ADOBE Experience Manager

พาร์ทเนอร์ของ Adobe Experience Manager

เข้าถึงทรัพยากร เครื่องมือ และข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงการจัดการแอสเซทและส่งมอบเนื้อหาที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดในตลาดได้เร็วขึ้น 

Marquee

ค้นหาพาร์ทเนอร์ของ Adobe Experience Manager ที่ตรงตามความต้องการ

พาร์ทเนอร์ด้านโซลูชัน

ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำคุณตลอดการใช้งาน การผสานการทำงานของระบบ การพัฒนาแบบกำหนดเอง รวมทั้งให้คำตอบสำหรับคำถามหรือความต้องการเฉพาะด้าน 

พาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี

รับทรัพยากรเพื่อใช้งาน Adobe Experience Manager ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการผสานการทำงานแบบกำหนดเองของแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุด 

พาร์ทเนอร์

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ Adobe Experience Manager คุณจะได้รับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์อื่นๆ และสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของคุณโดยการส่งมอบโซลูชันระดับโลก ระหว่างนั้น คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรที่จะนำคุณไปยังแนวหน้าของการตลาดดิจิทัล ซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลการขายโดยเฉพาะ การฝึกอบรมลดราคา และโอกาสในการออกสู่ตลาด 

พาร์ทเนอร์ด้านโซลูชัน (เอเจนซีและผู้ผสานการทำงานของระบบ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี (แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและ ISV)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า