#f5f5f5

กฎหมายและนโยบายสำหรับการพัฒนาภาครัฐให้ทันสมัย

เราช่วยให้ผู้นำฝ่ายพลเมืองเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และปรับปรุงประสบการณ์ด้านบริการสำหรับประชาชนและพนักงานด้วยแพลตฟอร์มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

ดูเลย

ฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จในการปรับปรุงหน่วยงานให้ทันสมัย

หน่วยงานภาครัฐกำลังเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำกำลังผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นสำหรับประชาชนและพนักงาน

ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เปิดตัวโครงการริเริ่มด้านนโยบายที่สำคัญ ซึ่งเรียกร้องให้มีบริการที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ในยุคดิจิทัลและสร้างแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นในการยกระดับสำหรับหน่วยงานต่างๆ:

  • คำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้าของรัฐบาลกลางและการมอบบริการเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล (Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government) ใช้บริการที่ง่ายต่อการใช้งาน การเข้าถึง มีความเสมอ มีการปกป้อง มีความโปร่งใส และมีการตอบสนองทันใจ
  • กฎหมายประสบการณ์ดิจิทัลแบบบูรณาการในศตวรรษที่ 21 (IDEA, กฎหมายมหาชน 115 -336) ได้เร่งกระบวนการดิจิทัลสำหรับการบริการประชาชนและบริการภายในขณะที่ปรับโปรแกรมประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าให้สอดคล้องกันภายใต้ CIO
  • วาระการบริหารของประธานาธิบดี (President's Management Agenda) และเป้าหมายสำคัญระหว่างหน่วยงาน (Cross-Agency Priority - CAP) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่างๆ สร้างประสบการณ์ของประชาชนที่สะท้อนให้เห็นถึงภาคเอกชนโดยการมอบบริการและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม เสมอภาค และปลอดภัยจากรัฐบาลกลาง
  • OMB Circular A -11 มาตรา 280 — การจัดการประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าและการปรับปรุงการให้บริการสร้างกรอบงานด้านประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าสำหรับรัฐบาลกลางและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • เมื่อปีที่แล้ว กฎหมายปรับปรุงเทคโนโลยีภาครัฐให้ทันสมัย (Modernizing Government Technology Act) ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการบริการดิจิทัล
#f5f5f5

แหล่งข้อมูลกฎหมายและนโยบายเพิ่มเติม

รัฐบาลในศตวรรษที่ 21

ผู้นำภาครัฐต้องการบริการที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและพนักงาน ดูว่าการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่จะช่วยให้หน่วยงานรับมือกับความคาดหวังใหม่ๆ ได้อย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเร่งรัดการให้บริการดิจิทัลด้วย IDEA ในศตวรรษที่ 21

กฎหมายใหม่นี้ได้ยกระดับมาตรฐานและมอบแนวทางที่จำเป็นในการปรับปรุงให้ทันสมัยแก่หน่วยงานต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

“จากความร่วมมือที่แข็งแกร่งของเรากับ Adobe เรากำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

Todd Nacapuy
Former Chief Information Officer, State of Hawaii

รัฐฮาวายเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและยกระดับประสบการณ์ของประชาชนด้วยโซลูชันของ Adobe รัฐแบบออนไลน์นี้ประหยัดงบประมาณถึง 5 ล้านดอลลาร์ใน 2 ปีโดยพิมพ์กระดาษน้อยลงกว่า 24,000 หน้าต่อวันและใช้เวลาอนุมัติได้เร็วขึ้นจาก 2 สัปดาห์เป็น 2 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

#f5f5f5

กรณีการใช้งานด้านกฎหมายและการปรับให้ทันสมัย

การปรับปรุงเว็บให้ทันสมัย

เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เขียนเนื้อหาด้วยเครื่องมือชั้นนำในวงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสบการณ์สำหรับประชาชน ธุรกิจ และพนักงานภาครัฐ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงแบบฟอร์มให้ทันสมัย

ติดตามและปรับปรุงความถูกต้องแม่นยำสำหรับบริการที่สำคัญต่อภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ปกป้องผู้ใช้ทุกคนได้ดีขึ้นเมื่อใช้ลายเซ็นออนไลน์ ประชาชน ธุรกิจ และพนักงานสามารถลงนามในเอกสารอย่างปลอดภัยได้ในคลิกเดียว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเข้าถึงและการมีส่วนร่วม

การสื่อสารที่เฉพาะตัวและปรับได้ตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสมช่วยให้คุณผสานรวมการสื่อสารขาออกในช่องทางต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ดูข้อมูลเพิ่มเติม