#f5f5f5

รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

Adobe มุ่งมั่นที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของพนักงานและประชาชนที่ตนให้บริการ ดูวิธีที่เราทำงานร่วมกับแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับลูกค้าในระดับรัฐ ทศมณฑล และเมืองต่างๆ ในทั้ง 50 รัฐ

ดูเลย

สร้างรัฐบาลดิจิทัลแบบบริการตนเองได้เร็วขึ้น ซึ่งเชื่อมต่อกับประชาชนในระดับบุคคล

ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และปรับให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน เพื่อตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว รัฐและท้องถิ่นจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บให้ทันสมัยเพื่อมอบการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

#F5F5F5

ให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะศูนย์กลางของรัฐบาลดิจิทัล

Forrester Consulting สำรวจขอบเขตที่หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าสำหรับการริเริ่มใช้งานด้านดิจิทัลและประเมินประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานของประชาชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ล้ำหน้าทันสมัย โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับประชาชนและพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับขนาดได้ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

สื่อสารในช่องทางต่างๆ

สร้างความไว้วางใจและสานสัมพันธ์กับประชาชนโดยนำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบ Cross-channel โดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ทำให้การลงนามในเอกสารง่ายขึ้นสำหรับประชาชน ธุรกิจ และพนักงานโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม