Funktioner i Adobe Analytics

Oavsett er mognadsgrad vad gäller analys kan ni dra nytta av Adobe Analytics. Vi utses gång på gång till ledare i rapporter som Gartners Magic Quadrant och Forrester Wave, eftersom vi utvecklar funktioner som snabbt och enkelt ger våra kunder tillgång till data som ger dem smartare insikter och är enkla att använda. Ta en titt på vad vi kan.

Samla in och mäta

Lämna de vattentäta skotten bakom er.

Era kunder arbetar inte isolerat från andra. Era data bör inte heller göra det, och ni vill inte att de bara ska visa en del av sanningen. Vi hjälper er att samla alla era data under ett och samma tak – från webben och mobiler till CRM och uppkopplade bilar – så att ni får en så tydlig bild som möjligt av era kunder och er verksamhet.

Ni kan hämta data från i stort sett vilken källa som helst – webben, e-post, kampanjer, webbaserade terminaler, mobilenheter, klient-/serverprogram och de flesta program som har tillgång till internet.

Läs mer

Samla in de webb- och mobilappsdata som är viktigast för databaserat beslutsfattande och som passar era affärsmål.

Läs mer

Tack vare vårt serverbaserade sätt att bearbeta och fylla i rapportvariabler och definiera regler för besökarsegmentering kan ni skapa realtidssegmentering för alla onlinedata utan att skapa komplexa regler för er webbplats.

Läs mer

Integrera data från ett CRM-system eller någon annan källa med företagets online- eller offlinedata (t.ex. från lojalitetsprogram) som en extra analysdimension.

Läs mer

Med Adobe Experience Platform Launch är det enkelt att hantera taggar och ni får tillgång till innovativa verktyg för att samla in och distribuera data i digitala marknadsföringssystem.

Läs mer

Vi erbjuder funktioner för utökad lagring, databearbetning och rapporter för kunddata i vårt datalager. Och våra dataflöden levererar rådata enligt ett regelbundet dags- eller timschema.

Läs mer

Rekommenderas för dig

Utforska och förstå

Sätt era kunder i ett sammanhang.

När ni förstår inte bara vad era kunder gör, utan varför de gör det och hur de skiljer sig från varandra, då kan ni ge dem det de vill ha. Vi erbjuder robusta verktyg med överlägsen kvalitet som hjälper alla i företaget att omvandla kunddata till insikter om vad, varför och hur samt ger er avkastning på era investeringar.

Med hjälp av beräknade mätvärden kan ni kombinera mätvärden för att skapa matematiska och statistiska funktioner som används som nya mätvärden. Dessa mätvärden kan i sin tur segmenteras och genereras för alla rapporter i vilka mätvärden läggs till.

Läs mer

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Läs mer

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Läs mer

Skapa och jämför grupper med kunder som har gemensamma drag över tid för att enklare identifiera och analysera viktiga trender.

Läs mer

Med hjälp av analys över olika enheter kan ni sammanföra webb- och mobilappsdata till en enda samlad datakälla och få en bättre förståelse för kundresan.

Ge era team inom affärsanalys och datavetenskap möjlighet att sammanlänka och analysera flerkanalsdata med en kraftfull uppsättning analysverktyg.

Använd flödesanalys för att se hela kundresan, vart de går och även var de lämnar era appar och webbplatser.

Läs mer

Sätt era kunder i ett sammanhang.

När ni förstår inte bara vad era kunder gör, utan varför de gör det och hur de skiljer sig från varandra, då kan ni ge dem det de vill ha. Vi erbjuder robusta verktyg med överlägsen kvalitet som hjälper alla i företaget att omvandla kunddata till insikter om vad, varför och hur samt ger er avkastning på era investeringar.

Sätt era kunder i ett sammanhang.

När ni förstår inte bara vad era kunder gör, utan varför de gör det och hur de skiljer sig från varandra, då kan ni ge dem det de vill ha. Vi erbjuder robusta verktyg med överlägsen kvalitet som hjälper alla i företaget att omvandla kunddata till insikter om vad, varför och hur samt ger er avkastning på era investeringar.

Förutse och modellera

Få snabbare insikter än alla andra.

Sluta med att analysera rad efter rad med data manuellt och med att läsa beskrivande rapporter. Vi använder artificiell intelligens (AI), maskininlärning och automatisering för att hjälpa datavetare att gräva där det verkligen gör skillnad och för att alla andra ska få de realtidsinsikter de behöver.

Tack vare olika regelbaserade och algoritmiska attribueringsmetoder får ni en gedigen analys av kundernas beteenden och en kanaloptimerad modell som bygger på kundernas faktiska beteendemönster.

Läs mer

Statistisk modellering och maskininlärning som automatiskt hittar oväntade avvikelser i era data. Funktionerna identifierar faktorer som är utslagsgivande för ert företag i de enorma datamängderna.

Läs mer

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.

Läs mer

Skapa och hantera aviseringar baserat på dataavvikelser och sammansatta aviseringar med flera mätvärden i en och samma avisering.

Läs mer

Få en realtidsström med obearbetade data på interaktionsnivå inom bara några sekunder från att de samlats in med liveströmfunktionen i Adobe Analytics.

Läs mer

Dela och agera

Lägg lite tyngd bakom orden.

Det är en sak att påstå att man kan förvandla insikter till handling. Att faktiskt göra det är en annan. Tack vare att Adobe Analytics är del av ett integrerat, digitalt ekosystem kan vi använda insikter till marknadsföring, kanalöverskridande kampanjer eller personalisering av innehåll enklare än någonsin.

Ni kan skapa och hantera målgruppssegment utifrån vilka beteenden som helst och smidigt dela målgruppssegmentet i Adobe Experience Cloud för att aktiveras i andra Experience Cloud-produkter.

Läs mer

Tack vare vår integrering mellan Adobe Analytics och Adobe Audience Manager (DMP) kan ni lägga till målgruppsdata som demografisk information, psykografisk information, CRM-data och annonsvisningsdata i alla arbetsflöden i Adobe Analytics.

Läs mer

Importera sökmotorvisningar, klickningar, kostnad, position och kvalitetsresultat från Google AdWords, Yahoo, Bing och andra sökmotorer. Koppla de här trafik- och säljvärdena till webbplatsengagemang och realtidskonverteringar i Adobe Analytics.

Läs mer

Med hjälp av vår robusta samling triggers kan marknadsförarna identifiera, definiera och övervaka viktiga kundbeteenden och generera flerkanalsmeddelanden som mejl för att hålla kvar besökarna.

Läs mer

Verktygslåda för analysdriven appmarknadsföring med användarförvärv, engagemang och lojalitet. Inkluderar push-meddelanden, meddelandefunktioner, intelligent platsövervakning, geostaket, spårning av appförvärv och djuplänkar.

Läs mer

Datakopplingar integrerar Adobe Analytics med externa program via färdiga API-anslutningar och ett dra och släpp-gränssnitt.

Läs mer

Lägg lite tyngd bakom orden.

Det är en sak att påstå att man kan förvandla insikter till handling. Att faktiskt göra det är en annan. Eftersom Adobe Analytics ingår i ett integrerat digitalt ekosystem är det enklare än någonsin att utnyttja insikter i marknadsföring, flerkanalskampanjer och innehållspersonalisering.

Jämför

Adobe Analytics Select

Analys i enterpriseklass.
Fatta välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra och släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Flerkanalsanalys för företag.
Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Ultimate

Upplevelsefokuserad analys för företag.
Utnyttja maskininlärning och artificiell intelligens för att få djupgående insikter och hitta dolda möjligheter. Använd upplevelsedata från flerkanalsmarknadsföring och avancerad analys för att få den mest fullständiga bilden av kundresan för alla era kunder.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.