now reading
  • 1 Waarom willen we werken?
next up

Waarom willen we werken?

Nu er zo veel wordt gesproken over de kluseconomie en bijbaantjes, betekent een carrière dan nog steeds hetzelfde als vroeger? Hoewel de stappen om een carrière op te bouwen mogelijk anders zijn dan twintig of dertig jaar geleden – een baan zoeken, vasthouden en tot carrière maken – zou ik willen stellen dat het nog steeds zin heeft om carrièregericht te werk te gaan. Sommigen houden van vastigheid, terwijl anderen liever regelmatig van functie veranderen. Carrières kunnen worden opgebouwd met verschillende functies bij verschillende bedrijven. Het gaat er steeds meer om dat je je eigen avontuur kiest. En als je eenmaal bij een bedrijf werkt, wat houdt je daar dan?

Het perfecte pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden bestaat niet

In Silicon Valley, waar we worden omgeven door iconische werkgevers, wordt wel gezegd dat je slechts een lunchpauze verwijderd bent van je volgende functieaanbod. In de media is veel aandacht voor bedrijven die de nieuwste secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, en veel van de kandidaten die ik spreek, gaan uit van iets als een perfect pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden echter zelden tijdens het sollicitatiegesprek en de inwerkperiode door potentiële werknemers ter sprake gebracht. Als een kandidaat zich laat overhalen door massagestoelen en wasseretteservice, dan zoekt hij waarschijnlijk om de verkeerde redenen een baan. Uit het onderzoek Work in Progress, dat we vorig jaar hebben uitgebracht, kwam technologie als de nieuwste "populairste secundaire arbeidsvoorwaarde" naar voren; het scoorde hoger dan toegang tot eten en drinken, een strak kantoorontwerp of de voorzieningen ter plaatse.

Naast toegang tot technologie is hetgeen consequent ter sprake komt – en uiteindelijk de werkervaring maakt of breekt – de bedrijfscultuur, met als basis een betrokken personeelsbestand.  Het zijn het potentieel voor loopbaanontwikkeling, een cultuur die kritisch denken beloont en de camaraderie op kantoor die een omgeving creëren waar mensen willen werken. Wat nog belangrijker is, is dat er een gezamenlijke overtuiging is dat de organisatie iets groots doet en alle medewerkers het gevoel hebben dat ze een essentieel onderdeel van dat proces uitmaken.

Kortom, ik denk dat de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde is dat werknemers de mogelijkheid krijgen om impact te maken – in een omgeving die een leercultuur biedt – in combinatie met toegang tot zelfsevicetechnologie, sterk leiderschap en de mogelijkheid om te groeien.

Een doeltreffende bedrijfsvoering kan een miljardenbedrijf maken of breken

Een doeltreffende bedrijfsvoering is waarschijnlijk een van de meest banale onderwerpen, maar het zou wel eens de belangrijkste manier kunnen zijn om werknemers gemotiveerd, betrokken en doelgericht te houden. We werken in een spannende technologiesector waar geniale ideeën miljarden kunnen opleveren, maar uiteindelijk is de hamvraag: Hoe is je bedrijfsvoering? Bij een organisatie met een goede bedrijfsvoering is er weinig ruimte voor afleiding. Dit kan heel eenvoudige vormen aannemen:

  • Beginnen vergaderingen met een agenda en eindigen ze met actiepunten, of zijn vergaderingen slechts bijeenkomsten waar mensen elkaar toeknikken om dat de volgende dag opnieuw te doen?
  • Zijn begrotingen transparant en worden ze gebruikt voor een gemeenschappelijk en overeengekomen doel, of zijn ze vaag?
  • Hebben werknemers en managers doeltreffende één-op-één-gesprekken, zoals Adobe's Check-in-proces, waarvan onlangs de broncode is vrijgegeven?
  • Worden er regelmatig – driemaandelijks of jaarlijks – resultaten geboekt, of bevinden de doelstellingen en tactieken zich voortdurend in chaos?

Zelfs op de steeds veranderende en altijd actieve digitale werkplek van vandaag houdt de term "goed geoliede machine" nog steeds stand. De bedrijven en culturen die blijk geven van een efficiënte bedrijfsvoering zullen zich onderscheiden van de meute en uiteindelijk toekomstige medewerkers een platform bieden om indruk te maken.

De werknemers van de toekomst zitten nu op de basisschool. Wat zullen zij het belangrijkste vinden?

Donderdag 9 februari 2017 krijg ik gezelschap van kopstukken bij de overheid, uit de datawetenschap- en transportsector en op het gebied van medewerkersmotivatie bij Think Tank by Adobe, onderdeel van het NewCo Bay Area Festival. Terwijl een groot deel van het personeelsbestand van morgen nu net leert lezen, schrijven en rekenen, willen we verkennen hoe we medewerkers over vijf, tien of twintig jaar geïnteresseerd en gemotiveerd kunnen houden. We gaan in op vragen zoals:

  • Welke secundaire arbeidsvoorwaarde zal in de toekomst doorslaggevend zijn? Zullen werknemers meer willen dan gratis eten en chemische reiniging, en hoe kunnen bedrijven daarop inspelen?
  • Hoe zullen bedrijven zich in de toekomst van elkaar onderscheiden, met name als er al zo veel iconische merken zijn die om talent strijden?
  • Wat is belangrijker: de mensen of het idee? Zal voor de volgende generatie "volg je passie" de gulden regel zijn?
  • Zal het grootste managementdilemma vandaag hetzelfde zijn als over 10-20 jaar? Hoe moeten we nieuwe managers kweken die op de behoeften van hun toekomstige teams anticiperen?
  • Wat zullen in 2030 de tekenen of kenmerken van een goed functionerende werkcultuur zijn? En omgekeerd: welke culturele normen zullen waarschijnlijk verdwijnen?

DE VOLGENDE STAPPEN