Adobe Advertising Cloud en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Adobe Advertising Cloud als gegevensverwerker

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet van de Europese Unie waarmee de vereisten voor databescherming worden geharmoniseerd en gemoderniseerd. Hoewel er sprake is van veel nieuwe of verbeterde vereisten, blijven de onderliggende kernprincipes hetzelfde. De nieuwe regels kennen een ruime definitie van persoonlijke gegevens en een brede toepassing, en gelden voor elk bedrijf dat producten en diensten aanbiedt aan consumenten in de EU. Als jouw vertrouwde gegevensverwerker zetten we ons in voor compliance en ondersteunen we je tijdens het AVG-compliancetraject.

Data Subject

Geregistreerde persoon

Geïdentificeerde of identificeerbare persoon in de EU (bijvoorbeeld consument, websitebezoeker).

Data Controller

Verwerkingsverantwoordelijke

Partij die de doeleinden en middelen bepaalt voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens over de geregistreerde persoon (bijvoorbeeld merk, adverteerder, uitgever).

Data Processor

Gegevensverwerker

Partij die persoonlijke gegevens verwerkt namens een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld DSP, SSP, DMP).

Adobe biedt voorzieningen voor al onze verplichtingen als gegevensverwerker, of implementeert deze. Als gegevensverwerker werken we toe naar één geïntegreerde service voor alle Adobe Experience Cloud-oplossingen.

#f5f5f5

AVG-workflow met Adobe Advertising Cloud

Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking (adverteerders) moeten geregistreerde personen (consumenten/bezoekers) de mogelijkheid bieden om de persoonlijke gegevens die van hen worden verzameld te bekijken, aan te passen en te verwijderen.

Data Subject sees an ad from a Data Controller.

De geregistreerde persoon ziet een advertentie van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Data Subject goes to advertiser’s site to request access to data collected.

De geregistreerde persoon gaat naar de website van de adverteerder en verzoekt om toegang tot de verzamelde gegevens.

Advertising Cloud takes action.

Na ontvangst van een verzoek van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking verzamelt Adobe Experience Cloud gegevens uit Advertising Cloud en voert Advertising Cloud zo nodig acties uit naar aanleiding van aanpassings- en verwijderingsverzoeken.

dobe Experience Cloud makes all personal data on Data Subject available.

Adobe Experience Cloud stelt alle persoonlijke gegevens van de geregistreerde persoon beschikbaar aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, zodat de gegevens kunnen worden samengevoegd met gegevens van andere partners.

Tips voor verantwoordelijken voor de gegevensverwerking

 • Inventariseer je digitale assets, inclusief mobiele apps en websites, om te bepalen welke cookies, tags of andere data noodzakelijk zijn voor je bedrijf..
 • Breng je klanttraject in kaart en maak je standpunt ten opzichte van privacy duidelijk via betekenisvolle kennisgevingen en keuzemogelijkheden.
 • Ontwikkel een strategie voor toestemmingsbeheer die is gericht op klantervaringen.
 • Bepaal manieren om de gebruikersidentiteit te verifiëren voor het reageren op verzoeken om toegang tot data.
 • Identificeer bestaande processen en benut deze om adequaat te kunnen reageren op verzoeken om toegang tot data.

Als je AVG-verzoeken voor al je Adobe Experience Cloud-oplossingen wilt consolideren met behulp van onze AVG API, is het raadzaam de volgende stappen met je interne teams te bespreken:

 • Integreer met de AVG API van Adobe.
 • Identificeer en label alle persoonlijke gegevens in je oplossingen.
 • Overweeg om AdobePrivacy.js te implementeren op je privacyportal, als je die hebt. Met deze lichtgewicht JavaScript-bibliotheek verzamel je ID's van bezoekers voor alle Adobe Experience Cloud-oplossingen.
 • Overweeg om te updaten naar de nieuwste versie van de Adobe Mobile SDK.
 • Overweeg om het proces te automatiseren. Koppel het indienen van formulieren op je privacyportal rechtstreeks aan de AVG API van Adobe.
  • Neem de gebruikers-ID op (te vinden in de onboardingdocumentatie)
  • Neem je organisatie-ID op (te vinden in de onboardingdocumentatie)
  • Raadpleeg onze technische specificaties voor codering voor API's
#072F60

Adobe en AVG.

Bekijk hoe we merken helpen om zich in al onze oplossingen op te maken voor de AVG.

Ervaringsgestuurd bedrijf

Meer informatie

Adobe Analytics

Meer informatie

Adobe Campaign

Meer informatie

Adobe Audience Manager

Meer informatie