ฟีเจอร์

Auto-text Summarization

Rely on Adobe Sensei’s natural language processing technology to summarize text automatically for smaller screens so you can create text content once and reuse it within your experiences easily across all channels.


Automate your text editing, thanks to artificial intelligence.

With your audience accessing your content on screens of all sizes, content of a single length isn’t right for every situation. But editing multiple versions of each piece of content by hand takes time and energy you might not have.

The auto-text summarization feature automatically shortens text in content fragments to a predefined target word count while maintaining meaning. Machine learning directs the system to retain the sentences with the highest information density and uniqueness.

See what makes it work.

See what makes it work.

Instant, intuitive text editing
Plug in the number of words you’d like to end up with, and the system instantaneously slices and dices your master text, removing full sentences that seem the least impactful to create a shorter version.

Simple synchronization
Make sure any changes to the master text trickle down to the shorter versions you’ve created with the synchronization option.

Easy version review
Quickly identify the edits, displayed in red strike-through, and polish up the final version by restoring sentences that should remain and removing any you want to eliminate.

Learn more about auto-text summarization in Adobe Experience Manager Sites.

Craft short, sweet variations.

Craft short, sweet variations.

Learn how to use auto-text summarization with the Variations tool in our Help section.

Read more

See related features

Version control

Track your published site at any point in time using versioning and Timewarp. Create a snapshot of a page to restore any version or go back in time to see how the page looked at any point previously.

Content fragments

Design, create, curate, and use page-independent text along with associated media, making it easy to reuse copy without having to cut and paste or rewrite it.

การแก้ไขในบริบท

สร้าง เผยแพร่ และอัปเดตหน้าเร็วขึ้นและง่ายดายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟส WYSIWYG ในบริบทของเรา ซึ่งมาพร้อมกับองค์ประกอบแบบลากและวาง ปุ่มลัดคีย์บอร์ดที่เรียบง่าย การค้นหาภาพ และเนื้อหาที่ใช้ซ้ำได้

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง