Adobe Audience Manager en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet van de Europese Unie waarmee de vereisten voor databescherming worden geharmoniseerd en gemoderniseerd. Hoewel er sprake is van veel nieuwe of verbeterde vereisten, blijven de onderliggende kernprincipes hetzelfde. De nieuwe regels kennen een ruime definitie van persoonlijke gegevens en een brede toepassing, en gelden voor elk bedrijf dat producten en diensten aanbiedt aan consumenten in de EU. Als jouw vertrouwde gegevensverwerker zetten we ons in voor compliance en ondersteunen we je tijdens het AVG-compliancetraject.

Inzicht in je gegevens

In aanvulling op de andere maatregelen die we in onze rol als gegevensverwerker en als onderdeel van Adobe Experience Cloud nemen, noemen we hier een paar specifieke elementen van Audience Manager.

Privacy by Design Heritage

Ingebouwde privacy:

Privacy is en blijft een hoeksteen bij de productontwikkeling van Audience Manager. Door de nieuwe AVG-vereisten hebben klanten tools nodig waarmee ze gegevens en de bijbehorende beperkingen goed kunnen beheren.

Met functies zoals Data-exportcontrolemechanismen (patent in aanvraag en uniek in de sector) en Op rollen gebaseerde toegang kunnen marketeers doelgroepdata rechtstreeks vanuit Audience Manager openen en activeren.

Je gegevens beheren

Klanten van Audience Manager hebben volledige controle over hoe en welke gegevens in het DMP worden opgenomen. Conform het Adobe-beleid zijn gegevens aan de hand waarvan Adobe iemand rechtstreeks zou kunnen identificeren (zoals e-mailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer) niet toegestaan in Audience Manager. Voor gegevenstypen die in deze categorie zouden kunnen vallen, moeten klanten de gegevens converteren naar gehashte ID's voordat ze die gegevens opnemen in Audience Manager voor segmentatie en activatie.

Met het oog op de AVG raden we je aan om met je Adobe Consulting-teamlid te bespreken welke gegevensbronnen en bijbehorende gegevenstypen het best passen bij je gebruik. Adobe biedt diverse tools en privacy-verhogende technologieën ter ondersteuning van je behoeften (zoals hashing en obfuscatie).

Managing Your Data

Aanvullende aandachtspunten

Data-governance: Denk na over hoe je consumentengegevens worden beheerd.

  • Beoordeel de verschillende ID's (waaronder mobiele ID's) die je marketingteams gebruiken om gebruikers in Audience Manager te identificeren, alsook de gegevensbronnen waarin die zijn opgeslagen. Dit stroomlijnt de procedure voor gegevensverzoeken (zoals verwijder- en toegangsverzoeken), aangezien bepaalde gegevenstypen door je teams worden gehasht voordat ze in Audience Manager worden opgenomen.
  • Stel een validatie- en authenticatiebeleid en -procedure op voor de identificatie van geregistreerde personen. Dit zorgt ervoor dat je de juiste gegevens retourneert naar aanleiding van een verzoek van een geregistreerde persoon.
  • Overweeg controlemechanismen voor data-export te gebruiken om doelgroepactivatie te blokkeren voor technologieën die persoonlijke gegevens opslaan. Zo mogen segmenten met gegevens van derden niet worden doorgegeven aan e-mailserviceproviders. Stel een data-exportcontrolemechanisme in om ervoor te zorgen dat deze gegevens door niemand in je organisatie per ongeluk kunnen worden geactiveerd.
  • Implementeer een op rollen gebaseerd toegangsbeheer om te waarborgen dat de juiste teams toegang tot de bedoelde gegevens hebben.
  • Controleer de identiteitskoppelingen, het privacybeleid en de wettelijke vereisten om te zien wanneer en waar het gepast is om identiteitensets aan elkaar te koppelen. Gebruik deze op de juiste manier via de Audience Manager-regels voor de samenvoeging van profielen.

Organisatorische gereedheid: Stel een bedrijfsproces vast.

  • Stel een proces vast voor het ontvangen en reageren op verzoeken van geregistreerde personen. Overweeg een geautomatiseerde tool te ontwikkelen voor het indienen van verzoeken.
  • Stel een aanspreekpunt voor privacyzaken aan binnen het Center of Excellence van je DMP. Laat je aanspreekpunt voor privacyzaken met je productgebruikteam voor Audience Manager bespreken hoe je met de vereisten rond invoer-ID's zou kunnen omgaan.
  • Controleer je gegevens voordat je geregistreerde personen toegang tot hun gegevens geeft. Documenteer de stappen die je hebt geïmplementeerd, zodat je gemakkelijker een controlespoor kunt aanleggen voor de administratie van je verwerkingsactiviteiten.