ADOBE WORKFRONT

ตอนนี้ ProofHQ เปลี่ยนชื่อเป็น Workfront Proof และทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติเนื้อหาครีเอทีฟโฆษณาได้จากทุกที่ Adobe Workfront Proof มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณชื่นชอบสำหรับ ProofHQ รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ปรับปรุงจากโซลูชันการจัดการงานชั้นนำ

Marquee

ตรวจสอบและอนุมัติด้วย Workfront Proof

เครื่องมือการตรวจสอบออนไลน์ของ Workfront ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกัน ตรวจสอบ และอนุมัติงานครีเอทีฟโฆษณาได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ทีมของคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการติดตามการอนุมัติและมีเวลามากขึ้นในการทำงานอื่นๆ ที่สำคัญ

การวางแผน การทำงานร่วมกัน และการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Workfront มีแพ็กเกจต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นการจัดการงานหรือพร้อมที่จะปรับขนาด Workfront อย่างทั่วถึงในองค์กร เราก็มีแพ็กเกจที่สามารถสนับสนุนทีมของคุณได้

Select

บรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรของคุณ

  • API ระดับพรีเมียมและการผสานการทำงาน
  • การรักษาความปลอดภัยที่ปรับปรุง
  • การสนับสนุนขั้นสูง

Prime

เชื่อมโยงงานระหว่างแผนกต่างๆ

  • การผสานการทำงานแบบพรีเมียม
  • ผู้ตรวจสอบแบบไม่จำกัด
  • การวิเคราะห์ที่ปรับปรุง

Ultimate

ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์สำหรับทั้งแผนกของคุณ

  • การจัดการทรัพยากร
  • การจัดกาความต้องการ
  • การตรวจสอบ/การอนุมัติเนื้อหา

มาพูดคุยกันว่า Adobe สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้าง

ภาพ