การวางแผนสถานการณ์จำลอง

Workfront Scenario Planner เป็นเครื่องมือวางแผนที่ตอบสนองได้ดีซึ่งคอยอัปเดตสถานการณ์จำลองอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับก้าวต่อไปอย่างรู้ใจ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งการวางแผนแบบอิสระและแบบเฉพาะกิจ


โซลูชันการวางแผนที่มีการพัฒนา

สำหรับการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ การเปลี่ยนงบประมาณ การเข้าและออกของสมาชิกในทีมนั้น การวางแผนรายปีและรายไตรมาสนั้นอาจไม่เพียงพอ และการอัปเดตแผนโครงการด้วยการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองและสเปรดชีตนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและเสียเวลา ซึ่งอาจทำให้ส่งงานไม่ทันเวลาและสูญเสียโอกาสต่างๆ 

 

Workfront Scenario Planner เป็นหนทางใหม่ในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้แนวทางการวางแผนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ เป็นแนวทางที่ลื่นไหลซึ่งสามารถปรับไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างแผนข้อมูลที่ชัดเจนโดยใช้ข้อมูลน้อยที่สุด ซึ่งจะอัปเดตและมีความแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้นเมื่องบประมาณเปลี่ยนไป การจัดสรรทรัพยากร ช่วงเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน 

 

อีกทั้งคุณยังสามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้หลายแบบและเปรียบเทียบแบบเทียบเคียงกันเพื่อดูข้อดีของแต่ละสถานการณ์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการดูการจัดสรรทรัพยากร ภาระผูกพันด้านงบประมาณ และการตัดสินโดยใช้ข้อมูลโดยไม่ต้องชะลอการวางแผนงานใหม่

Scenario Planner

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริงในการแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบนี้

ดูว่าอะไรที่ทำให้สิ่งนี้ได้ผล

สร้างและทำซ้ำสถานการณ์จำลอง

สร้างสถานการณ์จำลองโดยใช้การป้อนข้อมูลน้อยที่สุดซึ่งจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลเข้ามามากขึ้น

 

เปรียบเทียบสถานการณ์จำลอง

เปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ แบบเทียบเคียงกันเพื่อดูว่าแต่ละสถานการณ์จะส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ทรัพยากร และงบประมาณของคุณอย่างไร

ค้นหาเส้นทางที่จะก้าวต่อไป

ทำงานร่วมกันและสร้างข้อตกลงร่วมกันได้ง่ายขึ้นด้วยการมองเห็นว่าแต่ละสถานการณ์จำลองจะส่งผลต่อความคิดริเริ่มที่เจาะจงและงานที่ต้องทำของแต่ละทีมอย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จ

คู่มือ

สามกลยุทธ์ในการวางแผนโครงการการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

เรียนรู้กลยุทธ์สำหรับการสร้างแผนโครงการที่สอดคล้องกันซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นสถานะโครงการ ลดการแก้งาน และนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ


คู่มือการวางแผนโครงการสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้วิธีวางแผนสำหรับวงจรการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้

คู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง