#f5f5f5

แหล่งข้อมูลภาครัฐ

ทรัพยากรดิจิทัลสำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ทรัพยากรเฉพาะความต้องการขององค์กรภาครัฐ​

ให้การเข้าถึงทรัพยากรที่คุณต้องการได้ไม่จำกัด

ความสามารถในการเข้าถึงโซลูชันของ Adobe

เลือกซอฟต์แวร์ที่จะช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่ตรงตามมาตรฐานความสามารถในการเข้าถึงที่ทันสมัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Adobe และ FedRAMP

ดูรายการโซลูชันของ Adobe ที่มีการรับรองจากโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงและการให้สิทธิ์ของรัฐบาลกลาง (FedRAMP)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์​Adobe

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Adobe โดยเฉพาะ​

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลความปลอดภัยของ Adobe

เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่เราผสานรวมเข้ากับแนวปฏิบัติ กระบวนการ และเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

#F5F5F5

Adobe Experience League

เข้าร่วมชุมชน Experience League สำหรับภาครัฐเพื่อเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนร่วมงาน แชร์ข้อมูล และถามคำถามเกี่ยวกับโซลูชันดิจิทัลของ Adobe​

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรสำหรับโซลูชัน Adobe ของคุณ

https://helpx.adobe.com/contact/enterprise-support.html#_blank | Creative Cloud

Creative Cloud

ค้นหาแหล่งข้อมูลออนไลน์และการสนับสนุนแบบให้ความช่วยเหลือเพื่อสร้างเคส เริ่มแชท หรือจัดการเคสที่มีอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://experienceleague.adobe.com/?support-solution=General&support-tab=home#support#_blank | Experience Cloud

Experience Cloud

สร้างทิกเก็ตเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Experience Cloud จากทีมสนับสนุนของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://helpx.adobe.com/contact/enterprise-support.dc.html#_blank | Document Cloud

Document Cloud

สร้างเคส เริ่มแชท ค้นหาเอกสาร และตรวจสอบสถานะของเคสที่มีอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://helpx.adobe.com/contact/enterprise-support.other.html | Other products

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ค้นหาการสนับสนุนสำหรับ Adobe Captivate, Captivate Prime, ColdFusion, Connect และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม