#000000

รายงาน ADOBE DIGITAL TRENDS ประจำปี 2566

ความคิดสร้างสรรค์คือความได้เปรียบในการแข่งขันของคุณ

ข้อมูลและงานวิจัยในรายงาน Digital Trends ที่จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 13 นี้แสดงให้คุณเห็นว่าแนวโน้มและโอกาสในปัจจุบันจะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร

ดาวน์โหลดรายงาน

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1229/1d8f3ac3-d317-48eb-afbc-7633f63e4a31_1676322820.854x480at800_h264.mp4

แนวโน้มของปีนี้ชี้ให้เห็นว่านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้อย่างไร

ลูกค้ามักจะยกระดับมาตรฐานสำหรับสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เช่นดูประทับใจในวันแรกแล้วมายกเลิกในวันรุ่งขึ้น สิ่งนี้กดดันองค์กรให้เป็นไปตามและทำได้สูงกว่ามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ รายงาน Digital Trends ประจำปี 2566 แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ที่นำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้กับไอเดีย กระบวนการทำงาน และเทคโนโลยีของแบรนด์จะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1f5f15f50d5872a1b6ada06b12eef8befaf2ddab6.mp4#_autoplay1

จัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรม

ให้เวลาและทรัพยากรแก่ทีมเพื่อปรับใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายในประสบการณ์ของลูกค้า

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1c42d9264c915de030bb616ef45930f80251650f3.mp4#_autoplay1

ผสานระบบเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับปรุงจะช่วยให้เอาชนะอุปสรรคในการสร้างและส่งมอบเนื้อหา

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1d6c54c102da46bee01433aea2f5eb934a7efa331.mp4#_autoplay1

จับคู่ข้อมูลเชิงลึกและสัญชาตญาณ

ผสมผสานข้อมูลกับข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้เพื่อการใช้งานและการโต้ตอบที่มีความหมายมากขึ้น

เทรนด์ดิจิทัลแสดงให้เห็นว่าผู้นำกำลังทำอะไรอยู่

ในรายงาน Digital Trends ประจำปี 2566 เราได้แยกย่อยข้อมูลออกเป็นองค์กร “ชั้นนำ” และ “กระแสหลัก” เพื่อให้เข้าใจว่าทั้งสององค์กรอยู่ที่จุดไหน ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้:

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_14ae3c9b644128cf927d3796adefd1e4576636114.mp4#_autoplay1

ความคาดหวังของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับประสบการณ์ในช่องทาง Omnichannel ที่ดีที่สุดของลูกค้า

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_11fd707a693aa494e5d648100666b81092a2636d8.mp4#_autoplay1

ความต้องการด้านเนื้อหาเพิ่มขึ้นอย่างมาก

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_15352fc0030f95e4a2a64a91f76e5e3e6807351b7.mp4#_autoplay1

การให้ความสำคัญกับความต้องการอย่างเร่งด่วนมีค่าใช้จ่ายในการวางแผนระยะยาว

ในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้ คุณเห็นด้วยกับข้อความเหล่านี้หรือไม่

ผู้นำ ในกระแสหลัก

พบกับเทรนด์ที่ขับเคลื่อนประสบการณ์ของลูกค้าในปี 2566 และวิถีผู้นำที่ล้ำหน้าอยู่หนึ่งก้าวเสมอ

ดาวน์โหลดรายงาน

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1fb9c377b711f0a7d12de1f19bc866195207f6867.mp4#autoplay

เทรนด์ที่กำหนดทิศทางความต้องการทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ

มุ่งเน้นไปที่เทรนด์ที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่ออุตสาหกรรมของคุณในชุดรายงานของเรา หรือเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของ Adobe Experience Cloud ช่วยจัดลำดับความสำคัญของความต้องการทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของคุณได้อย่างไร

  1. อุตสาหกรรม
  2. ความต้องการทางธุรกิจ
แท็บที่ใช้งานอยู่
อุตสาหกรรม

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_15da8acda3ea3a7aa60054e9830b22869d3e1bc27.mp4#autoplay

เทรนด์สำหรับธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิง

ดาวน์โหลดรายงาน

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1b3cb316647d46e2eb112c56538e3e30ec75b105a.mp4#autoplay

เทรนด์ด้านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดรายงาน

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/media_1a066558518c9843124689a8eea97488221e22165.mp4#autoplay

เทรนด์ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

ดาวน์โหลดรายงาน