ปรับปรุงบริการดิจิทัลให้ทันสมัยด้วยประสบการณ์ที่เรียบง่าย ราบรื่น และปลอดภัยที่ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

หน่วยงานภาครัฐกำลังผลักดันบริการออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า การอัปเกรดโซลูชันดิจิทัลจะช่วยให้หน่วยงานยกระดับการให้บริการ ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว และลดความยุ่งยากของกระบวนการทำงานของพนักงาน

โซลูชันที่มุ่งเน้นดิจิทัลเป็นหลักสามารถช่วยให้หน่วยงานฝ่ายพลเรือนสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างได้

หน่วยงานฝ่ายพลเรือนสามารถสร้างระบบที่ให้บริการประชาชนได้อย่างแท้จริงในฐานะรัฐบาลที่ทันสมัยและเน้นระบบดิจิทัลเป็นหลัก การมุ่งเน้นใหม่นี้ช่วยให้หน่วยงานระบุโซลูชันที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ทั้งของประชาชนและพนักงาน

จากการใช้แนวทางเชิงรุกในการนำระบบดิจิทัลมาใช้ หน่วยงานฝ่ายพลเรือนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงประสบการณ์การให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ฟีเจอร์ทรงประสิทธิภาพต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการเนื้อหา และเครื่องมือการสื่อสารแบบหลายช่องทาง

“คุณไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้แค่ครั้งเดียว... มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา... ลองพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553... ความสามารถในการปรับตัวเท่านั้น"

Stephen Buckner

Assistant Communications Director, US Census Bureau

ในปี 2563 สํานักงานสํารวจสํามะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau) ได้ร่วมมือกับ Adobe เพื่อการดำเนินงานในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีจะทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนชาวอเมริกัน และในปีเดียวกันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการปรับใช้การสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์ มีการคาดการณ์ว่าประชาชน 180 ล้านคนจะทำแบบสำรวจออนไลน์ของสํานักงานสํารวจสํามะโนประชากรแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau) และทุก 1% ของประชากรที่ทำแบบสำรวจนี้ ประหยัดเงินภาษีได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การปรับระบบดิจิทัลให้ทันสมัยที่เชื่อมต่อหน่วยงานฝ่ายพลเรือนของรัฐบาลกลางกับประชาชน

การมีส่วนร่วมกับประชาชนด้วยประสบการณ์ดิจิทัลที่เฉพาะตัวเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ล้ำหน้าทันสมัย โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาอย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับประชาชนและพนักงานทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับขนาดได้ของเรา

ส่งมอบข้อความในช่องทางต่างๆ

นำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบข้ามช่องทางโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการของรัฐบาลกลางด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียวเพื่อลดความซับซ้อนในการลงนามเอกสารสำหรับประชาชน ธุรกิจ และพนักงานของรัฐบาลกลาง

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy