations or rest APIs in our documentation.

Read more

Create form data models.

Get started on creating form data models or associating your sources with existing form data models built without coding in our Help section.

Read more

See related features

Codeless data mapping

Integrate data sources without any custom development and map entities to form fields and documents to personalize customer experiences and automate application processing across your brand.

การกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติ

กรอกแบบฟอร์มล่วงหน้าและสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วยข้อมูลจากระบบแบ็คเอนด์ต่างๆ เช่น CRM และ ERP และโพสต์ข้อมูลการส่งกลับไปที่ระบบแบ็คเอนด์ของคุณ รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถลดความวุ่นวายในการกดปุ่มได้ด้วยฟีเจอร์ของอุปกรณ์มือถือ

การสื่อสารที่มีความเฉพาะตัว

ส่งมอบการสื่อสารที่มีความเฉพาะตัวไปยังลูกค้าแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านการรวมข้อมูลจากระบบส่วนหลังลงในเทมเพลตเอกสารของคุณได้โดยตรง


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง