Adobe Analytics och IT.

Rätt analysplattform kan omvandla hur er organisation förstår era kunder. Adobe Analytics är den plattformen. Ta en titt på de här IT-resurserna för Adobe Analytics. Börja med att läsa om hur vår syn på IT är av avgörande betydelse för fantastiska upplevelser och gå sedan över till de tekniska detaljerna med ytterligare resurser.

Resurser för IT.

Systemkrav

Få reda på systemkraven för varje Adobe Analytics-gränssnitt.

Implementering

Se hur ni kommer igång med Adobe Analytics.

Produktsäkerhet.

Läs om hur Adobe Analytics hjälper er att hålla era data säkra.

Adobe och säkerhet

Få en överblick av åtgärderna vi vidtar för att skydda våra kunddata.

Utvecklare och Adobe

Läs om vår blomstrande community av utvecklare i Adobe I/O.

Vanliga frågor om Adobe Analytics för IT.

Hur stor ansträngning är det att driftsätta Adobe Analytics?

Om ni använder en tagghanteringslösning kan det vara enkelt att driftsätta Analytics. Utan tagghantering är det mer komplicerat, eftersom ni behöver konfigurera JavaScript-koden på era sidor manuellt. Oavsett vilket bör ni överväga att använda Adobe Experience Platform Launch för tagghantering. Och eftersom det ingår i Adobe Experience Cloud kan det hjälpa er att förenkla driftsättningen av Analytics.

Läs mer

 

Vad använder Adobe Analytics som spårnings-ID?

Analytics använder Adobe Experience Cloud ID i spårningssyfte. Det kan pseudonymt identifiera era besökare i alla lösningar i Adobe Experience Cloud. Detta hjälper er i sin tur att få en överblick över era kunders resor på alla deras enheter.

Läs mer

 

Hur hanterar Adobe Analytics datatillgänglighet, säkerhet och återställning?

Analytics använder en helt redundant arkitektur i flera lager som omfattar både Analytics nätverk och programvara. Detta ramverk tolererar misslyckanden och routar på ett transparent sätt data förbi områden med problem. Och genom vårt samarbete med InterNAP stödjer Analytics bandbredd, routning och omroutning över fler än nio separata stamnät på internet för att maximera er tillgänglighet.

Läs mer

 

Kan data från andra källor läsas in i Adobe Analytics?

Det finns två olika sätt att läsa in data från andra källor på, beroende på kraven för källtyperna. Ni kan använda FTP-filöverföring för att importera datafiler i Analytics Data Sources, och när de har överförts till FTP-platsen som vi förser er med behandlar Data Sources dem och gör dem tillgängliga. Ni kan även programmatiskt skicka data till Analytics via Data Insertion-API:et.

Läs mer

 

Fler vanliga frågor finns i vår konversationsguide.

Läs mer

IT-fallstudier.

”Adobe Analytics står bakom insiktdrivna kundupplevelser.”

Vi är en ledare i The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions, Q2 2018 och har fått perfekta resultat i flera kategorier. Hämta rapporten och se varför Analytics leder vägen inom datadriven marknadsföring.

Mer läsning för IT.

Det är mer än bara data. Det är kundanalys.

Gör en djupdykning i Adobe Analytics och se hur vi kan hjälpa er att skapa datadrivna upplevelser i realtid som era kunder kommer att älska.

Läs mer om Adobe Analytics