ADOBE WORKFRONT

Workfront สำหรับ Adobe Experience Manager

เพิ่มความเร็วในการส่งมอบงานคุณภาพสูงสู่ตลาด Adobe Workfront สำหรับ Experience Manager Assets จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือของคุณเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานระดับองค์กร ปรับปรุงวงจรการผลิตของทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อักษรวิ่ง

เชื่อมโยงกระบวนการผลิตแอสเซทแบบครบวงจร

การผสานการทำงานของ Adobe Workfront กับ Experience Manager Assets ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติแบบร่าง ส่งมอบแอสเซทจาก Workfront ไปยัง Experience Manager และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสอดคล้องในการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น การซิงค์ข้อมูลเมตาเอาไว้ 

ไอคอน

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ผสานรวมกระบวนการต่างๆ ให้เป็นโซลูชันเดียวเพื่อให้ทีมของคุณสามารถตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อข้อเสนอแนะ ปรับเปลี่ยนโครงการได้ตามสภาวะของตลาด และดำเนินการซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ด้านเนื้อหาประเภทสร้างการมีส่วนร่วมได้เร็วกว่าที่เคย

ไอคอน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

จัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่สื่อสมบูรณ์และประสบการณ์ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนอ้างอิงแอสเซทที่สมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายในระหว่างกระบวนการผลิตสื่อ

ไอคอน

การรายงานที่ดียิ่งขึ้น

Workfront สำหรับ Adobe Experience Manager จะปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลเมตาของแอสเซทและรวบรวมไว้ในที่เดียวเพื่อการรายงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการกำกับดูแลงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นวงจรของการทำงานได้อย่างสมบูรณ์


คู่มือ

มีวิธีที่ดีกว่าในการทำงานร่วมกัน

ในวิดีโอสาธิตสั้นๆ นี้ คุณจะได้เห็นว่าการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์ที่เป็นระเบียบ และการรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มความรวดเร็วในการส่งมอบงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

“เราพึ่งพาประสิทธิภาพของ Adobe และ Workfront เพื่อให้ตอบสนองได้ทันกับกระแสคำขอที่ไม่มีวันสิ้นสุดและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด โดยทำทุกอย่างควบคู่ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการดำเนินการ”

Ben Synder
เจ้าของผลิตภัณฑ์ไอที

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

คู่มือ

ดูการแนะนำสำหรับ Workfront โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

>  ดูการทำงานของ Workfront

>  สำรวจโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมของคุณ

>  ดูรู้วิธีที่ Workfront เชื่อมโยงงานเข้ากับกลยุทธ์