https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-benefits

ADOBE WORKFRONT

นำกลยุทธ์จากวิสัยทัศน์มาใช้จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์

การตัดขาดกลยุทธ์จากงานประจำวันเป็นเรื่องง่ายและทำให้ทุกคนรู้เป็นเรื่องยาก Workfront จะช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ นำไปใช้กับทั้งองค์กร แล้วเชื่อมต่อกับการวางแผน การมอบหมาย และการส่งมอบงาน เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/workfront-in-action

#ffffff
intelligent-commerce-do-more

แม้จะวางแผนไว้ดีเพียงใดก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ในแต่ละวัน

บริษัทส่วนใหญ่มีเป้าหมายในระดับสูงที่ปรารถนาไว้ แต่เมื่อนึกถึงการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน บริษัทจำนวนมากจะเน้นที่การตอบคำถามในทันทีว่าใคร เมื่อใด และทำงานอย่างไรมากกว่าเท่านั้น หากทีมของคุณตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงทำงานในโปรเจกต์หนึ่งๆ งานของทีมจะไร้ทิศทาง หรืออาจแย่กว่านั้นคือองค์กรจะไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ หากต้องการเติบโต คุณต้องมีแผนที่ชัดเจนและทั้งองค์กรของคุณต้องตกลงที่จะทำตาม

โซลูชันการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้กำหนดกลยุทธ์และเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้คุณเลือกโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นั้นมากที่สุด ผลลัพธ์: งานมีความหมายมากขึ้นและมีภาพสูงขึ้นโดยใช้เงินน้อยลงและลดขั้นตอนยุ่งยาก

Adobe can help

Adobe ช่วยคุณได้

เมื่อใช้ Adobe Workfront ไม่เพียงแต่สามารถกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เท่านั้น แต่คุณยังสามารถทำซ้ำและปรับปรุงกลยุทธ์นั้นได้ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไป จากนั้นสามารถนำวิสัยทัศน์ของคุณไปใช้กับส่วนอื่นๆ ในองค์กร จัดทีมของคุณ และเชื่อมโยงงานไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า

Workfront ช่วยสร้างแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนได้ดังนี้

กำหนดกลยุทธ์ของคุณ
สร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจนแม้จะมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ยิ่งคุณรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม กลยุทธ์ของคุณจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

การวางแผนสถานการณ์จำลอง
เปรียบเทียบสถานการณ์ “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก” ต่างๆ เพื่อค้นหาแนวทางที่ดีที่สุด สร้างสมดุลระหว่างความเป็นจริงของการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทของคุณ

การจัดลำดับความสำคัญของงานอัตโนมัติ
เปรียบเทียบคำของานแต่ละรายการกับเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้และเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายก่อน ทำให้คุณสามารถรักษางานที่มีมูลค่าสูงสุดไว้อันดับแรก

การติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์
แสดงให้ทีมเห็นว่างานที่ทำสนับสนุนแผนในภาพรวมอย่างไร Workfront ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และเน้นย้ำว่างานใดที่สร้างผลลัพธ์มากที่สุด

Pennstate

“กลยุทธ์และการดำเนินการไม่สามารถทำได้โดยลำพัง เครื่องมือวางแผนเป้าหมายและสถานการณ์จำลองจะเชื่อมโยงกระบวนการเหล่านี้ ทำให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนซ้ำๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานดังกล่าวจะรู้ว่าควรมุ่งความสนใจไปที่ใด ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การได้มาซึ่งความคล่องตัวและการมุ่งเน้นเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง”

JEN KREMPA

Executive Director, Strategic Planning and Administration

ดูเรื่องราวของ Penn State

เจาะลึกฟีเจอร์การวางแผนเชิงกลยุทธ์

การตรวจทานเอกสารและการอนุมัติออนไลน์จะลดเวลาในการตรวจทานและการอนุมัติเหลือเพียงไม่กี่นาที

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการทำงานอัตโนมัติจะเชื่อมโยงข้อมูล ผู้คน และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Content as a Service v2 - Tuesday, November 14, 2023 at 16:23