ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการเกษียณอายุ ตอบสนองได้เกินความต้องการของผู้ให้บริการ

โซลูชันประสบการณ์ดิจิทัลของเราช่วยให้หน่วยงานกลาโหมตอบสนองความคาดหวังด้านงานบริการบุคลากรทางทหาร ครอบครัว และแรงงานพลเรือนได้อย่างรวดเร็ว

 

ดูวิธีที่กระทรวงกลาโหม (DoD) เชื่อมโยงบุคลากรทางทหารให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

Adobe Joint Enterprise Licensing Agreement (JELA)

เมื่อใช้ Adobe JELA หน่วยงานกระทรวงกลาโหม (DoD) ลดต้นทุน ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ขยายการทำงานร่วมกัน ปรับปรุงบริการด้านเอกสาร โดยดำเนินการทั้งหมดนี้ขณะที่พัฒนาความสามารถในการเผยแพร่และสร้างสรรค์

โซลูชันดิจิทัลทรงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานทั่วโลก

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ กระทรวงกลาโหม (DoD) จำเป็นต้องสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรในขณะที่สื่อสารกับกองกำลังร่วมสหรัฐอเมริกา (United States Joint Forces), ฝ่ายทหารสัมพันธมิตร และพันธมิตรทั่วโลก การดำเนินการนี้ต้องใช้โซลูชันที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและมีความสำคัญต่อภารกิจการดำเนินงานและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายแก่ผู้คนที่คุณให้บริการ

ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ล้ำหน้าทันสมัย โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาอย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

 

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับประชาชนและพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับขนาดได้ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งมอบข้อความในช่องทางต่างๆ

นำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบข้ามช่องทางโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการของหน่วยงานด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ทำให้การลงนามในเอกสารง่ายขึ้นสำหรับประชาชน ธุรกิจ และพนักงานโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy