ราคาและแพ็คเกจของ Adobe Real-time CDP

Adobe มี Real-time CDP สามรุ่นให้เลือกใช้สำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ของลูกค้าด้วยข้อมูลการตลาดที่ผสานรวม

การพิจารณาราคา

ราคาในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ดังนี้

ปริมาณโปรไฟล์

ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนโปรไฟล์ที่จะต้องจัดการ โปรไฟล์สร้างขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลทั้งที่รู้จักและที่เป็นนามแฝงจากทั่วองค์กร โดยมีจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก การแบ่งเซกเมนต์ และการเปิดใช้งานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

แพ็คเกจ

รุ่น B2C

Business to Consumer Edition เหมาะสำหรับแบรนด์ B2C ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวสำหรับผู้บริโภค


รุ่น B2B

Business to Business Edition เหมาะสำหรับแบรนด์ B2B ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวสำหรับผู้อาจเป็นลูกค้าและลูกค้ารายต่างๆ


รุ่น B2P

Business to Person Edition เหมาะสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบบทั้ง B2C และ B2B ที่ต้องการสร้างประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานเหมือนกันในธุรกิจทุกสายงาน


ฟีเจอร์

รุ่น B2C

รุ่น B2B

รุ่น B2P

คอลเลกชันข้อมูลการสตรีม

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

สคีมาการแม็ปข้อมูลและโมเดลข้อมูลด้านประสบการณ์

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

แคตตาล็อกตัวเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและปลายทางที่สร้างไว้ล่วงหน้า

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

ตัวเชื่อมต่อของ Adobe Experience Cloud   

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

ตัวเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Adobe

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

ตัวเชื่อมต่อปลายทางข้อมูลที่ไม่ใช่ของ Adobe

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

การควบคุมการกำกับดูแลข้อมูลที่จดสิทธิบัตร

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการความเป็นส่วนตัว

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

การแสดงตัวอย่างและการตรวจสอบข้อมูลดิบ

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

แหล่งข้อมูลทั้งที่รู้จักและที่เป็นนามแฝง

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

โปรไฟล์บุคคลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแบบเรียลไทม์

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการข้อมูลประจำตัว (ข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการการแบ่งกลุ่ม (ข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

การจับคู่กลุ่ม (ข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

การเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับโปรไฟล์ (ข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการการเปิดใช้งานโปรไฟล์ (ข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

แดชบอร์ดการรายงานและการใช้งาน

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

AI ของลูกค้า (การให้คะแนนความชอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมข้อมูลบุคคล)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

โปรไฟล์บัญชีที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแบบเรียลไทม์

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการข้อมูลประจำตัว (ข้อมูลบัญชี)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการการแบ่งกลุ่ม (ข้อมูลบัญชี)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

การเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับโปรไฟล์ (ข้อมูลบัญชี)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

บริการการเปิดใช้งานโปรไฟล์ (ข้อมูลบัญชี)

เครื่องหมายถูกสีเขียว
เครื่องหมายถูกสีเขียว

โปรไฟล์บุคคลแบบผสมผสาน (รวมข้อมูลทั้ง B2C และ B2B)

เครื่องหมายถูกสีเขียว

มาพูดคุยกันว่า Adobe Real-Time CDP สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง