Adobe Campaign en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet van de Europese Unie waarmee de vereisten voor databescherming worden geharmoniseerd en gemoderniseerd. Hoewel er sprake is van veel nieuwe of verbeterde vereisten, blijven de onderliggende kernprincipes hetzelfde. De nieuwe regels kennen een ruime definitie van persoonlijke gegevens en een brede toepassing, en gelden voor elk bedrijf dat producten en diensten aanbiedt aan consumenten in de EU. Als jouw vertrouwde gegevensverwerker zetten we ons in voor compliance en ondersteunen we je tijdens het AVG-compliancetraject.

De productfunctionaliteit die nu in Adobe Campaign beschikbaar is, voorziet al in de meeste van de verantwoordelijkheden die Adobe als gegevensverwerker heeft. We grijpen deze gelegenheid aan om functionaliteit toe te voegen en het je, waar mogelijk, nog gemakkelijker te maken om je voor te bereiden op de AVG. Zo werken we onder andere aan het verbeteren van de mogelijkheden om te reageren op verzoeken van geregistreerde personen (verzoeken om gegevenstoegang, -aanpassing en -verwijdering). Uiteindelijk is het onze taak om jou, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, te helpen.

De rechten van je klanten als geregistreerde personen

Adobe Campaign biedt nu al mogelijkheden om verzoeken om gegevenstoegang, -aanpassing en -verwijdering gemakkelijker te maken. Maar we werken ook aan nieuwe functies om de configuratie voor de verantwoordelijken voor gegevensverwerking te vereenvoudigen.

Your Customers’ Rights as Data Subjects

Suggesties:

 • Stel een proces vast voor het ontvangen van en reageren op verzoeken van geregistreerde personen.
 • Bekijk de verschillende klantgegevenstypen die in Adobe Campaign zijn opgeslagen en stel unieke ID's vast (het zullen er waarschijnlijk meerdere zijn).
 • Stel een validatie-/authenticatiebeleid en -procedure op voor de identificatie van geregistreerde personen.
 • Denk na over de reactie die je aan geregistreerde personen stuurt en zorg ervoor dat die duidelijk is.

Advies voor het verkrijgen van toestemming

Het is altijd al een essentieel onderdeel van Adobe Campaign geweest om onze klanten, als verantwoordelijken voor de gegevensverwerking, in staat te stellen om aanmeld- en afmeldvoorkeuren te beheren. Adobe Campaign wordt standaard geleverd met tools om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking te helpen bij het beheren van alle aspecten van afmeldbeheer binnen de service. Van afmeldmarkeringen in ons standaarddatamodel, tot en met een kant-en-klare afmeldpagina die door Adobe Campaign wordt gehost en waarop je consumenten zich eventueel kunnen afmelden. De AVG verandert niets aan het moment waarop toestemming moet worden gevraagd, maar wel aan de manier waarop. Bovendien gelden boven op de nieuwe AVG-voorschriften ook nog steeds de best practices voor e-mailmarketing en de plaatselijke wetgeving.

 • Suggesties:
 • Inventariseer alle contactpunten voor e-mailvastlegging en actualiseer ze waar nodig met het oog op AVG-naleving (denk aan taal, toestemmingsmechanisme en toestemmingslogboeken)
 • Zorg ervoor dat in alle marketing e-mails uitschrijfkoppelingen staan.
 • Beoordeel de wereldwijde strategie voor e-mailmarketing om geospecifieke implementaties vast te stellen.
Guidance on Obtaining Consent

Gegevensminimalisering

Maak van deze gelegenheid gebruik om na te gaan welke gegevens je verzamelt – dit in verband met het minimaliseringsbeginsel van de AVG (beperking van gegevensverzameling tot wat voor een bepaald doel noodzakelijk is).

Data Minimization

Suggesties:

 • Bekijk alle bronnen voor gegevensimport en -vastlegging waar gegevens Adobe Campaign binnenkomen en documenteer welke velden voor je marketing worden gebruikt.
 • Verwijder ongebruikte gegevenskenmerken uit je Adobe Campaign-database.
 • Gebruik de gegevens die in Adobe Campaign beschikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd en geef je ontvangers betere gepersonaliseerde ervaringen.

Op rollen gebaseerde toegang

Adobe Campaign ondersteunt een gedetailleerde gebruikersconfiguratie, waarbij je niet alleen kunt opgeven tot welke gegevens een gebruiker of groep gebruikers toegang heeft, maar ook welke mogelijkheden aan die gebruikers of groepen worden verleend om ervoor te zorgen dat ze alleen hun functietaken kunnen uitvoeren. Zo kun je in Adobe Campaign bijvoorbeeld instellen welke gebruikers iets mogen versturen of gegevens mogen exporteren. Een goed beheer van machtigingen speelt een belangrijke rol bij het verminderen van risico's.

Role-Based Access

Suggesties:

 • Controleer en actualiseer de machtigingen voor gegevenstoegang om ervoor te zorgen dat gebruikers van Adobe Campaign alleen gebruik kunnen maken van de data die ze voor hun campagnes nodig hebben, maar geen toegang hebben tot andere data.

Adobe en AVG.

Bekijk hoe we merken helpen om zich in al onze oplossingen op te maken voor de AVG.

Ervaringsgestuurd bedrijf

Meer informatie ›

Adobe Analytics

Meer informatie ›

Adobe Audience Manager

Meer informatie ›

Adobe Advertising Cloud

Meer informatie ›