https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/workfront-features

Workflowbeheer

Van strategie tot en met oplevering, Workfront verbindt en stroomlijnt je complete workflow met behulp van automatiseringen, aanpasbare sjablonen, geïntegreerde applicaties en real-time inzicht, zodat je werk op een efficiëntere manier kunt opleveren.

______________________________________________________

Vereenvoudig de werkzaamheden – van begin tot eind.

Er gebeurt veel tussen de evaluatie van het projectvoorstel en de oplevering van elk project: een aftrapbijeenkomst, overleg, e-mails... nog meer overleg. Met zo veel bewegende delen, handmatige processen en meerdere applicaties raakt het werk al snel achterop. Het maakt het ook lastig voor teams om gefocust te blijven om projecten over de eindstreep te trekken.

De workflowbeheertools van Adobe Workfront stroomlijnen het hele proces. Door sjablonen voor projectplannen en gestandaardiseerde statusoverzichten worden e-mails overbodig. Agenda's worden automatisch ingevuld, terwijl integraties je bedrijfsapplicaties met elkaar verbinden om het werk te versnellen. Workfront biedt ook standaard ondersteuning voor verschillende werkmethodieken, waaronder Agile-werkwijzen, en traditionelere projectbeheerbenaderingen. En dat alles via een centraal dashboard dat iedereen – van marketing- en creatieve teams tot en met IT en HR – meer zicht in projecten geeft, iedereen gemakkelijk online laat samenwerken en het gebruik van tijdrovende e-mails en spreadsheets terugdringt.

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/banners/workfront/interactive-product-tour

#f2f7fa

Kijk hoe het werkt.

Taakautomatiseringen
Op de besluitvormingsdashboards worden automatisch taken toegewezen en worden agenda's automatisch ingevuld op basis van de beschikbare resources en de voltooiingsdatum van projecten.

Online proeflezen en goedkeuren
Verminder dubbel werk en vereenvoudig het versiebeheer met online controletools waarmee de betrokkenen rechtstreeks opmerkingen kunnen toevoegen en hun goedkeuring kunnen geven in hetzelfde bestand waar creatives in werken.

Slimme analytics en rapportage
Door middel van slimme analytics worden gegevens aan de werkzaamheden gekoppeld, zodat je de projectresultaten kunt zien, wijzigingen kunt aanbrengen om de risico's te beperken en de zakelijke resultaten kunt verbeteren, en dat allemaal in real-time.

Responsieve planning
Met real-time updates en tools voor iteratieve planning kun je eenvoudig plannen aanpassen aan veranderende prioriteiten, nieuwe gegevens of verschuivende marktkrachten.

Strategische teamafstemming
De tools voor resourcetoewijzing en -afstemming helpen je om de werkzaamheden te prioriteren en zo de productiviteit te verhogen, bijkomende kosten terug te dringen en sneller de markt op te gaan.

Geautomatiseerde systeemintegraties
Klantintegraties verbinden officiële systemen en andere bedrijfsapplicaties, waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld en alle systemen actueel blijven.

Meer informatie over werkautomatisering

Lever sneller goed werk.

Onze gids, How to run enterprise CPG like a startup, laat zien hoe je je teams op elkaar afstemt om dubbel werk terug te dringen, aan de verwachtingen te voldoen en de marktintroductie te bespoedigen – en dat allemaal terwijl je de kosten verlaagt.

Gids downloaden

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/modal/videos/make-the-best-resource#best-resource | Video thumbnail

Maak optimaal gebruik van je resources.

Dankzij het intuïtieve resourcebeheer kun je onderscheid maken tussen onderhanden werk en de binnenkomende vraag, zodat je je resources doeltreffender kunt inzetten.

Video bekijken

Gerelateerde content

Content as a Service v2 - Monday, November 20, 2023 at 15:35