รายงาน ADOBE DIGITAL TRENDS ประจำปี 2566

ความคิดสร้างสรรค์คือความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ

ข้อมูลและงานวิจัยในรายงาน Digital Trends ที่จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 13 นี้แสดงให้คุณเห็นว่าแนวโน้มและโอกาสในปัจจุบันจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร

รายงาน Digital Trends ประจำปี 2566

แนวโน้มของปีนี้ชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้อย่างไร

ลูกค้ามักจะยกระดับมาตรฐานสำหรับสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เช่นดูประทับใจในวันแรกแล้วมายกเลิกในวันรุ่งขึ้น สิ่งนี้กดดันองค์กรให้เป็นไปตามและทำได้สูงกว่ามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ รายงาน Digital Trends ประจำปี 2566 แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ที่นำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้กับไอเดีย กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีของแบรนด์จะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

จัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรม

ให้เวลาและทรัพยากรแก่ทีมเพื่อปรับใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในประสบการณ์ของลูกค้า

ผสานระบบเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับปรุงจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคในการสร้างและส่งมอบเนื้อหา

จับคู่ข้อมูลเชิงลึกและสัญชาตญาณ

ผสมผสานข้อมูลกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้เพื่อการใช้งานและการโต้ตอบที่มีความหมายมากขึ้น

เทรนด์ดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าผู้นำกำลังทำอะไรอยู่

ในรายงาน Digital Trends ประจำปี 2566 เราได้แยกย่อยข้อมูลออกเป็นองค์กร “ชั้นนำ” และ “กระแสหลัก” เพื่อให้เข้าใจว่าทั้งสององค์กรอยู่ที่จุดไหน ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้:

  1. ความคาดหวังของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับประสบการณ์ในช่องทาง Omnichannel ที่ดีที่สุดของลูกค้า
  2. ความต้องการด้านเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  3. การให้ความสำคัญกับความต้องการอย่างเร่งด่วนมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนระยะยาว

ความคาดหวังของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับประสบการณ์ในช่องทาง Omnichannel ที่ดีที่สุดของลูกค้า

ความต้องการด้านเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การให้ความสำคัญกับความต้องการอย่างเร่งด่วนมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนระยะยาว

ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้ คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่านี้หรือไม่

ผู้นำ

กระแสหลัก

รับรายงาน Digital Trends ประจำปี 2566

พบกับเทรนด์ที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าในปี 2566 และวิถีผู้นำที่ล้ำหน้าอยู่หนึ่งก้าวเสมอ

เทรนด์ที่กำหนดทิศทางความต้องการทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ

มุ่งเน้นไปที่เทรนด์ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่ออุตสาหกรรมของคุณในชุดรายงานของเรา หรือเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Adobe Experience Cloud ช่วยจัดลำดับความสำคัญของความต้องการทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของคุณได้อย่างไร

เทรนด์ด้านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

เทรนด์ด้านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

เทรนด์ด้านการจัดการงาน

เทรนด์ด้านการจัดการงาน

เทรนด์ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

เทรนด์ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

เทรนด์ด้านการจัดการเนื้อหา

เทรนด์ด้านการจัดการเนื้อหา

เทรนด์สำหรับธุรกิจค้าปลีก

เทรนด์ด้านบริการทางการเงิน

เทรนด์สำหรับธุรกิจ B2B และไฮเทค

เทรนด์สำหรับธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง

เตรียมตัว ระวัง ไป! รับรายงาน Digital Trends ประจำปี 2566