DATAPRIVACY EN -BEVEILIGING

Veilige EN toegankelijke klantdata? Daar staan marketeers voor in de rij.

Jawel, het is mogelijk om vertrouwen te verdienen, voorschriften en beleid na te leven en te beschikken over de inzichten die je nodig hebt om de gepersonaliseerde ervaringen te bieden waarvan je klanten – en je bedrijf – profiteren.

We hebben Adobe Experience Platform gebouwd zodat jij het vertrouwen van klanten kunt opbouwen.

Goede klantrelaties vallen of staan met jouw dataverantwoordelijkheid. Met Experience Platform beschik je over toonaangevende, gepatenteerde tools voor data-governance. Daarmee kun je voldoen aan privacyverzoeken van klanten, beleid en voorschriften naleven en toch de Experience Makers in je organisatie voorzien van de inzichten die ze nodig hebben om optimale resultaten te leveren.

Gecentraliseerd vertrouwensbeheer.

Eén plek om privacy, beveiliging en governance te beheren en het beheer uit te breiden naar door Experience Platform aangestuurde producten.

Hogere efficiëntie.

Meer mogelijkheden voor databeheerders in IT, beveiliging en marketing, waardoor minder tijd en resources voor nalevingsbeheer nodig zijn.

Een toekomstbestendige architectuur.

Een krachtige, uitbreidbare architectuur die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan toekomstige privacyvoorschriften.

Veilig datagebruik.

Voorkom automatisch datagebruik dat in strijd is met het beleid en waarschuw teamleden bij onbedoeld datamisbruik.

Flexibel datamanagement.

Via aangepaste labels en beleidsregels kun je het beheer van ervaringsdata afstemmen op je bedrijfsbehoeften.

Open API's.

Met behulp van REST-API's kan het data-governance-framework van Experience Platform worden toegepast op je bestaande applicaties.

Krijg inzicht in en reageer op privacyverzoeken van klanten.

Adobe Experience Platform biedt de rijke, fundamentele privacyvoorzieningen die je nodig hebt om gepersonaliseerde ervaringen te creëren en tegelijkertijd de privacy van de klant te respecteren.

 

 • Beheer op een efficiënte manier dataverzoeken van consumenten met betrekking tot privacyvoorschriften zoals de AVG, CCPA en CPRA.
 • Integreer met externe platforms voor toestemmingsbeheer zoals OneTrust om de klanttoestemming bij elke stap van het traject te volgen en te respecteren.
 • Gebruik geautomatiseerde workflows en grootzakelijke voorzieningen voor toestemmingsbeheer die speciaal zijn ontwikkeld voor privacybewuste merken en sterk gereguleerde sectoren.

Een uniek data-governance-framework. Gemaakt voor de onderneming.

Beperk de risico's van datamanagement met gepatenteerde tools om data te classificeren en te beheren, en om te bepalen wie welke data op welke manier mag gebruiken in de onderneming.

 

 • Bepaal wie toegangs- en gebruiksrechten heeft voor welke data met behulp van administratief en toegangsbeheer.
 • Stel beleid voor datagebruik en -toestemming op dat is gekoppeld aan marketingacties en dwing het beleid af in het vervolgtraject, van segmentatie tot activatie, met ons gepatenteerde framework voor datagebruik en -labeling.
 • Leef het beleid voor datagebruik na en dwing praktijken voor dataminimalisatie af door data te verwijderen die niet meer relevant of nodig is.
 • Gebruik workflows met activiteitscontroles en self-service-controlelogboeken om activiteiten in het systeem te verantwoorden en inzichtelijk te maken.

Data die wordt beschermd met beveiligde infrastructuurcomponenten.

Bij de ontwikkeling van Adobe Experience Platform is van meet af aan stilgestaan bij beveiliging. Het platform is gebouwd op een beveiligde, schaalbare infrastructuur die fundamentele en geavanceerde beveiligingsvoorzieningen biedt.

 

 • Je kunt er zeker van zijn dat al je data veilig is. Met Experience Platform is data versleuteld tijdens verzending en opslag.
 • Klanten hebben ook toegang tot sleutelbeheer, zodat ze de versleuteling van opgeslagen data kunnen beheren.

Voorzieningen die speciaal zijn ontwikkeld voor gereguleerde sectoren.

Voorzieningen waarmee gereguleerde sectoren zoals de gezondheidszorg en financiële dienstverlening hun klanten de beste ervaring kunnen bieden en tegelijkertijd aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

 

 • Gebruik voorzieningen die voldoen aan HIPAA en toch leden en consumenten gepersonaliseerde ervaringen bieden.
 • Zorg dat gevoelige data veilig is en geef tegelijkertijd Experience Makers de data die ze nodig hebben om relevante ervaringen te bieden.
 • Bied gespecialiseerde aanbiedingen voor entiteiten die onder HIPAA vallen en zakelijke partners.

Doorlopende databewaking. 24-7 service.

Je kunt erop vertrouwen dat je data in goede handen is en dat hulp altijd beschikbaar is. De operationele teams van Adobe zijn 24-7 actief om activiteiten en gebeurtenissen te bewaken en erop te reageren. En onze beveiligingspraktijken en beleidsregels behoren tot de strengste in de sector.


Hier zijn meer details over Adobe Experience Platform-datamanagement.

Eén toegangspunt voor het beheren van privacy.

Met Experience Platform Privacy Service kun je verzoeken bijhouden en verwerken die je klanten indienen om inzage te krijgen in hun data of deze te laten verwijderen op grond van relevante privacyregels, waaronder CCPA en de AVG. Je kunt de wijze waarop Adobe-tags worden geactiveerd aanpassen aan je eigen privacybenadering en -beleid.

Gebruik de API van Privacy Service om automatisch een of meer inzage- of verwijderverzoeken van willekeurige klanten te verwerken voor persoonlijke gegevens die ten behoeve van jou worden verzameld.

Voldoe aan inzage- en verwijderverzoeken en ontvang taakdetails en metrics in een visuele UI die geen implementatie vereist, en die is ontworpen voor eenmalige verzoeken.

Bepaal de datatypen die in een inzage- of verwijderverzoek moeten worden opgenomen en voorzie die datatypen van labels, zodat de juiste data naar Adobe Experience Cloud kan worden gestuurd.

Implementeer onze tag voor het ophalen van privacy-ID's op formulierpagina's waar inzage- en verwijderverzoeken worden ingediend om deze gebruikers-ID's vast te leggen en ter verwerking op te nemen in je API-aanroep voor Privacy Service.

Profiteer van onze kant-en-klare integraties — die beschikbaar zijn via Experience Platform Launch — met oplossingen voor toestemmingsbeheer zoals Evidon, OneTrust en TrustArc om je te helpen bij het beheren van toestemmingen.

Gebruik ons opt-in-object om te bepalen welke Adobe-tags moeten worden geactiveerd voor- of nadat gebruikerstoestemming wordt vastgelegd in je CMP.

Eén framework voor grootzakelijke data-governance.

Het is een lastige klus om je data bij te houden en te zorgen dat deze correct wordt gebruikt. Met Adobe Experience Platform Data Governance, een uniek data-governance- en databeheerframework, kun je je data classificeren en beheren, en bepalen hoe je data binnen de onderneming moet worden gebruikt, zodat je data op een meer verantwoorde manier kunt gebruiken en het vertrouwen van de klant kunt winnen.

Gebruik API-first sandboxes om één instance van Experience Platform virtueel te partitioneren, waardoor je meerdere initiatieven met betrekking tot productie of ontwikkeling binnen de eigen grenzen kunt isoleren.

Beheer de toegang en machtigingen van gebruikers voor het gebruik van de workflows, data en bronnen van Platform, op basis van de behoeften van je bedrijf.

Wijs classificatielabels aan data toe op basis van governance- en nalevingsbehoeften. Er zijn onder andere kant-en-klare datalabels voor de categorieën Contract, Identiteit en Gevoelig. Ook kun je aangepaste datalabels maken.

Labels worden automatisch overgenomen op basis van de herkomst van de ervaringendata, waarbij gebruik wordt gemaakt van segmentatie- en activatieworkflows. Labels die op datasetniveau worden toegepast, worden door alle velden in de dataset overgenomen.

Maak, beheer en verspreid je beleid voor datagebruik, waaronder beleidssjablonen, aangepaste beleidsbepalingen, controles op datagebruik en integratieklare API's.

Dwing binnen datagebruiksworkflows beleidsregels voor datagebruik af. Er zijn kant-en-klare afdwingingsmogelijkheden in data-activatieworkflows beschikbaar in Experience Platform. Maatapplicaties op Experience Platform kunnen hun eigen afdwingingsworkflows definiëren om te waarschuwen over datagebruik of om het datagebruik te beperken.

Controleer hoe beoogd datagebruik strijdig kan zijn met beleid. Voer ook uitgebreide herkomstanalyses uit en ontvang aanbevelingen over manieren om aan het beleid te voldoen.

Alle functies zijn via op REST gebaseerde API's beschikbaar. Via deze API's kun je het data-governance-framework van Experience Platform rechtstreeks in je applicaties gebruiken.

Een infrastructuur voor krachtige beveiliging.

Bij de ontwikkeling van Adobe Experience Platform is van meet af aan stilgestaan bij beveiliging. Het krachtige framework omvat diverse voorzieningen die je data veilig houden, zodat jij je kunt richten op het creëren van de optimale klantervaring.

Experience Platform versleutelt standaard de opgeslagen data en maakt daarvoor gebruik van Microsoft Azure-opslagversleuteling.

Door algemeen geaccepteerde werkwijzen te combineren met de netwerkbeveiliging van Microsoft Azure, biedt Experience Platform de veilige infrastructuur die je nodig hebt om ervaringen op bedrijfssnelheid aan te leveren.

De Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC) is een framework van processen en maatregelen dat ervoor zorgt dat onze producten volgens veiligheidsstandaarden worden ontwikkeld, gecontroleerd, getest en uitgebracht.


Door de klant beheerde sleutels.

Je beschikt over meer flexibiliteit omdat je opgeslagen data ook kunt versleutelen met je eigen versleutelingssleutels (van je Microsoft Azure Key Vault), in plaats van met de door het systeem beheerde sleutels die standaard beschikbaar zijn. Zo krijg je volledige controle over je dataversleuteling en bepaal je zelf wie er toegang heeft tot je data.

Beveiligingscertificaten en naleving van regelgeving.

We doen er alles aan om veilige en beveiligde omgevingen voor je data te creëren. Dat is dan ook de reden waarom Adobe Experience Platform is gecertificeerd volgens verschillende mondiale branchestandaarden. We bieden ook tools en voorzieningen om je te helpen bij je verplichtingen op grond van de regelgeving, zoals de AVG voor gegevens die in Experience Platform zijn opgeslagen.

Deze certificering heeft betrekking op het ontwerp en de operationele doeltreffendheid van de controlemechanismen in de afgelopen 12 maanden. De geteste controlemechanismen zijn relevant voor de beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, privacy en verwerkingsintegriteit.

Deze certificering bevestigt het systematische beheer van informatiebeveiligingsrisico’s die van invloed zijn op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van Adobe-services en klantgegevens.

Adobe Experience Platform Privacy Service helpt je bij het beheren van en reageren op AVG-verzoeken die je ontvangt voor gegevens die je in Experience Platform en ondersteunde Adobe Experience Cloud-producten hebt opgeslagen en verwerkt.

Gerelateerde content