สร้างบริการด้านสุขภาพและประชาชนที่เฉพาะตัว เชื่อถือได้ และเข้าถึงได้ง่าย

ในแต่ละวันพนักงานบริการด้านสุขภาพและประชาชน (HHS) ทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อมอบการสนับสนุนและประโยชน์ที่สำคัญแก่ผู้คนนับล้าน

ดูว่าโซลูชันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเราช่วยให้หน่วยงาน HHS สามารถเชื่อมต่อกับบริการภาครัฐได้ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

การให้การดูแลระดับบุคคลจากหน่วยงานบริการด้านสุขภาพและประชาชน

โซลูชันเทคโนโลยีด้านประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าสามารถสนับสนุนหน่วยงาน HHS ได้ด้วย 4 วิธีที่สำคัญ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของรัฐบาล รวมถึง SNAP, TANF, Medicaid และอื่นๆ
  • ลดการเลิกใช้บริการและเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพเชิงป้องกันและการสร้างทักษะที่สร้างมูลค่า
  • ลดปริมาณและเวลาที่ใช้ในงานเอกสารของพนักงานคอลเซ็นเตอร์
  • ลดเวลาตรวจสอบแอปพลิเคชัน

โซลูชันประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าสามารถช่วยให้หน่วยงาน HHS ทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณให้คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย เพิ่มความรับรู้สำหรับทุกโปรแกรมที่ให้บริการในชุมชน และที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประชาชนและผู้อยู่อาศัยทุกคนที่ให้บริการ

สร้างบริการด้านสุขภาพและประชาชนรูปแบบใหม่สำหรับอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารและประสิทธิภาพการทำงานให้ทันสมัยสำหรับหน่วยงาน HHS โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาอย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับได้ตามความต้องการ

ส่งมอบข้อความในช่องทางต่างๆ

นำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบข้ามช่องทางโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการด้าน HHS ด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ทำให้การลงนามในเอกสารง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และพนักงานของหน่วยงานโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียว

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy