ฟีเจอร์

การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อขั้นสูง

สร้างแผนที่อายุการใช้งานของลูกค้าทั้งหมด ทราบจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงและตำแหน่งที่เกิดการมีส่วนร่วม และระบุคอขวดได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับความเร็วของข้อเสนอ


ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการการเปลี่ยนลูกค้าเป็นรายได้ผ่านการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าจะไม่เป็นเส้นตรงตามลำดับอีกต่อไป ลูกค้าบางรายพร้อมที่จะทำการซื้อในทัชพอยต์แรก ในขณะที่รายอื่นๆ ต้องสำรวจช่องทางต่างๆ หลายครั้งก่อนที่จะพร้อมซื้อ การวัดผลการมีส่วนร่วมในแต่ละระยะของกระบวนการตัดสินใจซื้อช่วยให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าแต่ละรายได้ ณ เวลาที่ลูกค้าพร้อมทำการซื้อ 

Adobe Marketo Engage แสดงให้คุณเห็นถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าทั้งหมดและช่วยให้คุณเชื่อมโยงลูกค้าของคุณเข้ากับข้อมูลโปรเจ็กต์ของบัญชีตลอดทุกช่วงอายุการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าลูกค้าย้ายไปในช่องทางต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด จึงช่วยให้คุณระบุช่วงที่มีอัตราการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงต่ำ เพื่อให้ฝ่ายขายเข้าช่วยเหลือ หรือระบุจุดที่คุณควรอัปเดตเนื้อหา นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายทำงานร่วมกันผ่านการแชร์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเลยลูกค้ารายใด

สัมผัสการใช้งานจริงของ Marketo Engage ผ่านการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรา

อะไรที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้ได้ผล

การสร้างโมเดลอายุการใช้งาน

 • ออกแบบโมเดลอายุการใช้งานของลูกค้าได้ง่ายดายโดยใช้เครื่องมือสร้างโมเดลแบบลากและปล่อย เทมเพลต โมเดลแบบกำหนดเอง และการคัดลอกโมเดล
 • สร้างรายงานเพื่อดูว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดในแต่ละระยะเพื่อติดตามช่องทางของคุณเมื่อเวลาผ่านไปและระบุคอขวดก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

การวิเคราะห์ผลกระทบของโอกาส

 • ดูการขายแต่ละครั้งและทัชพอยต์ทางการตลาดต่อโอกาสแต่ละครั้งโดยเรียงตามลำดับเวลา ซึ่งจะกระตุ้นลูกค้าให้เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อของตน
 • ดูการแสดงภาพของทัชพอยต์ทั้งหมดที่มีต่อผู้ติดต่อและบทบาทของโอกาสเพื่อแสดงถึงผลกระทบของการตลาดว่าผู้ติดต่อนั้นมีบทบาทที่มอบหมายให้ใน CRM หรือไม่

การผสานการทำงานของโมเดลอายุการใช้งาน

 • เชื่อมต่อข้อมูลโมเดลอายุการใช้งานไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาและช่วยให้ใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้อนข้อมูลการเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าจริงและคัดเลือกข้อมูลลงใน Google AdWords และโฆษณาบน Facebook โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าช่องทางใดมีผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ แนวโน้ม และโอกาสที่จะปิดการขายได้

ระยะ ขั้นตอน และการเปลี่ยนผ่าน

 • รับข้อมูลทุกๆ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยใช้ระยะ ขั้นตอน และการเปลี่ยนผ่านของอายุการใช้งานเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมของเส้นทางความสำเร็จในแบบเส้นตรงและไม่เป็นเส้นตรง
 • ติดตามปริมาณการใช้งานของลูกค้าในแต่ละระยะและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติจากระยะหนึ่งไปยังอีกระยะหนึ่ง

การวิเคราะห์เส้นทางแห่งความสำเร็จ

 • สร้างภาพของขั้นตอนของลูกค้าและเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละระยะก่อนที่จะไปยังระยะถัดไป
 • พิจารณาเส้นทางข้อเสนอโดยรวมร่วมกับรายงานการวัดอัตราความเร็วในแต่ละระยะ
 • ดูผู้ซื้อทุกรายที่มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย SLA ที่พลาดไปภายในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เข้าใจว่า ทีมงานฝ่ายขายต้องมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ณ จุดใด

การวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซื้อขั้นสูงใน Adobe Marketo Engage

สำรวจกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อที่ไม่เป็นเส้นตรงได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้วิธีการที่ Marketo Engage สามารถช่วยคุณสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าของคุณในทุกทัชพอยต์ของกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอันซับซ้อน

คู่มือ

มาพูดคุยกันว่า Adobe Marketo Engage สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

ภาพถ่ายบุคคล