การตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติออนไลน์

เครื่องมือตรวจสอบเอกสารออนไลน์ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทีมสร้างสรรค์ และผู้จัดการโครงการสามารถตรวจสอบและอนุมัติงานได้อย่างง่ายดายในที่เดียว


ช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน

การส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายส่งผลให้เกิดการตรวจสอบแบบแยกส่วน และบ่อยครั้งก็มีคำขอที่ขัดแย้งกัน ซึ่งทำให้นักการตลาดพยายามหาวิธีทำให้ทุกฝ่ายพอใจ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแก้ไขหลายครั้ง งานที่ซ้ำกัน และปัญหาการจัดการการควบคุมเวอร์ชัน

 

ให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ตรงกัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันก็ตาม โซลูชันการตรวจสอบเอกสารออนไลน์ของ Workfront ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของคุณตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นโดยตรงในเอกสารเดียวกันกับที่นักการตลาดและทีมสร้างสรรค์ทำงาน ซึ่งเป็นที่ๆ เดียวกันในการขอข้อเสนอแนะ ดูความคิดเห็น และรับการแจ้งเตือนสำหรับการอนุมัติที่รอดำเนินการและที่เสร็จสิ้น ขณะที่ยังคงติดตามเส้นทางการตรวจสอบความคิดเห็นและเวอร์ชันต่างๆ ได้ทั้งหมด

 

เมื่อใช้การตรวจสอบเอกสารออนไลน์ การตรวจสอบและการอนุมัติจะกลายเป็นการสนทนาที่คล่องตัวมากกว่ากระบวนการหลายขั้นตอนที่ทำด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาให้สั้นลง ลดงานซ้ำซ้อน และทำให้เอกสารในขั้นสุดท้ายมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมายที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทีมแบรนด์ที่ตรวจสอบความสอดคล้อง หรือลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นในฉบับร่าง ทุกฝ่ายจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกันทั้งหมด 

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริงในการแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบนี้

การตรวจสอบเอกสารออนไลน์

ดูว่าอะไรที่ทำให้สิ่งนี้ได้ผล

การตรวจสอบเอกสารที่ยืดหยุ่น

ตรวจสอบไฟล์ได้มากกว่า 150 ประเภท รวมถึงไฟล์คงที่, เสียง, วิดีโอ, gif และ html5

 

โหมดเปรียบเทียบ

ดูเวอร์ชันต่างๆ เทียบเคียงกันเพื่อเปรียบเทียบการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลง

 

ตรวจสอบเอกสารบนมือถือ

แสดงความคิดเห็นและอนุมัติงานได้จากทุกที่

เครื่องมือมาร์กอัปอัจฉริยะ

ไฮไลท์ข้อความ วัดพิกเซล หรือใช้รูปร่างเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลง

 

รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

บันทึกประวัติการอนุมัติและการดำเนินการทั้งหมดเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 

พร้อมสำหรับทุกการตรวจสอบ

ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอนุมัติในเอกสารชุดเดียวกันกับที่ทีมสร้างสรรค์และการตลาดทำงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติออนไลน์

คู่มือการตรวจสอบเอกสารออนไลน์ฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้ฟีเจอร์และกระบวนการหลักที่จะช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ เพื่อให้คุณเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและลดการแก้งานที่มีค่าใช้จ่ายสูง 

คู่มือ

คู่มือ

วิธีตรวจสอบเอกสารด้วยการตรวจสอบเอกสารของ Workfront

เจาะลึกรายละเอียดของการตรวจสอบ การแสดงความคิดเห็น และการมาร์กอัปเอกสารด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบเอกสารออนไลน์ใน Workfront

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง