Adobe Advertising Cloud och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Adobe Advertising Cloud som personuppgiftsbiträde

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är EU:s nya integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddslagstiftningen. Även om det finns många nya eller förändrade krav, förblir de grundläggande principerna desamma. De nya reglerna har en vid definition av personuppgifter och en bred räckvidd, som påverkar alla företag som marknadsför produkter och tjänster till personer inom EU. Som ert personuppgiftsbiträde arbetar vi för att uppfylla dessa nya krav och för att hjälpa er i arbetet med er GDPR-säkring.

Registrerad person

Registrerad person

Identifierad eller identifierbar person i EU (t.ex. konsument, webbplatsbesökare).

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig

Part som avgör syftena och metoderna för att samla in och behandla personuppgifter om den registrerade personen (t.ex. varumärke, annonsör, utgivare).

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde

Part som behandlar personliga data åt en personuppgiftsansvarig (t.ex. DSP, SSP, DMP).

Adobe uppfyller redan, eller genomför pågående implementering av, vår skyldighet som personuppgiftsbiträde. Som personuppgiftsbiträde arbetar vi mot att ta fram en enda enhetlig tjänst för alla Adobe Experience Cloud-lösningar.

GDPR-arbetsflöde med Adobe Advertising Cloud

Personuppgiftsansvariga (annonsörer) kommer att behöva ge de registrerade personerna (konsumenter/tittare) möjlighet att få åtkomst till, korrigera och ta bort de personuppgifter om dem som samlas in.

Registrerad person ser en annons från en personuppgiftsansvarig.

Registrerad person ser en annons från en personuppgiftsansvarig.

Registrerad person går till annonsörens webbplats för att begära åtkomst till insamlade data.

Registrerad person går till annonsörens webbplats för att begära åtkomst till insamlade data.

Advertising Cloud utför åtgärder.

När Adobe Experience Cloud får en begäran från en personuppgiftsansvarig sammanställer programmet data från Advertising Cloud, som i sin tur utför åtgärder för att korrigera eller ta bort data om det begärts.

Adobe Experience Cloud gör alla personuppgifter om den registrerade personen tillgängliga.

Adobe Experience Cloud gör alla personuppgifter om den registrerade personen tillgängliga för den personuppgiftsansvariga att sammanställa med data från andra partners.

 

Tips för personuppgiftsansvariga

 

 • Inventera era digitala egendomar, inklusive mobilappar och webbplatser, för att bedöma vilka cookies, taggar eller annan information som är nödvändiga för företaget.
 • Kartlägg er kundresa och framför er berättelse om kundintegritet genom meningsfulla meddelanden och valmöjligheter. 
 • Utveckla en strategi för samtyckeshantering som tar hänsyn till kundupplevelsen.
 • Hitta sätt att autentisera användaridentiteten för att kunna behandla begäranden om åtkomst från registrerade personer. 
 • Identifiera eller utnyttja befintliga processer för att kunna svara på begäranden om åtkomst från registrerade personer.
   

För att samla GPDR-begäranden över alla era Adobe Experience Cloud-lösningar med vårt GDPR-API rekommenderar vi att ni diskuterar följande steg med era interna team:

 • Integrera med Adobes GDPR-API.
 • Identifiera och etikettera alla personuppgifter som finns i era lösningar. 
 • Överväg att distribuera Adobes AdobePrivacy.js, ett lättviktigt JavaScript-bibliotek som hjälper er att samla in ID:n för besökare för alla Adobe Experience Cloud-lösningar, på er sekretessportal om ni har en sådan.
 • Överväg att uppdatera till den senaste versionen av Adobe Mobile SDK.
 •  Överväg automatisering. Länka formulär på er sekretessportal direkt till Adobes GDPR-API.

  • Inkludera användar-ID som finns i introduktionsdokumentationen
  • Inkludera ert organisations-ID som finns i instruktionsdokumentationen
  • Information om hur man kodar mot vårt API finns i våra tekniska specifikationer 

Adobe och GDPR.

Ta en titt på hur vi hjälper varumärken med GDPR-arbetet i alla våra lösningar.

Upplevelseföretag

Läs mer ›

Adobe Analytics

Läs mer ›

Adobe Campaign

Läs mer ›

Adobe Audience Manager

Läs mer ›

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?

Ring oss och prata om vad Adobe Advertising Cloud göra för för ert företag?