V pozadí inteligentních služeb najdete Adobe Sensei

Firmy potřebují pochopit a plnit očekávání zákazníků, která se neustále mění. Funkce služby Adobe Experience Cloud, které využívají technologii Adobe Sensei, vám umožní získat komplexnější informace o vašich zákaznících, takže jim budete schopni včas poskytovat na míru přizpůsobené produkty a služby.

Výhody

 

Rychlejší správa obsahu a přizpůsobení kampaní
Automatizujte zdlouhavé procesy, jako například přidávání metadat, doporučování nabídek a generování kratších verzí obsahu, a poskytujte skutečně na míru upravené služby.

Vždy o krok napřed díky prediktivní analýze 
Spouštějte simulace, získávejte přizpůsobená doporučení výdajů a generujte podrobné přehledy pomocí nástrojů pro předpovědi využívajících technologii Adobe Sensei.

Optimalizace výdajů na reklamu
Získejte úplný přehled o svých reklamních kanálech a optimalizujte své výdaje.

„Díky Adobe Sensei můžeme na základě informací o zákaznících vytvářet přizpůsobené služby, které jsou hodnotné a relevantní.“

Rob McLaughlin, vedoucí digitální analytiky, Sky UK

Seznamte se s umělou inteligencí – vaším novým nejlepším přítelem

Pokud jde o služby, lidé vyžadují osobní přístup. S umělou inteligencí, která marketérům umožňuje provádět podrobné analýzy lidského chování, je to snazší. 85 % společností říká, že jim AI v budoucnu poskytne konkurenční výhodu. Přečtěte si další informace v našem článku AI: Váš nenápadný marketingový společník, ve kterém se dozvíte, proč obchodníci a AI mohou pracovat společně a dosahovat lepších výsledků než kdy dříve.

Adobe Advertising Cloud

Získejte přehled o dopadu různých scénářů rozpočtu na předpokládané výsledky, včetně kliknutí, konverzí a příjmů.

Zjistěte, jak nejlépe rozdělit své reklamní rozpočty mezi různé kampaně, abyste co nejefektivněji splnili své cíle.

Průběžně sledujte výkon kampaně a optimalizujte dosah a efektivitu reklam, abyste splnili – a překonali – cíle kampaně.

Najděte nové hodnotné cílové skupiny mapováním uživatelů, webů a kategorií založeném na algoritmických segmentech. Odhalte skupiny uživatelů s podobným profilem, jaký mají vaši „zdrojoví uživatelé“.

Vytvářejte národní plány kampaní pro lineární televize, které mají vyšší pravděpodobnost, že budou úspěšné, v porovnání s ratingy společnosti Nielsen.

Automaticky upravte svůj rozpočet v závislosti na velkém počtu kritérií cílení a zajistěte splnění celkových cílů viditelnosti.

Efektivně otestujte více datových zdrojů vyhodnocením vlastností příchozích uživatelů a dostupných kreativních atributů – a pak automatickou aplikací počtu zobrazení optimalizujte požadovaný cíl kampaně.

Chytřejší způsob jak dělat reklamu

Někdy se inzerování jeví jako hledání ve tmě, když se snažíte zakoupit to správné médium pro správné publikum. Technologie Adobe Sensei ve službě Adobe Advertising Cloud do této tmy vnáší příslovečné světlo. Získejte komplexní informace, které vám umožní odpovědně plánovat a přijímat rozhodnutí v reálném čase.

Adobe Audience Manager

Inteligentnější správa dat.

Správa profilů publika představuje náročný úkol, zejména když zpracováváte obrovské množství údajů o zákaznících. Technologie Adobe Sensei v aplikaci Adobe Audience Manager celý proces zjednodušuje a pomáhá vám vytvářet jedinečné profily cílových skupin, které vám usnadní identifikaci nejcennějších segmentů. Pak je můžete používat v různých kanálech.

Najděte nové hodnotné cílové skupiny mapováním uživatelů, webů a kategorií založeném na algoritmických segmentech. Odhalte skupiny uživatelů s podobným profilem, jaký mají vaši „zdrojoví uživatelé“.

Vyhledávejte údaje o publiku v reálném čase z online i offline zdrojů a získejte prognózy dosahu využitelné při zrychleném plánování kampaní na úrovni segmentu publika.

Sledujte podobné rysy v reálném čase a rychle rozšiřujte segmenty zákazníků.

Adobe Analytics

Oddělte signál od šumu a zjistěte, které statistické výkyvy jsou důležité – a které ne.

Identifikujte potenciální příčiny nebo faktory přispívající k významným změnám v datech trendů a anomáliím.

Identifikujte nejdůležitější výstrahy ve všech vašich datech a stanovte jejich prioritu.

Automaticky vyhledávejte přesahy a podobnosti ve stávajících segmentech, optimalizujte výdaje na reklamu a zvyšte návratnost investic.

Inteligentně identifikujte výrazné a využitelné skupiny hodnotných zákazníků a potenciálních zákazníků.

Předpovídejte, zda zákazníci a potenciální zákazníci s největší pravděpodobností provedou určitou akci, jako je konverze, odliv zákazníků nebo pozitivní odezva.

Objektivně určete částečný dopad každého marketingového prostředku během cesty zákazníka ke konverzi.

Od dat k hodnotným informacím rychleji s AI.

Vaši zákazníci generují každý den obrovské množství dat, takže potřebujete strojové učení, které rozpozná, jaká data jsou nejdůležitější. Technologie Adobe Sensei ve službě Adobe Analytics vám s tím pomůže – můžete tedy skutečně analyzovat svá data a odhalit řadu informací o zákaznících. Pak je můžete využít k rozhodování.

Adobe Experience Manager

Inteligentnější správa obsahu a zajišťování lepších služeb.

Skvělé služby vyžadují strategické plánování, kreativní myšlení a bezchybné provedení. Aby byl tento proces ještě lepší, řada funkcí platformy Adobe Experience Manager využívá technologii Adobe Sensei, takže můžete poskytovat inteligentní a personalizované služby napříč všemi kanály. Navíc zlepšíte návratnost investic do obsahu a nástrojů – rychleji vyhledáte, co potřebujete, budete schopni plnit požadavky na personalizované služby a snadněji zvládnete složitou správu publika, zařízení a kanálů.

Automaticky označte obrázky a zlepšete vyhledatelnost. Nalezení správného obsahu je poté záležitostí okamžiku.

Vytvořte kratší verzi hlavního textu a použijte ji k vytváření variací pro různé marketingové kanály a urychlení distribuce obsahu.

Identifikujte nejaktivnější a nejzkušenější tvůrce obsahu, kteří významně přispívají v rámci online komunity. Poté je oslovte a odměňte – v konečném důsledku tak podpoříte koncové uživatele.

Tato funkce automaticky rozpozná a ořízne ústřední bod v jakémkoli obrázku nebo videu a zachová tak zamýšlený bod zájmu bez ohledu na velikost obrazovky.

Snadno a rychle vyhledávejte vizuálně podobné datové zdroje v úložišti.

Adobe Campaign

Využívejte doporučení obsahu pro předmět e-mailu a zlepšete výkon e-mailové komunikace na základě předpokládané míry otevření e-mailů.

Využijte AI k řízení interakce zákazníka.

Zákazníci očekávají bezproblémové a na míru přizpůsobené prostředí od první interakce s vaší značkou až po konverzi. Abyste mohli poskytovat očekávané služby, potřebujete robustní správu kampaní řízenou umělou inteligencí. Technologie Adobe Sensei ve službě Adobe Campaign vám pomůže porozumět, na co zákazníci reagují, takže budete schopni zvýšit efektivitu svých kampaní.

Marketo Engage

Prediktivní zapojení pomocí výkonné AI.

B2B marketing je stále chytřejší a rychlejší, ale s  Adobe Sensei s tímto trendem udržíte krok. Tuto technologii využívají prediktivní funkce platformy Marketo Engage, které marketérům pomáhají zajišťovat inteligentní a inovativní služby.

Prediktivní zapojení pomocí výkonné AI.

Prediktivní obsah využívá strojové učení a prediktivní analýzu k automatickému doporučení správného obsahu správným potencionálním zákazníkům na základě firmografických, návštěvnických a behaviorálních profilů na webu a e-mailu.

Funkce Prediktivní cílové skupiny událostí využívá firmografické, návštěvnické a behaviorální profily k inteligentní identifikaci zákazníků, kteří se s největší pravděpodobností zaregistrují, navštíví stránky nebo zhlédnou obsah na vyžádání jako součást vaší strategie událostí, což vám umožňuje předvídat výsledky před zahájením kampaně i během ní.

Adobe Target

Poskytujte vysoce personalizovaný obsah tak, že zkombinujete zprávy nebo nabídky a přiřadíte různé varianty jednotlivým návštěvníkům na základě jejich individuálního profilu zákazníka.

Identifikujte vítěze mezi dvěma nebo více testovanými interakcemi a automaticky alokujte vítězné variantě větší datový provoz. Zvyšuje se tak pravděpodobnost konverze, přičemž se spuštěný test průběžně učí a dynamicky upravuje provoz tak, abyste maximalizovali zisky.

Rychle poskytujte neomezený počet personalizovaných variant zákaznických služeb napříč digitálními médii. Určete nejvhodnější interakce pro jednotlivé zákazníky a průběžně je optimalizujte na základě akcí provedených zákazníky.

Zobrazujte obsah nebo produkty, které by mohly spotřebitele zaujmout na základě předchozí aktivity uživatele, například předchozích zobrazení nebo nákupů, a vytvořte tak příležitosti pro křížový a následný prodej.

Poskytuje další informace o tom, jak modely personalizace služby Target v rámci aktivit automatizované personalizace a automatického cílení přizpůsobují provoz návštěvníků.  Automatizované segmenty ukazují, jak různé automatizované segmenty definované modely personalizace služby Target reagovaly na nabídky a reakce v aktivitě. Důležité atributy zobrazují nejvyšší atributy, které ovlivnily model, a jejich relativní důležitost.

Pravá personalizace jde lépe s AI.

Personalizace ve velkém měřítku vyžaduje špičkovou technologii a výkonnou umělou inteligenci. Adobe Sensei ve službě Adobe Target eliminuje dohady, takže můžete své cíle personalizace posunout na vyšší úroveň – s jistotou, že pokaždé poskytujete nejlepší možné služby.

Příběhy o úspěších zákazníků

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ

Epson

Společnost Epson pomocí Adobe Sensei ve službě Adobe Experience Cloud objevuje vzory chování, s jejichž pomocí poskytuje lepší služby.

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ

Mainline Menswear

Společnost Mainline Menswear zvýšila jak návratnost investic do reklamy, tak prodej pomocí technologie Adobe Sensei ve službě Adobe Advertising Cloud.

Související obsah

ČLÁNKY

Přestaňte hledat jehlu v kupce sena

Nastal čas zbavit se špatného cílení, neefektivních kanálů a suboptimálních strategií. Využijte možnosti umělé inteligence, které vám umožní pracovat mnohem efektivněji a pomohou vám poskytovat na míru přizpůsobené služby.

ČLÁNKY

Personalizace využívající AI překonává očekávání i veškeré představy

Ty nejlepší personalizované služby začínají skutečnou znalostí zákazníků. A ta si žádá výkonnou umělou inteligenci.

ČLÁNKY

Správné množství různorodého obsahu distribuovaného podle vašich potřeb

Využijte na těžkou práci strojové učení a dodávejte vždy včas správné množství obsahu.

ČLÁNKY

Umělá inteligence odhaluje skutečnou sílu analytiky

Analytické systémy využívající umělou inteligenci mají zářnou budoucnost – a během několika let vám pomohou splnit vaše nejdůležitější strategie.

Adobe Experience Platform využívá nepřetržitou umělou inteligenci Adobe Sensei

Adobe Sensei je vrstvou umělé inteligence platformy Adobe Experience Platform, která podporuje personalizaci zákaznických služeb. Automatizací běžných nebo opakujících se úkolů a pochopením a předpovídáním zákaznických dat poskytuje technologie Adobe Sensei nepřetržité inteligentní služby, které zlepšují vaši schopnost nabízet prostřednictvím platformy Adobe Experience Platform na míru přizpůsobené zákaznické prostředí v reálném čase.