#f5f5f5

ADOBE ANALYTICS

Funktioner i Adobe Analytics

Oavsett var ni befinner er avseende er mognad vad gäller kundanalys kan vi hjälpa er. Vi utses konsekvent till en ledare i rapporter som Gartner® Magic Quadrant™ och The Forrester Wave™ eftersom vi utvecklar funktioner som gör data och insikter smartare, renare, snabbare att komma åt och enklare att använda. Se vad Adobe Analytics kan göra.

Samla in och mäta.

Lämna de vattentäta skotten bakom er.

Du vill ju inte bara se en tunn skiva av vad som händer, så vi hjälper dig att samla alla era digitala data – inklusive kundattributsdata – under ett tak. Från webb och mobil till uppkopplade bilar, du får den tydligaste bilden av era kunder och er verksamhet.

Datainsamling från flera kanaler

Ni kan hämta data från i stort sett vilken källa som helst – webben, e-post, kampanjer, webbaserade terminaler, mobilenheter, klient-/serverprogram och de flesta program som har tillgång till internet.

Läs mer

Anpassade variabler

Samla in de webb- och mobilappsdata som är viktigast för databaserat beslutsfattande och som speglar era affärsmål.

Läs mer

Unika hanteringsregler

Tack vare vårt serverbaserade sätt att bearbeta och fylla i rapportvariabler och definiera regler för besökarsegmentering kan ni skapa realtidssegmentering för alla onlinedata utan att skapa komplexa regler för er webbplats.

Läs mer

Analys av strömmande media

Få detaljerad information i princip i realtid om videolängd, stopp och start, så att ni kan utvärdera och sammanställa videostatistik och ljudmätvärden för förbättrad personalisering.

Läs mer

Tagghantering

Med Adobe Experience Platform Tag Manager är det enkelt att hantera taggar och ni får tillgång till innovativa verktyg för att samla in och distribuera data i digitala marknadsföringssystem.

Läs mer

Datautgång och dataströmmar

Vi erbjuder utökad lagring, dataombearbetning och rapporteringsmöjligheter för kunddata. Och våra dataflöden levererar rådata enligt ett regelbundet dags- eller timschema.

Läs mer

#FAFAFA

Utforska och förstå.

Avancerade beräknade mätvärden

Med hjälp av beräknade mätvärden kan ni kombinera mätvärden för att skapa matematiska och statistiska funktioner som används som nya mätvärden. Dessa mätvärden kan i sin tur segmenteras och genereras för alla rapporter i vilka mätvärden läggs till.

Läs mer

Avancerad segmentering

Skapa unika användarsegment baserat på beteenden för utvärdering av rapporter och i andra Adobe Experience Cloud-lösningar.

Läs mer

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Läs mer

Kohortanalys

Skapa och jämför grupper med kunder som har gemensamma drag över tid för att enklare identifiera och analysera viktiga trender. Gör kohortanalys av lojalitet och bortfall efter dimension och fördröjning för att ser hur en händelse påverkar beteenden.

Läs mer

Analys över olika enheter

Med hjälp av analys över olika enheter kan ni sammanföra webb- och mobilappsdata till en enda samlad datakälla och få en bättre förståelse för kundresan.

Läs mer

Flödesanalys

Använd flödesanalys för att se hela kundresan, vart de går och även var de lämnar era appar och webbplatser.

Läs mer

Sätt era kunder i ett sammanhang.

När ni förstår inte bara vad era kunder gör, utan varför de gör det och hur de skiljer sig från varandra, då kan ni ge dem det de vill ha. Vi erbjuder robusta verktyg med överlägsen kvalitet som hjälper alla i företaget att omvandla kunddata till insikter om vad, varför och hur samt ger er avkastning på era investeringar.

Förutse och modellera.

Få snabbare insikter än alla andra.

Sluta med att analysera rad efter rad med data manuellt och med att läsa beskrivande rapporter. Vi använder artificiell intelligens (AI), maskininlärning och automatisering för att hjälpa datavetare att gräva där det verkligen gör skillnad och för att hjälpa alla andra att få de realtidsinsikter de behöver.

Marknadsattribuering

Tack vare olika regelbaserade och algoritmiska attribueringsmetoder får ni en gedigen analys av kundernas beteenden och en kanaloptimerad modell som bygger på kundernas faktiska beteendemönster.

Läs mer

Identifiera avvikelser

Statistisk modellering och maskininlärning som automatiskt hittar oväntade avvikelser i era data. Funktionerna identifierar faktorer som är utslagsgivande för ert företag i de enorma datamängderna.

Läs mer

Bidragsanalys

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.

Läs mer

Intelligenta aviseringar

Skapa och hantera aviseringar baserat på dataavvikelser och sammansatta aviseringar med flera mätvärden i en och samma avisering.

Läs mer

Realtidsdata

Få en realtidsström med obearbetade data på interaktionsnivå inom bara några sekunder från att de samlats in med liveströmfunktionen i Adobe Analytics.

Läs mer

Segmentjämförelse

Identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Läs mer

#FAFAFA

Dela och agera.

Delade målgrupper

Ni kan skapa och hantera målgruppssegment utifrån vilka beteenden som helst och smidigt dela målgruppssegmentet i Adobe Experience Cloud för att aktiveras i andra Experience Cloud-produkter.

Läs mer

Målgruppsanalys

Tack vare vår integrering mellan Adobe Analytics och Adobe Audience Manager kan ni lägga till målgruppsdata som demografisk information, psykografisk information, CRM-data och annonsvisningsdata i alla arbetsflöden i Adobe Analytics.

Läs mer

Annonseringsanalys

Importera sökmotorvisningar, klickningar, kostnad, position och kvalitetsresultat från Google AdWords, Yahoo, Bing och andra sökmotorer. Koppla de här trafik- och säljvärdena till webbplatsengagemang och realtidskonverteringar i Adobe Analytics.

Läs mer

Triggers för återmarknadsföring

Med hjälp av vår robusta samling triggers kan marknadsförarna identifiera, definiera och övervaka viktiga kundbeteenden och generera flerkanalsmeddelanden som mejl för att hålla kvar besökarna.

Läs mer

Adobe Analytics-kontrollpanel

Skapa och publicera mobila poängkort för alla mätvärden och mått och visa dem i Adobe Analytics-mobilappen. Imponera på ledningen med KPI-status på minuten från deras mobiltelefoner.

Läs mer

Tredjepartsintegrering

Datakopplingar integrerar Adobe Analytics med externa program via färdiga API-anslutningar och ett dra och släpp-gränssnitt.

Läs mer

Gör handling till mer än ett buzzword.

Att säga att du kan förvandla insikter till handling är en sak. Att faktiskt göra det är en annan. Tack vare att Adobe Analytics är del av ett integrerat, digitalt ekosystem blir användning av insikter till marknadsföring, kanalöverskridande kampanjer eller personalisering av innehåll enklare än någonsin.

Jämför Adobe Analytics-paket och priser

Adobe Analytics Select

Fatta korrekta och välunderbyggda beslut i rätt ögonblick. Hitta era mest värdefulla kunder och de bästa sätten att engagera dem med hjälp av ett dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.

Adobe Analytics Prime

Förstå era kunder, få nya insikter och identifiera problem – allt med realtidsdata från flera kanaler. Mät hur effektiva era mobilappar är så att ni förstår hur användarna interagerar med era digitala upplevelser på olika typer av enheter.

Adobe Analytics Ultimate

Utnyttja maskininlärning och artificiell intelligens för att få djupgående insikter och hitta dolda möjligheter. Använd upplevelsedata från flerkanalsmarknadsföring och avancerad analys för att få den mest fullständiga bilden av kundresan för alla era kunder.

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics