ADOBE WORKFRONT + ADOBE EXPERIENCE MANAGER ASSETS

ใช้ DAM ที่เหมาะกับเวิร์กโฟลว์

การใช้ Adobe Workfront ที่ผสานการทำงานกับ Experience Manager Assets จะสร้างเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือของคุณ เพื่อปรับปรุงวงจรการผลิตของทีมให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มการรองรับได้ และเชื่อมโยงกัน

อักษรวิ่ง

เผยแพร่เนื้อหาแก่ลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เมื่อองค์กรต่างๆ พยายามสร้างเนื้อหาด้วยความเร็วมหาศาล ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ไม่เชื่อมโยงกันจะทำให้ทุกคนทำงานช้าลง ตั้งแต่นักการตลาด ครีเอทีฟ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อระบบไม่เชื่อมโยงกัน เนื้อหาของทีมจะหยุดนิ่ง แอสเซทถูกเพิกเฉย และประสบการณ์ลูกค้าที่ล้าสมัย ในตอนนี้ทีมของคุณจะสามารถตรวจทานและอนุมัติแบบร่าง ส่งมอบแอสเซทจาก Workfront ไปยัง Experience Manager และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสอดคล้องในการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น การซิงค์ข้อมูลเมตาเอาไว้

ไอคอน

กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ผสานรวมกระบวนการต่างๆ ไว้ในโซลูชันเดียวเพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองต่อข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนโปรเจ็กต์ตามสภาวะของตลาด สร้างการทำงานซ้ำๆ และลดการทำงานซ้ำซ้อนได้อย่างง่ายดาย และสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น

ไอคอน

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

จัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่สื่อสมบูรณ์และประสบการณ์ตลอดกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ตลอดจนใช้แอสเซทของแหล่งที่มาได้อย่างง่ายดายในระหว่างกระบวนการผลิตสื่อ

 

 

ไอคอน

การรายงานที่ดียิ่งขึ้น

Workfront มีตัวชี้วัดการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณสำหรับโปรเจ็กต์ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้มากขึ้น

 


คู่มือ

แบรนด์ทั้งหลายมีรายได้เพิ่มขึ้น 40% ด้วยการสร้างความเฉพาะตัวในปริมาณมาก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์จากคู่มือ “การเริ่มสร้างความเฉพาะตัวให้เนื้อหาในปริมาณมาก” ของเรา

“เราพึ่งพาประสิทธิภาพของ Adobe และ Workfront เพื่อให้ตอบสนองได้ทันกับกระแสคำขอที่ไม่มีวันสิ้นสุดและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด โดยทำทุกอย่างควบคู่ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการดำเนินการ”

Ben Synder
เจ้าของผลิตภัณฑ์ไอที

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

คู่มือ

ดูการแนะนำสำหรับ Workfront โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • ดูการทำงานของ Workfront
  • สำรวจโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมของคุณ
  • เรียนรู้วิธีที่ Workfront เชื่อมโยงงานเข้ากับกลยุทธ์