Adobe Experience Platform Data Governance

Laat bij zakelijke data-governance niets aan het toeval over.

Het is een lastige klus om je data bij te houden en te zorgen dat deze correct wordt gebruikt. Met Adobe Experience Platform Data Governance, een uniek data-governance- en databeheerframework, kun je je data classificeren en beheren, en bepalen hoe je data binnen de onderneming moet worden gebruikt, zodat je data op een meer verantwoorde manier kunt gebruiken en het vertrouwen van de klant kunt winnen.

Voordelen van Adobe Experience Platform Data Governance

 

Isoleer je data
Afzonderlijke, flexibele virtuele omgevingen voor verkenning, demonstraties en de ontwikkeling van ervaringsapplicaties.

Beheer de toegang tot data
Met zakelijke data-governance kan je organisatie data op een meer verantwoorde manier gebruiken, omdat datamisbruik en datalekken worden beperkt.

Centraliseer je zakelijke data-governance
Beheer het data-governancebeleid in de cloud en pas het ook toe op je eigen workflows en applicaties, waaronder zowel je dataverzamelsysteem als je primaire data-opslagsysteem.

Beheer je data op jouw manier
Beheer ervaringendata met de flexibiliteit die je bedrijf nodig heeft, door gebruik te maken van je eigen labels en beleidsregels.

Gebruik data op een veilige manier
Beperk onbedoeld datagebruik door databeheerders te waarschuwen voor onbedoeld gebruik of gebruik dat tegen het beleid ingaat.

Verhoog de efficiëntie
Bespaar tijd en middelen bij het nalevingsmanagement voor IT en bedrijfsonderdelen.

Voordelen

Functies en kenmerken

 

Eén framework voor bedrijfsbrede data-governance

Algemene labeling
Algemene labeling

Wijs classificatielabels aan data toe op basis van governance- en nalevingsbehoeften. Er zijn onder andere kant-en-klare datalabels voor de categorieën Contract, Identiteit en Gevoelig. Ook kun je aangepaste datalabels maken.

Overerving van labels
Overerving van labels

Labels worden automatisch overgenomen op basis van de herkomst van de ervaringendata, waarbij gebruik wordt gemaakt van segmentatie- en activatieworkflows. Labels die op datasetniveau worden toegepast, worden door alle velden in de dataset overgenomen.

Beleidsframework
Beleidsframework

Maak, beheer en verspreid je beleid voor datagebruik, waaronder beleidssjablonen, aangepaste beleidsbepalingen, controles op datagebruik en integratieklare API's.

Beleidsafdwinging
Beleidsafdwinging

Dwing binnen datagebruiksworkflows beleidsregels voor datagebruik af. Er zijn kant-en-klare afdwingingsmogelijkheden in data-activatieworkflows beschikbaar in Platform. Maatapplicaties op Platform kunnen hun eigen afdwingingsworkflows definiëren om te waarschuwen over datagebruik of om het datagebruik te beperken.

Herkomstanalyse
Herkomstanalyse

Controleer hoe beoogd datagebruik strijdig kan zijn met beleid. Voer ook uitgebreide herkomstanalyses uit en ontvang aanbevelingen over manieren om aan het beleid te voldoen.

Open API's
Open API's

Alle functies zijn via op REST gebaseerde API's beschikbaar. Via API's kun je het data-governance-framework van Platform rechtstreeks in je applicaties gebruiken.

Open API's
Data-isolatie

Gebruik API-first sandboxes om één instance van Experience Platform virtueel te partitioneren, waardoor je meerdere initiatieven met betrekking tot productie of ontwikkeling binnen de eigen grenzen kunt isoleren.

Open API's
Toegangsbeheer

Beheer de toegang en machtigingen van gebruikers voor het gebruik van de workflows, data en bronnen van Platform, op basis van de behoeften van je bedrijf.

Informatiebronnen voor Experience Platform Enterprise Data Governance

Rapport

Rapport

Lees ons rapport over Adobe Experience Platform Data Governance en duik dieper in de details.

Inzicht in data-governance

Bekijk onze video voor een beknopt overzicht van de mogelijkheden voor data-governance in Adobe Experience Platform.