ฟีเจอร์

Visual Workflow Editor

Visually design workflows to connect forms, onboarding, and customer communication processes while integrating data along the way to allow you to route content and approvals in real time, according to your established business processes.


Set the rules for creating your own enrollment and communications.

You don’t want to rock the boat on your business processes, so you need an end-to-end enrollment and communications platform with workflows that are flexible enough to support your existing business processes, and robust enough to integrate data along the way.

With our visual workflow editor, you can easily match the flow of your forms with the way your teams already work. Connect forms, onboarding, and customer communication processes, and integrate data along the way to dynamically route content and approvals.

See what makes it work.

See what makes it work.

Reusable workflows (NEW)
Reuse saved workflows across any number of forms to quickly scale your common processes.

Drag-and-drop authoring
Easily add and update standard workflow components. Drag and drop workflow steps and then visually rearrange them in the editor.

 

 

Data integration
Connect data captured in forms and other sources, and pull that data into a workflow for decisioning.

Configurable components
Use out-of-the-box components like an email workflow step or Adobe Sign workflow step to help develop your workflow.

Learn more about visual workflow editor in Adobe Experience Manager.

Get to know Workflow Editor.

Get to know Workflow Editor.

Learn how to use Experience Manager Workflow Editor to automatically process content and facilitate governance in our tutorial video.

Watch now

Get the most out of workflow functionality.

Find out how to develop custom steps for your workflows as well as how to use programs and scripts to interact with them in our Help section.

Read more

Get the most out of workflow functionality.

See related features

ทำเอกสารบันทึก

สร้างและส่งมอบเอกสาร PDF โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการเก็บรักษาไปที่ระบบการจัดการเนื้อหาหรือที่เก็บเนื้อหาที่คุณเลือกใช้งานสำหรับการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างง่ายดาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลดความซับซ้อนของกระบวนการอนุมัติที่ลูกค้าหรือผู้อนุมัติหลายรายต้องลงนามพร้อมกันหรือตามลำดับด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายสำหรับแบบฟอร์มหรือเอกสารใดๆ โดยใช้โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อย่าง Adobe Sign

แดชบอร์ดแอปพลิเคชัน

กำหนดเส้นทางการส่งของแอปพลิเคชันผ่านขั้นตอนกำหนดเองและแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์เพื่อรับการตรวจสอบ รับรอง และการเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยพนักงานฝ่ายสนับสนุนได้แม้ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ


มาคุยกันว่า Adobe Experience Manager Forms จะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง