ADOBE WORKFRONT

Je inbox is niet geschikt voor projectmanagement.

Met overvolle inboxen en chatvensters kan je team niet efficiënt werken. Verbind, werk samen en vereenvoudig workflows met behulp van Adobe Workfront om campagnes te lanceren en op grote schaal gepersonaliseerde ervaringen te leveren.

Wat je rol ook is, Workfront heeft de juiste flow voor je.

Marketing op basis van een strategie, niet op hoop van zegen.

 • Breng strategie tot leven. Definieer doelstellingen en wijs daar projectaanvragen aan toe, koppel dagelijkse taken aan strategieën en verhoog de productiviteit met een officieel marketingsysteem.
 • Plan, prioriteer en itereer werk. Vergelijk projectplannen, kies het beste plan en pas het aan zodra er nieuwe gegevens binnenkomen of marktkansen veranderen.
 • Laat marketingwerk soepel verlopen. Versnel het werk met automatiseringen, sjablonen, real-time rapporten en marketinggerichte Agile boards, plus rechtstreekse integraties met essentiële applicaties zoals Adobe Creative Cloud.
 • Zorg voor naleving van regelgeving en merkstandaarden. Laat stakeholders met online reviewtools opmerkingen toevoegen, wijzigingen aanvragen en projecten goedkeuren, terwijl er een controleerbaar wijzigingenlogboek wordt bijgehouden.
 • Lever campagne-assets aan voor activering. Wijzig bestaande assets om nieuwe campagnes te starten en stuur ze rechtstreeks naar Adobe Experience Manager om ze te activeren. Meet dan de doeltreffendheid van de assets en repliceer wat werkt.

 

Handhaaf projectbeheerstandaarden. Hoe groot je organisatie ook is.

 • Stem de bedrijfsstrategie af. Bepaal doelstellingen, stel business cases op en beoordeel strategieën. Koppel vervolgens de dagelijkse werkzaamheden aan doelen, terwijl je de reactietijd van het Project Management Office (PMO) verkort.
 • Zorg voor impact. Maak projectplannen die op strategieën zijn afgestemd, vergelijk alternatieve scenario's, toets verzoeken aan prioriteiten en krijg echt inzicht in de capaciteit, tijdlijnen en afwegingen.
 • Stroomlijn de aanlevering. Versnel de uitvoering met automatiseringen, sjablonen en real-time rapportage, volg de voortgang om de risico's te beheren en ondersteun meerdere werkmethodologieën, zoals Scrum en Kanban, in één applicatie.
 • Versnel en controleer goedkeuringen. Zorg ervoor dat de standaarden worden nageleefd en houd een controleerbaar wijzigingenlogboek bij met tools waarmee teams – zoals het IT-, ontwerp- en productteam, juridische zaken en management – projecten online kunnen beoordelen, van opmerkingen kunnen voorzien en kunnen goedkeuren
 • Blijf binnen budget en op tijd. Toets processen aan strategieën, bekijk de voortgang ten opzichte van de doelen, koppel productie-applicaties aan andere bedrijfsapplicaties voor activatie, en meet en beoordeel de projecteffectiviteit om aan de Definition of Done te voldoen.

 

Lever niet alleen. Overtref de verwachtingen van de klant.

 • Boek zakelijke resultaten. Definieer doelstellingen en bedrijfsstrategieën en toets daar vervolgens de verzoeken van klanten aan. Stroomlijn de interne en externe samenwerking om sneller betere resultaten te leveren.
 • Plan, prioriteer en itereer werk. Maak en vergelijk projectplannen om de beste route te bepalen en laat plannen en opdrachten vervolgens automatisch aanpassen aan veranderende klantbehoeften.
 • Automatiseer processen. Versnel campagnes met een gecentraliseerd werksysteem, alsook automatiseringen, sjablonen en real-time updates. Gebruik elke gewenste werkmethode, bijvoorbeeld Agile, Kanban, Scrum, Waterfall of Gantt.
 • Online reviews en goedkeuringen. Zorg dat content aan de (merk)regels voldoet met online reviews waarmee interne en externe stakeholders assets kunnen beoordelen, van opmerkingen kunnen voorzien en kunnen goedkeuren, terwijl een controleerbaar wijzigingenlogboek wordt bijgehouden
 • Stroomlijn de creatie en aanlevering van assets. Gebruik tools die de effectiviteit van assets meten en hergebruik vervolgens bestaande assets als basis voor nieuwe campagnes. Goedgekeurde assets kunnen rechtstreeks naar Adobe Experience Manager en andere oplossingen worden gestuurd om te worden geactiveerd.

Als je weet dat Workfront geschikt is voor jou, neem dan contact met ons op om er vaart achter te zetten.

Zo helpt Adobe Workfront je om succes te boeken.

Ga van doelstelling naar uitvoering – op één plek.

Workfront maakt je doelstellingen zichtbaar voor iedereen, zodat je team werk kan prioriteren, de voortgang kan bijhouden en de resultaten kan meten. En wanneer je doelstellingen veranderen, stuurt Workfront informatie door naar de teams die het werk uitvoeren. Het resultaat? Meer afstemming, meer focus en sneller succes.

Bekijk al je resources. Stem ze op elkaar af. En ga aan de slag.

Bekijk je projecten, doelstellingen en teamcapaciteit op één plek. Workfront biedt visuele tools en krachtige automatiseringen waarmee je eenvoudig verzoeken aan de hand van prioriteiten kunt beoordelen, de werkbelasting beter kunt verdelen en de beste teamleden voor elke taak kunt vaststellen.

Beheer werk op elke schaal.

Dankzij de gecentraliseerde intake en het centrale zicht op onderhanden werk – plus sjablonen en geautomatiseerde workflows die best practices standaardiseren – kun je de capaciteit verhogen en op grote schaal fantastisch werk leveren.

Profiteer van echte, grenzeloze samenwerking.

Workfront laat mensen samenwerken in de applicaties waar het werk wordt gedaan, zoals Adobe Creative Cloud. Het biedt ook online reviewtools waarmee stakeholders in een handomdraai hun goedkeuring kunnen geven, plus kant-en-klare ondersteuning voor diverse samenwerkingsmethoden, zoals Agile, Kanban en Scrum.

Adobe baart opzien met Workfront. Kijk wat het rapport van Forrester daarover te zeggen heeft.

Afbeelding Forrester

Samen nog beter.

Workfront + Adobe Experience Cloud

Creëer en implementeer content sneller met een naadloze toevoerketen voor content. Integreer Workfront met Adobe Experience Cloud en Adobe Creative Cloud en bied teams end-to-end inzicht, verbonden workflows en door AI aangestuurde automatiseringen.

Workfront + Adobe Marketo Engage

Creëer en realiseer je B2B-campagnes bijna tweemaal zo snel. Verbind Workfront met Marketo Engage en profiteer van robuuste automatiseringen, ondernemingsbreed inzicht in prestaties, gestroomlijnde intake en geoptimaliseerde workflows.

 

Kijk wie er slimmer – niet harder – werkt met Adobe Workfront.

Logo Sage

2.000 uur bespaard

Logo Thermo Fisher Scientific

Projecttijd met 20% verkort

Logo JLL

260% hogere output

Logo T-Mobile

Besparing van meer dan $ 2 miljoen

"Dankzij de nieuwe tools en mogelijkheden hebben we één bron van waarheid vanwaaruit de hele organisatie kan werken. Door mensen informatie in handen te geven, worden ze geïnspireerd om hun beste werk te leveren."

 

Peter DeLuca, Chief Creative Officer, T-Mobile

Bekijk deze aanvullende informatiebronnen.

Ontdek wat Workfront kan betekenen voor jouw werkbeheer.