ADOBE LEARNING MANAGER

การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบด้วยการมอบการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ราบรื่นให้กับทีมของคุณและสร้างขึ้นสำหรับบริษัทระดับองค์กร

อักษรวิ่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้น

Adobe Learning Manager ช่วยลดความซับซ้อนในการรับรองการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการมอบหมายหลักสูตรโดยอัตโนมัติ การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานเสร็จตรงเวลาและการรายงานหลายมิติที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามได้ว่าใครเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

คู่มือ

ให้บริการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปริมาณมาก

นำเสนอกระบวนการจัดการ การติดตาม และการมอบการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ราบรื่น

มุมมองทีมของฉัน

ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลสรุปแบบผสานรวมเกี่ยวกับความคืบหน้าและประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของทีม รวมถึงระบุสมาชิกในทีมที่อาจไม่ทันกำหนดเวลาได้ง่าย

การติดตามที่ครอบคลุม

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เช่น การประเมิน ความคืบหน้าของหลักสูตร การบรรลุในระดับทักษะ และสถานะการเรียนรู้

การรับรองที่เกิดขึ้นซ้ำ

มั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณทันสมัยและเป็นไปตามข้อกำหนดโดยการมอบหมายหลักสูตรตามเหตุการณ์โดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อการรับรองหมดอายุ

ดูรายงานและการวิเคราะห์โดยละเอียด

รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเรียนรู้ของทีมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งองค์กร

ข้อมูลสรุปการเรียนรู้

ติดตามประสิทธิภาพของทีมผ่านแผนภูมิที่แสดงถึงสถิติที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลักสูตร ความคืบหน้า และความสำเร็จ

แดชบอร์ดการรายงาน

ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม เช่น ข้อมูลการมีส่วนร่วมและการใช้สิทธิ์การใช้งาน

แดชบอร์ดการปฏิบัติตามข้อกำหนด

รับมุมมองแบบผสานรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมเมื่อเทียบกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้สามารถคอยดูแลรักษาทีมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด 100% และพร้อมสำหรับการตรวจสอบทุกเมื่อ

คู่มือ
คู่มือ

ทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

ช่วยผู้จัดการและผู้นำทีมตัดสินใจสรรหาบุคลากรตามประสิทธิภาพการเรียนรู้ของทีม

ทรานสคริปต์ของผู้เรียน

ผู้จัดการสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของพนักงานและสร้างทรานสคริปต์ของผู้เรียนที่ติดตามประวัติการเรียนรู้ของตน

การแจ้งเตือนตามกำหนดเวลา

เฝ้าสังเกตการลงทะเบียนหลักสูตรของสมาชิกทีมใดๆ การเสร็จสิ้นผ่านการรับรอง หรือกำหนดเวลาที่พลาด รวมทั้งกำหนดเวลาการแจ้งเตือนเพื่อให้อยู่ในการติดตาม

การรายงานตามบทบาท

ผู้จัดการสามารถประเมินความคืบหน้าของทีมได้ตลอดโดยใช้ชุดรายงานตามบทบาทขององค์กร

CP

วิธีมอบการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม และปรับขนาดได้

Brandon Hall Group สำรวจสถานะปัจจุบันของการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและวิธีการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อลดความเสี่ยง

มาพูดคุยกันว่า Adobe สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล