การเสริมสร้างชุมชนด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับการหยุดชะงักในอนาคต

สำหรับองค์กรด้านความมั่นคงแห่งชาติและการบังคับใช้กฎหมาย การทำงานร่วมกันและการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาระกิจการดำเนินงาน

เรียนรู้ว่า Adobe ช่วยปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของหน่วยงานด้วยการจัดการประสบการณ์ดิจิทัลขั้นสูงได้อย่างไร

การปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลในชุมชนด้านความมั่นคงแห่งชาติ

เรียนรู้วิธีที่ชุมชนด้านความมั่นคงแห่งชาติปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลในการเร่งสร้างเนื้อหา สร้างประสบการณ์ด้านข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ และเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust

การสื่อสารทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องสำหรับการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติ

และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการสรรหาบุคลากรชั้นนำที่มีความสามารถ การค้นพบวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานและส่งมอบข้อความที่ใช่ในสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการปรับให้มีความเฉพาะตัว (Personalization) อย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานทั่วโลก องค์กรความมั่นคงแห่งชาติและการบังคับใช้กฎหมายควรเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทุกด้านของการทำงานสำหรับพนักงาน DHS ตั้งแต่การสรรหาไปจนถึงการเกษียณอายุ

มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงาน

ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสรรหา การฝึกอบรม และการสื่อสาร โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาอย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับผู้ป่วย ผู้ให้บริการ และพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับได้ตามความต้องการ

ส่งมอบข้อความในช่องทางต่างๆ

นำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบข้ามช่องทางโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงแห่งชาติด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ทำให้การลงนามในเอกสารง่ายขึ้นสำหรับการดำเนินการขั้นสุดท้าย ธุรกิจ และพนักงานโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียว

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล