Sterk in digital commerce en een leider in Magic Quadrant™.

Adobe logo

In 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Commerce is Adobe uitgeroepen tot leider onder 17 leveranciers. Gartner® beoordeelt digital commerce-leveranciers op “complete visie” en “uitvoerende capaciteiten”. Ontvang je gratis download voor details over onze sterke kanten en die van de andere leveranciers.

Vul het formulier in om het rapport te bekijken.

Omschrijving afbeelding

Deel enkele contactgegevens om het rapport te downloaden.


Jason Daigler et al., “Magic Quadrant for Digital Commerce,” Gartner, 31 augustus 2021.

De leveranciers, producten of services die in de onderzoekspublicaties van Gartner worden genoemd, worden niet aanbevolen door Gartner en Gartner raadt technologiegebruikers niet aan om uitsluitend te kiezen voor de leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere omschrijvingen. De onderzoekspublicaties van Gartner weerspiegelen de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet als constateringen van feiten worden beschouwd. Gartner geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, met inbegrip van garanties betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner en Magic Quadrant zijn gedeponeerde handelsmerken van Gartner, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en internationaal en is met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Deze grafiek is door Gartner, Inc. gepubliceerd als onderdeel van een groter onderzoeksdocument en moet worden geïnterpreteerd in de context van het hele document. Het Gartner-document is op aanvraag verkrijgbaar bij Adobe.com.