การวางแผนสถานการณ์

Workfront Scenario Planner เป็นเครื่องมือวางแผนที่ตอบสนองได้ดีซึ่งคอยอัปเดตสถานการณ์จำลองอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะและแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับก้าวต่อไปอย่างรู้ใจ ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งการวางแผนแบบอิสระและแบบเฉพาะกิจ


โซลูชันการวางแผนที่มีการพัฒนา

สำหรับการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ การเปลี่ยนงบประมาณ การเข้าและออกของสมาชิกในทีมนั้น การวางแผนรายปีและรายไตรมาสนั้นอาจไม่เพียงพอ และการอัปเดตแผนโปรเจ็กต์ด้วยการปรับเปลี่ยนด้วยตนเองและสเปรดชีตนั้นเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและเสียเวลา ซึ่งอาจทำให้ส่งงานไม่ทันเวลาและสูญเสียโอกาสต่างๆ 

 

Workfront Scenario Planner เป็นหนทางใหม่ในการช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้แนวทางการวางแผนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ เป็นแนวทางที่ลื่นไหลซึ่งสามารถปรับไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างแผนข้อมูลที่ชัดเจนโดยใช้ข้อมูลน้อยที่สุด ซึ่งจะอัปเดตและมีความแม่นยำยิ่งขึ้นเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนั้นเมื่องบประมาณเปลี่ยนไป การจัดสรรทรัพยากร ช่วงเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน 

 

อีกทั้งคุณยังสามารถสร้างสถานการณ์จำลองได้หลายแบบและเปรียบเทียบแบบเทียบเคียงกันเพื่อดูข้อดีของแต่ละสถานการณ์อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการดูการจัดสรรทรัพยากร ภาระผูกพันด้านงบประมาณ และการตัดสินโดยใช้ข้อมูลโดยไม่ต้องชะลอการวางแผนงานใหม่

Scenario Planner

สัมผัส Workfront จากการใช้งานจริงในการแนะนำผลิตภัณฑ์เชิงโต้ตอบนี้

ดูว่าอะไรที่ทำให้สิ่งนี้ได้ผล

สร้างและทำซ้ำสถานการณ์จำลอง

สร้างสถานการณ์จำลองโดยใช้การป้อนข้อมูลน้อยที่สุดซึ่งจะปรับโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลเข้ามามากขึ้น

 

เปรียบเทียบสถานการณ์จำลอง

เปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆ แบบเทียบเคียงกันเพื่อดูว่าแต่ละสถานการณ์จะส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ทรัพยากร และงบประมาณของคุณอย่างไร

ค้นหาเส้นทางที่จะก้าวต่อไป

ทำงานร่วมกันและสร้างข้อตกลงร่วมกันได้ง่ายขึ้นด้วยการมองเห็นว่าแต่ละสถานการณ์จำลองจะส่งผลต่อความคิดริเริ่มที่เจาะจงและงานที่ต้องทำของแต่ละทีมอย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนโปรเจ็กต์ที่ประสบความสำเร็จ

คู่มือ

สามกลยุทธ์ในการวางแผนโปรเจ็กต์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ

เรียนรู้กลยุทธ์สำหรับการสร้างแผนโปรเจ็กต์ที่สอดคล้องกันซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นสถานะโปรเจ็กต์ ลดการแก้งาน และนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ


คู่มือการวางแผนโปรเจ็กต์สร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์

เรียนรู้วิธีวางแผนสำหรับวงจรการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้

คู่มือ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มาพูดคุยกันว่า Adobe Workfront สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง