ฟีเจอร์

Theme Editor

Create your organization’s custom branding once and apply it to every form and document so your customers have consistent and engaging experiences in every interaction with your brand.


There’s a theme to this.

Building a brand is hard work — but you’ve done it. And now that you’ve got the branding, it’s your job to ensure it’s represented across every experience, every platform, and every customer interaction.

Now, with theme editor, you can create your organization’s custom branding once, and apply it everywhere — to every form, every document, and every communication. The end result? Your core branding sits at the center of every experience, for more consistent, cohesive customer journeys every time.

See what makes it work.

Simplified theme creation
With theme editor, you can easily create a theme, edit or copy existing themes, and manage dependency for all themes.

Define your unique details
Create themes and instantly apply them to your forms. Choose all styling details for components and panels, including background colors, transparency, alignment, and size.

Easily modify theme styling
Experience Manager Forms handles metadata for theme definition, then launches theme editor to enable simple styling modifications and more.

Out-of-the-box access
Adobe Experience Manager Forms ships standard with a variety of themes that correspond to form and communication templates.

Learn more about theme editor in Adobe Experience Manager.

Learn more about theme editor

Create and reuse themes.

Discover how to create compelling themes, then revisit and reuse them for upcoming forms in our Help section.

Read more

Get to know templates.

Learn how to use, import, and export templates to create adaptive forms in our Help section.

Read more

Experience Manager Get To Know Templates Device 2

See related features

การสื่อสารหลายช่องทาง

สร้าง แสดงตัวอย่าง และเผยแพร่เว็บที่มีการตอบสนองกับมือถือและการสื่อสารพร้อมพิมพ์ภายในเครื่องมือแก้ไขแบบเดี่ยวโดยการลากและวางเนื้อหาใช้ซ้ำได้จากช่องทางหนึ่งถึงอีกช่องทางหนึ่ง

การเขียนบนพื้นฐานส่วน

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ระบุบนแบบฟอร์มและเอกสารจำนวนมากสามารถสร้าง รับรอง และเผยแพร่ส่วนที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น บล็อกที่อยู่หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพื่อช่วยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การแปลงแบบฟอร์มอัตโนมัติ

แปลง PDF forms ตกค้างและฟีลด์ป้อนข้อมูลแบบดั้งเดิมทั้งหมดของคุณเป็นแบบฟอร์มดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนได้และรองรับการใช้งานบนมือถือโดยอัตโนมัติซึ่งเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์และรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยการขับเคลื่อนของ Adobe Sensei


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง