ฟีเจอร์

Translation Services

Easily connect your content to machine or human translation services to offer your products and services across the globe with common languages preconfigured.


Going global starts by speaking the same language.

You want to scale for worldwide business, but to reach customers around the globe, you’ll need to speak their language.

With translation services, taking this step has never been easier. In minutes, connect your content to machine or human translation so you can effectively and efficiently communicate in any market, any time. It’s an essential piece of “going global,” and the next step in your journey to build a bigger, better business.

See what makes it work.

Personalized to your global customers
Language isn’t one-size-fits-all. With machine translation in Adobe Experience Manager, you can build your own systems that include preferred terminology, industry-specific style, and organizational nuances.

Optimized for worldwide success
Extend the reach of your translated content while optimizing costs, increasing discoverability, and boosting ROI.

Integration made easy
We’ve included common languages standard, for easy integration and usage — no translation muscle required. 

Learn more about translation services in Adobe Experience Manager.

Explore machine translation.

Learn how to use Microsoft Translator for fully integrated and customized machine translation functionality in 45-plus languages.

Read more

Get to know the translation workflow.

See how to localize forms using the Experience Manager translation workflow in our Help section.

Read more

See related features

เครื่องมือแก้ไขธีม

ทำการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองขององค์กร จากนั้นนำไปใช้กับแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ

การเขียนบนพื้นฐานส่วน

อนุญาตให้ผู้ใช้ที่ระบุบนแบบฟอร์มและเอกสารจำนวนมากสามารถสร้าง รับรอง และเผยแพร่ส่วนที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น บล็อกที่อยู่หรือข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพื่อช่วยรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การสื่อสารที่มีความเฉพาะตัว

ส่งมอบการสื่อสารที่มีความเฉพาะตัวไปยังลูกค้าแต่ละคนโดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองผ่านการรวมข้อมูลจากระบบส่วนหลังลงในเทมเพลตเอกสารของคุณได้โดยตรง


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง