ฟีเจอร์

In-context Editing

Update pages using our in-context WYSIWYG interface. Drag-and-drop components, easy-to-use keyboard shortcuts, visual search, and reusable content make building and publishing pages faster and easier.


The easy way to edit web pages is here.

More often than not, web page editing involves working around a host of bells and whistles that only add visual clutter. Back-end editing doesn’t immediately tell you what your edits are going to look like. Switching back and forth between the page being edited and the published version also can be a frustrating — and confusing — time sink.

In-Context Editing lets you easily see what your edited page will look like, with less visual clutter. With the WYSIWYG approach, just drag and drop components, edit them in one place, choose assets such as video to add to your layout, and move them around to easily and quickly visualize your final published page. You can also undo edits with keyboard shortcuts and add security controls for pages. Plus, you can make any type of content into components, which you can then put together as an experience. This gives you the flexibility to create any experience for any audience — all in context.

See what makes it work.

See what makes it work.

Drag-and-drop capability
Quickly manipulate the content you want — copy, images, video — using easy and powerful drag-and-drop techniques.

Content components
Change any type of content into a component. Then, put components together to create an experience in context, giving marketers and authors tremendous capability to create any experience like blogs, forms, comments, carousels, UGC, and more.

Edit content and layout
Edit content blocks in a live copy environment and move components around to achieve precisely what you want for copy and design.

Learn more about in-context editing in Adobe Experience Manager Sites.

Simplify page creation.

Simplify page creation.

See how easy it is to create, edit, and publish pages on your website in our
Help section.  

Read more

Dive into page editing.

Walk through the cool tools you can use to easily edit and publish web pages in our
Help section.   

Read more

Dive into page editing.

See related features

Content fragments

Design, create, curate, and use page-independent text along with associated media, making it easy to reuse copy without having to cut and paste or rewrite it.

การแก้ไขแอปหน้าเดียว

แก้ไขและจัดการแอปพลิเคชันหน้าเดียว (SPAs) ที่สร้างด้วยกรอบงานโอเพ่นซอร์สอย่าง React and Angular ที่ใช้เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางแบบเดียวกับที่คุณใช้สำหรับเว็บไซต์

GraphQL

ช่วยให้นักพัฒนาทำคิวรีเนื้อหาโดยใช้ GraphQL ด้วย API เพื่อเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาต้องการในแอปเพื่อลดคำขอเครือข่ายและปรับปรุงประสบการณ์บนแอป

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Experience Manager Sites สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง