Nieuwe functies in Adobe Analytics

Dankzij nieuwe functies en mogelijkheden is het gemakkelijker geworden om elk traject in de juiste context te plaatsen, of die nu plaatsvindt via een mobiele app, website, callcenter of tussen apparaten. We hebben je in staat gesteld om je ontdekking van kritieke zakelijke inzichten te verfijnen en te verdiepen, en niet eerder geziene gedragspatronen in waardevolle klantengroepen bloot te leggen. En we hebben de democratisering van data in je organisatie versterkt met analyses die je gemakkelijker kunt uitvoeren en die toegankelijker zijn.

Customer Journey Analytics

Ondersteun business-intelligence- en datawetenschapsteams om data uit meerdere kanalen samen te voegen en te analyseren met een krachtige analytics-toolkit.

Analytics op verschillende apparaten

Met analytics op verschillende apparaten kun je je app- en webdata samenbrengen in één databron om meer inzicht in het klanttraject te krijgen.

Verbeterde cohortanalyse

Met de introductie van cohortanalyse heeft Adobe Analytics het mogelijk gemaakt om patronen te zien in de levenscyclus van klantengroepen, waardoor je kritieke bedrijfsvragen met een paar klikken worden beantwoord. Begin 2019 hebben we een nieuwe en aanzienlijk verbeterde versie van cohortanalyse binnen Analysis Workspace uitgebracht, waarin een veel nauwkeurigere controle mogelijk is over de cohorten die je aan het opbouwen bent.

Meer informatie over cohortanalyse

Voor een diepere en geavanceerdere analyse kun je nu tot 3 indicatoren en 10 segmenten opgeven om opname en terugkeercriteria voor cohorttabellen te definiëren.

Een retentiecohort meet in hoeverre je bezoekerscohorten in de loop van de tijd naar je ervaring terugkeren. Elke cel in de rapporttabel laat het aantal en percentage bezoekers in de cohort zien die de betreffende actie voltooid hebben tijdens een gedefinieerde periode.

Een verloopcohort is het omgekeerde van een retentietabel en laat zien welke bezoekers in de loop van de tijd zijn uitgevallen of nooit hebben voldaan aan de terugkeercriteria voor jouw cohort.

Vroeger konden cohorttabelberekeningen alleen worden gemaakt op basis van de opname-indicator. Tegenwoordig ben je flexibeler met doorlopende berekeningen, waarmee je rententie en verloop progressief kunt berekenen op basis van elke voorgaande periode.

De introductie van of latentietabellen maakt een effectieve pre-analyse en post-analyse mogelijk. Hiermee wordt de verstreken tijd gemeten voor- en nadat de opnamegebeurtenis zich voordeed.

Ga verder dan tijdgebaseerde cohorten en maak cohorten op basis van een dimensie zoals marketingkanaal, campagne, product, pagina of regio. Gebruik elke dimensie in Adobe Analytics om op basis van deze waarden te laten zien hoe retentie verandert.

Bij het maken van een project laat Analysis Workspace je nu meerdere onderdelen toevoegen aan een deelvenster als vervolgkeuzelijst. Deze vervolgkeuzelijsten werken als filters die worden geactiveerd wanneer een gebruiker een van de onderdelen selecteert. Op die manier kun je deelvensters samenvoegen en een diepere analyse mogelijk maken voor projecten die met anderen worden gedeeld. Deelvensters ondersteunen ook meerdere vervolgkeuzelijsten in hetzelfde deelvenster.

Bij het opzetten van projecten kun je het kleurenpalet wijzigen dat wordt gebruikt voor visualisaties binnen Analytics Workspace. Je kunt een bestaand kleurenpalet kiezen of er zelf een maken die past bij de kleuren van je merk.

In de modus Automatische tracering kun je data van zoekmachines automatisch volgen met je Adobe Analytics-implementatie, wat het uitbreiden van Adobe Analytics-data met zoekmachinedata vereenvoudigt.

Met dropzone-instructies kun je nog effectiever zijn in Analytics Workspace door te beschrijven wat er bij elke slepen-en-neerzetten-actie gebeurt.

Toevoegingen aan Analysis Workspace

Analysis Workspace biedt al een robuust, flexibel canvas voor het maken van invloedrijke analyticsprojecten. Nieuwe mogelijkheden zijn erop gericht om het maken van projecten makkelijker te maken, om ze visueel intuïtiever te maken en om de toegang tot kritieke data te vergroten. Dit vergroot de diepte en het nut van de inzichten.

Meer informatie over Analysis Workspace

Dashboard en waarschuwingen voor Server Call Usage

Server Call Usage biedt je een transparante blik op primair en secundair server call-gebruik versus je contract. Je wordt proactief gewaarschuwd wanneer je in de buurt komt van je totale contractwaarde, en je krijgt een analyse waar je server calls worden gebruikt. Identificeer en repareer ongecontroleerde implementaties of schaal terug op plaatsen waar grote volumes aan minder waardevolle data worden verzameld.

API 2.0

De Adobe Analytics-API's zijn een verzameling API’s die Adobe Analytics-producten aansturen zoals Analysis Workspace. Maak gebruikersinterfaces vol data die je kunt gebruiken om data te manipuleren en integreren. Maak rapporten om te onderzoeken, inzichten te verkrijgen of belangrijke vragen over je data te beantwoorden.

Experimentele functies

Adobe Analytics-klanten kunnen nu snel toegang krijgen tot de allernieuwste analysetools en meehelpen de toekomst van Adobe Analytics vorm te geven. Deelnemende klanten hebben toegang tot nieuwe prototypes zodra ze beschikbaar zijn, en vervolgens rechtstreekse feedback geven aan onze ontwikkelingsteams.

Java 11-compatibiliteit voor Ad Hoc Analysis

Op 6 augustus 2018 hebben we plannen aangekondigd om Ad Hoc Analysis te deactiveren, omdat Ad Hoc Analysis-functionaliteit en -capaciteiten in de richting van Analysis Workspace kwamen. Maar we zullen pas een datum voor de deactivering van Ad Hoc Analysis vaststellen zodra dezelfde workflow in Analysis Workspace is bereikt. De voortgezette ondersteuning voor Ad Hoc Analysis omvat nu compatibiliteit met Java 11. Daarbij zullen we in 2019 doorgaan met het proces om de Ad Hoc Analysis-functionaliteit steeds meer op te nemen in Analysis Workspace.

Verbeteringen voor China

Vanwege unieke voorschriften voor buitenlands internetverkeer in de Volksrepubliek China krijgen bedrijven die zakendoen met China, maar buiten het land zijn gevestigd, doorgaans te maken met enige mate aan latentie en verlies van data. Voor het verbeteren van de prestaties bij bedrijven die zakendoen in China hebben we RDC (Regional Data Collection) geïntroduceerd op het vasteland van China. Hierdoor kunnen alle klanten binnen China hun data rechtstreeks verzenden naar een Data Collection Center (DCC) binnen China, in plaats van naar andere wereldwijde locaties. Dit verbetert de tijden voor het laden van pagina's en de nauwkeurigheid van data ten opzichte van het verzenden van data naar DCC’s buiten China. Ongeacht waar je digitale eigendom wordt gehost, of welke taal daarvoor wordt gebruikt, zullen je gebruikers in China verbeteringen ervaren als je RDC gebruikt.

Haal zoveel mogelijk uit Analytics via Experience League

WELKOM

Nog niet eerder gewerkt met Analytics?

Ontdek meer over wat Analytics te bieden heeft.

VRAGEN

Heb je een vraag over Analytics?

Maak contact met je collega’s of met Adobe-experts.

VOORSTELLEN

Wil je ons helpen om Analytics nog beter te maken?

Stem of stuur zelf een idee in.


Laten we kijken wat Adobe Analytics voor jouw bedrijf kan betekenen.