ADOBE WORKFRONT

Succes bestaat voor 10% uit inspiratie en voor 90% uit het proces. Wij hebben die 90% goed geregeld.

Verbind, werk samen en vereenvoudig workflows met behulp van Adobe Workfront om campagnes te lanceren en op grote schaal gepersonaliseerde ervaringen te leveren.

Revolutioneer de manier waarop het werk wordt gedaan.

Marketing op basis van een strategie, niet op hoop van zegen.

 • Breng strategie tot leven – Definieer doelstellingen en wijs daar projectaanvragen aan toe, koppel dagelijkse taken aan strategieën en verhoog de productiviteit met een officieel marketingsysteem.
 • Plan, prioriteer en itereer werk – Vergelijk projectplannen, kies het beste plan en pas het aan zodra er nieuwe gegevens binnenkomen of marktkansen veranderen.
 • Laat marketingwerk soepel verlopen – Versnel het werk met automatiseringen, sjablonen, real-time rapporten en marketinggerichte Agile boards, plus rechtstreekse integraties met essentiële applicaties zoals Adobe Creative Cloud.
 • Zorg voor naleving van regelgeving en merkstandaarden – Laat stakeholders met online reviewtools opmerkingen toevoegen, wijzigingen aanvragen en projecten goedkeuren, terwijl er een controleerbaar wijzigingenlogboek wordt bijgehouden.
 • Lever campagne-assets aan voor activering – Wijzig bestaande assets om nieuwe campagnes te starten en stuur ze rechtstreeks naar Adobe Experience Manager om ze te activeren. Meet dan de doeltreffendheid van de assets en repliceer wat werkt.

Handhaaf projectbeheerstandaarden. Hoe groot je organisatie ook is.

 • Stem de bedrijfsstrategie af – Bepaal doelstellingen, stel business cases op en beoordeel strategieën. Koppel vervolgens de dagelijkse werkzaamheden aan doelen, terwijl je de reactietijd van het Project Management Office (PMO) verkort.
 • Zorg voor impact – Maak projectplannen die op strategieën zijn afgestemd, vergelijk alternatieve scenario's, toets verzoeken aan prioriteiten en krijg echt inzicht in de capaciteit, tijdlijnen en afwegingen.
 • Stroomlijn de aanlevering – Versnel de uitvoering met automatiseringen, sjablonen en real-time rapportage, volg de voortgang om de risico's te beheren, en ondersteun meerdere werkmethodologieën, zoals Scrum en Kanban, in één applicatie.
 • Versnel en controleer goedkeuringen – Zorg ervoor dat de standaarden worden nageleefd en houd een controleerbaar wijzigingenlogboek bij met tools waarmee teams – zoals het IT-, ontwerp- en productteam, juridische zaken en management – projecten online kunnen beoordelen, van opmerkingen kunnen voorzien en kunnen goedkeuren.
 • Blijf binnen budget en op tijd – Toets processen aan strategieën, bekijk de voortgang ten opzichte van de doelen, koppel productie-applicaties aan andere bedrijfsapplicaties voor activatie, en meet en beoordeel de projecteffectiviteit om aan de Definition of Done te voldoen.

Lever niet alleen. Overtref de verwachtingen van de klant.

 • Boek zakelijke resultaten – Definieer doelstellingen en bedrijfsstrategieën en toets daar vervolgens de verzoeken van klanten aan. Stroomlijn de interne en externe samenwerking om sneller betere resultaten te leveren.
 • Plan, prioriteer en itereer werk – Maak en vergelijk projectplannen om de beste route te bepalen en laat plannen en opdrachten vervolgens automatisch aanpassen aan veranderende klantbehoeften.
 • Automatiseer processen – Versnel campagnes met een gecentraliseerd werksysteem, alsook automatiseringen, sjablonen en real-time updates. Gebruik elke gewenste werkmethode, bijvoorbeeld Agile, Kanban, Scrum, Waterfall of Gantt.
 • Online reviews en goedkeuringen – Zorg dat content aan de (merk)regels voldoet met online reviews waarmee interne en externe stakeholders assets kunnen beoordelen, van opmerkingen kunnen voorzien en kunnen goedkeuren, terwijl een controleerbaar wijzigingenlogboek wordt bijgehouden.
 • Stroomlijn de creatie en aanlevering van assets – Gebruik tools die de effectiviteit van assets meten en hergebruik vervolgens bestaande assets als basis voor nieuwe campagnes. Goedgekeurde assets kunnen rechtstreeks naar Adobe Experience Manager en andere oplossingen worden gestuurd om te worden geactiveerd.

SAMEN NOG BETER

Adobe Workfront + Creative Cloud + Experience Manager Assets

Ontgrendel je contenttoevoerketen om te personaliseren op schaal. Workfront, dat volledig is geïntegreerd met Adobe Creative Cloud en Adobe Experience Manager Assets, helpt je te voldoen aan de eisen van het moment door projectplanning en -uitvoering te stroomlijnen, opslag en gebruik van assets te beheren, en volledige zichtbaarheid van werkcontext en -status te bieden — allemaal binnen de tools waar creatieve mensen dol op zijn.

Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2021

Forrester heeft Adobe Workfront als een leider uitgeroepen.

Lees The Forrester Wave™: Collaborative Work Management Tools, Q4 2022 en ontdek waarom Adobe Workfront de marktleider blijft, en volgens ons terecht.

Workfront helpt ondernemingen om slimmer te werken in plaats van harder.

Logo T-mobile
Logo Under Armour
Logo Sage
Logo Informatica
Logo ThermoFisher Scientific

Dit is het verschil dat Adobe Workfront biedt.

--

Stel niet alleen doelen. Behaal ze ook.

Elke organisatie stelt doelen. Er zijn echter maar weinig organisaties die deze doelen kunnen koppelen aan de dagelijkse werkzaamheden. Workfront maakt je doelstellingen zichtbaar voor de hele organisatie, zodat iedereen strategische prioriteiten kan stellen, de voortgang kan bijhouden en de resultaten kan meten. En wanneer je doelstellingen veranderen, stuurt Workfront informatie door naar de teams die het werk uitvoeren. Het resultaat? Meer afstemming, meer focus en sneller succes.


Blijf binnen het budget met intelligent resourcemanagement.

Wanneer de juiste mensen zich met het juiste werk bezighouden, is dat goed voor je nettoresultaat. Het is meestal echter moeilijk om de projecten, doelstellingen en teamcapaciteit op één plek te zien – zelfs met de vele werkbeheerprogramma's die beschikbaar zijn. Workfront biedt visuele tools en krachtige automatiseringen waarmee je eenvoudig verzoeken aan de hand van prioriteiten kunt beoordelen, de werkbelasting beter kunt verdelen en de beste teamleden voor elke taak kunt vaststellen.


Schaal verder dan projectbeheer met projectinzicht.

Projectbeheer is een basisbehoefte en wordt vaak als zodanig aangeleverd: niets meer en niets minder. Workfront verandert dit door je te helpen werk als het belangrijkste goed te zien. Dankzij de gecentraliseerde intake en het centrale zicht op onderhanden werk – plus sjablonen en geautomatiseerde workflows die best practices standaardiseren – kun je de capaciteit verhogen en op grote schaal fantastisch werk leveren.


Werk met verschillende teams en in verschillende tijdzones samen alsof je bij elkaar aan tafel zit.

Bij de meeste projectbeheertools wordt samenwerking als een bijkomstigheid gezien. Workfront integreert samenwerking met het werk zelf en maakt samenwerking in andere applicaties, zoals Adobe Creative Cloud, mogelijk. Het biedt ook online reviewtools waarmee stakeholders in een handomdraai hun goedkeuring kunnen geven, plus kant-en-klare ondersteuning voor diverse samenwerkingsmethoden, zoals Agile, Kanban en Scrum.

Thermo Fisher

"Dankzij de nieuwe tools en mogelijkheden hebben we één bron van waarheid vanwaaruit de hele organisatie kan werken. Door mensen informatie in handen te geven, worden ze geïnspireerd om hun beste werk te leveren."

Peter Deluca

Chief Creative Officer, T-Mobile

Gerelateerde content

Please make sure that the "dexter.base.react.umd" and "dexter.base.consonantcardcollection" clientlibs have been added to the template's Page Policy