AVG Learning Center

Adobe-informatiebronnen, inclusief handleidingen, artikelen en tips, om je wegwijs te maken in de privacywet van de Europese Unie en het maximale uit je Adobe-oplossingen te halen via de AVG.

CAMPAIGN

Versterk de klantrelaties via de AVG

Ontdek hoe de AVG je kan helpen om het verzamelen van data te stroomlijnen en te verbeteren.

AUDIENCE MANAGER/ANALYTICS

4 tips om te voldoen aan de AVG

Best practices voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke data.

AUDIENCE MANAGER

Privacy door ontwerp

Kijk hoe de in het ontwerp ingebouwde privacyvoorzieningen je kunnen helpen.

ANALYTICS

Privacy door ontwerp: de AVG en je ervaringenbedrijf

Ontdek hoe Adobe Analytics de mogelijkheden van de AVG benut.

ADOBE CLOUD PLATFORM

Belangrijke updates die je helpen om te voldoen aan de AVG

Krijg meer inzicht in de AVG en ontdek hoe je voldoet aan je verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke.

EXPERIENCE CLOUD

eSeminar over de AVG

Maak kennis met de basisprincipes van de AVG en kijk hoe je aan de slag gaat.

EXPERIENCE CLOUD

Veelvoorkomende termen: Adobe en de Algemene verordening gegevensbescherming

Bekijk onze lijst met veelvoorkomende terminologie.

EXPERIENCE CLOUD

Klantenservice

Vraag de klantenservice om hulp met een ondersteuningsticket voor de AVG.

Veelgestelde vragen over de AVG

Welke stappen moeten merken nemen om te voldoen aan de AVG?

De volgende 5 stappen zijn een goed begin om je bedrijf klaar te maken voor de AVG. 

1. Inventariseer je digitale assets, inclusief mobiele apps en websites, om te bepalen welke cookies, tags of andere data noodzakelijk zijn.

2. Breng je klanttraject in kaart en maak je privacyverhaal duidelijk via betekenisvolle kennisgevingen en keuzemogelijkheden.

3. Ontwikkel een strategie voor toestemmingsbeheer die is gericht op klantervaringen.

4. Bepaal hoe je de gebruikersidentiteit wilt verifiëren voor het reageren op verzoeken van geregistreerde personen.

5. Identificeer en benut bestaande processen om adequaat te kunnen reageren op verzoeken van geregistreerde personen.

Het hoofdkantoor van mijn bedrijf bevindt zich buiten Europa. Geldt de AVG dan toch voor ons?

Dat is mogelijk. Als je producten of services verkoopt aan personen in de EU en je persoonlijke data verzamelt, kan de AVG gevolgen hebben voor je bedrijf. De AVG geldt niet alleen voor bedrijven die in Europa zijn gevestigd. De AVG kan voor elk bedrijf gelden, zelfs voor bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, als het bedrijf goederen en services aanbiedt of verkoopt aan personen in de EU.

Welke rol speelt Adobe als gegevensverwerker?

Als gegevensverwerker verstrekt Adobe software en services aan een onderneming, zoals die van jou, voor de persoonlijke data die we op jouw verzoek verwerken en opslaan. We verwerken alleen persoonlijke data overeenkomstig de instructies van je bedrijf die zijn vermeld in je overeenkomst met ons. Wanneer de data van consumenten zich in een van Adobe’s cloudoplossingen bevinden en je assistentie nodig hebt bij individuele verzoeken van consumenten, werken we met je samen via processen, producten, services en tools om je te ondersteunen bij je reactie.

Moeten marketeers opnieuw toestemming vragen voor hun marketingdatabase?

Met de AVG moeten merken op een andere manier toestemming vragen. Mogelijk moet in sommige gevallen de toestemming worden vernieuwd of bijgewerkt. Als de huidige toestemmingspraktijken van een merk bijvoorbeeld voldoen aan of verder gaan dan de verplichtingen van de AVG, zijn er mogelijk geen aanpassingen nodig. Maar als de toestemmingspraktijken van een merk niet voldoen aan de gewijzigde verplichtingen, moeten de toestemmingen opnieuw worden geëvalueerd en gemoderniseerd.

Wat is mijn rol als verwerkingsverantwoordelijke?

Als verwerkingsverantwoordelijke bepaal je welke persoonlijke data Adobe namens jou verwerkt en opslaat. Als je gebruikmaakt van cloudoplossingen van Adobe, verwerken we mogelijk persoonlijke data voor je, afhankelijk van de producten en oplossingen die je gebruikt en de informatie die je besluit te verzenden naar je Adobe-account of -service. Als verwerkingsverantwoordelijke verstrek je privacykennisgevingen aan individuele personen die communiceren met je merken, waarbij je gedetailleerd uiteenzet hoe je informatie verzamelt en gebruikt, en indien nodig, toestemmingen verkrijgt. Als die individuele personen op een willekeurig moment in de klantcyclus willen weten welke data je over hen bewaart of besluiten dat ze hun relatie met je willen verbreken, moet je beschikken over mechanismen om te reageren op die verzoeken.

Hoe moeten verwerkingsverantwoordelijken omgaan met toestemming met betrekking tot gebruikersbetrokkenheid?

Op het gebied van toestemmingsbeheer (bijvoorbeeld tools, standaarden, best practices) zijn allerlei ontwikkelingen gaande die we goed in de gaten moeten houden. Om de impact op de gebruikersbetrokkenheid tot een minimum te beperken, moeten verwerkingsverantwoordelijken samenwerken met leveranciers op dit gebied en hun juridisch adviseurs, en nieuwe EU-wetgeving en -richtlijnen voor toestemming en cookies volgen. Het is een goede strategie om na te denken over ‘ervaringsgerichte privacy’ in de vorm van een merkgerichte, contextueel relevante cookiekennisgeving die het waardevoorstel van je activiteiten voor het verzamelen van data uiteenzet.

Schrijft de AVG voor dat data in Europa moeten blijven?

Nee. De AVG bepaalt dat de privacybescherming voor Europese data geldt op elke plek waarnaar de data worden overgebracht of waar ze worden ingezien. Ga naar het Adobe Privacy Center voor meer informatie over hoe Adobe omgaat met dataoverdrachten als je cloudoplossingen van Adobe Cloud gebruikt.

Hebben marketeers overal toestemming voor nodig?

Marketeers hebben niet overal toestemming voor nodig. Of toestemming nodig is, is afhankelijk van de aard van de praktijken voor dataverzameling. Er zijn mogelijkheden om voor bepaalde marketingactiviteiten data te verwerken op andere grondslagen, zoals een gerechtvaardigd belang. Bedrijven moeten samen met hun juridisch adviseurs de beste aanpak voor hun marketinginitiatieven bepalen.

Lees meer over onze AVG-updates.

Ontdek hoe onze nieuwste productupdates je kunnen helpen om te voldoen aan de privacyverplichtingen van de EU.

Ga naar ons technisch overzicht van de AVG