รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

Adobe มุ่งมั่นที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของพนักงานและประชาชนที่ตนให้บริการ ดูวิธีที่เราทำงานร่วมกับแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลสำหรับลูกค้าในระดับรัฐ ทศมณฑล และเมืองต่างๆ ในทั้ง 50 รัฐ

สร้างรัฐบาลดิจิทัลแบบบริการตนเองได้เร็วขึ้น ซึ่งเชื่อมต่อกับประชาชนในระดับบุคคล

ประชาชนคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และปรับให้ตรงกับความต้องการของแต่ละคน เพื่อตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว รัฐและท้องถิ่นจะต้องพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บให้ทันสมัยเพื่อมอบการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

ให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะศูนย์กลางของรัฐบาลดิจิทัล

Forrester Consulting สำรวจขอบเขตที่หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าสำหรับการริเริ่มใช้งานด้านดิจิทัลและประเมินประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานของประชาชน

มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ

ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ล้ำหน้าทันสมัย โซลูชันสำหรับภาครัฐของเราสร้างมาอย่างยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณผสานการทำงานกับระบบไอทีที่มีอยู่ได้ง่าย และปรับให้สอดคล้องตามความต้องการในอนาคต

ประสบการณ์ดิจิทัลชั้นเยี่ยมเริ่มต้นจากโซลูชันระบบคลาวด์แบบปรับแต่งได้ของเราที่ผ่านการรับรองโดย FedRAMP

สร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่เข้าถึงได้

พัฒนา นำไปใช้ และจัดการประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วมสำหรับประชาชนและพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีชั้นนำในวงการที่ปรับขนาดได้ของเรา

ส่งมอบข้อความในช่องทางต่างๆ

สร้างความไว้วางใจและสานสัมพันธ์กับประชาชนโดยนำเสนอการสื่อสารที่เฉพาะตัวและรวมศูนย์ข้อความขาออกแบบข้ามช่องทางโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์เดียว

เปลี่ยนการดำเนินงานแบบใช้กระดาษเป็นเอกสารและแบบฟอร์มดิจิทัล

เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและความรวดเร็วให้กับบริการของหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นด้วยการใช้แบบฟอร์มที่ดำเนินการบนมือถือได้ ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ และเอกสารดิจิทัล

เพิ่มความคล่องตัวของเวิร์กโฟลว์ด้วยการลงนามแบบไร้กระดาษ

ทำให้การลงนามในเอกสารง่ายขึ้นสำหรับประชาชนธุรกิจและพนักงานโดยใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพียงคลิกเดียว

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy

มาพูดคุยกันว่า Adobe สามารถทำอะไรให้หน่วยงานของคุณได้บ้าง

การติดต่อด้านไฮเทคในอุตสาหกรรม