Vad är nytt i Adobe Analytics

Nya funktioner och möjligheter har gjort det lättare att lägga varje resa i det rätta sammanhanget, oavsett om det inträffar via mobilapp, webbsajt, callcenter eller över enheter. Vi har gjort det möjligt för dig att förfina och fördjupa dina upptäckter av väsentliga affärsinblickar och avslöja tidigare osynliga beteendemönster bland kunder med högt värde. Och, vidare har vi gjort det möjligt att demokratisera data över hela din organisation med analyser som är lättare att utföra och mer tillgängliga.

Analys av kundresan

Ge era team inom affärsanalys och datavetenskap möjlighet att sammanlänka och analysera flerkanalsdata med en kraftfull uppsättning analysverktyg.

Analys över olika enheter

Med hjälp av analys över olika enheter kan ni sammanföra webb- och mobilappsdata till en enda samlad datakälla och få en bättre förståelse för kundresan.

Förbättrad kohortanalys

Med introduktionen av kohortanalyser gjorde Adobe Analytics det möjligt för dig att se mönster över kundgruppernas livscykel och svara på väsentliga affärsfrågor med bara ett par klick. I det tidiga 2019 släppte vi en ny och betydligt förbättrad version av kohortanalyser med Analysis Workspace som möjliggör mycket mer finjusterad kontroll över de kohorter du bygger.

Lär dig mer om kohortanalyser

För att uppnå djupare och mer sofistikerade analyser kan du nu inkludera upp till 3 mätvärden och upp till 10 segment för att definiera inkluderings- och returkriterier för kohorttabeller.

En returkohort mäter hur väl dina besökare kohort returnerar till dina upplevelser över tid. Varje cell i rapporttabellen visar numret och procenten av besökare i kohorten som har slutfört de inkluderade handlingarna inom en definierad tidsperiod.

En bortfallskohort är det omvända i en kvarhållningstabell och visar de besökare som fallit ut eller aldrig uppfyllt returkriterierna för din kohort över tid.

Tidigare kunde kohort tabellberäkningar endast göras baserat på inkluderingsmetriken. Idag kan rullberäkningar möjliggöra en ökad flexibilitet genom att du kan beräkna behållande eller bortfall progressivt baserat på varje tidigare tidsperiod.

Introduktionen av latenstabeller ger tillåtelse för effektiva föranalyser och efteranalyser. Den mäter tiden som har gått före och efter det att händelsen inträffade.

Gå bortom tidsbaserade kohorter och skapa kohorter baserade på en dimension, som marknadsföringskanal, kampanj, produkt, sida eller region. Använd alla dimensioner i Adobe Analytics för att visa hur behållande förändras baserat på dessa värderingar.

När ett projekt skapas tillåter Analysis Workspace dig att lägga till flera komponenter till en panel som rullgardinlista. Dessa rullgardinlistor fungerar som filter, aktiverade när en användare väljer någon av de inkluderade komponenterna. På det här sättet kan du stärka panelerna och underlätta djupare analys för projekt som delas med andra. Paneler tillåter också flera rullgardinlistor på samma panel.

När du bygger projekt kan du ändra färgen på paletten som används för visualiseringar inom Analytics Workspace. Du kan välja mellan en befintlig färgpalett eller göra din egen för att matcha färgerna på ditt varumärke.

Autospårning tillåter dig att automatiskt spåra sökmotordata med din Adobe Analytics implementering genom att förenkla processen med att förstärka Adobe Analytics-data med sökmotordata

Drop-Zone guider hjälper dig att bli mer effektiv när du använder Analytics Workspace genom att beskriva vad varje dra-och-släpp-åtgärd gör.

Tillägg till Analysis Workspace

Analysis Workspace bevisar redan en stabil, flexibel arbetsyta för att skapa effektfulla analytiska projekt. Nya funktioner fokuserar på att göra projekt enklare att bygga, göra dem mer visuellt intuitiva och öka tillgången till väsentliga data. Det här förbättrar djupet och användbarheten för insikter.

Lär dig mer om Analysis Workspace

Användning av serversamtal för instrumentpanelen och varningar

Server Call Usage ger en transparent vy av primär och sekundär användning av server-anrop utifrån ert åtagande. Det varnar proaktivt när ni närmar er ert totala åtagande och analyserar var server-anropen används. Identifiera och fixa okontrollerade implementeringar eller skala ner till platser där stora volymer mindre värdefull data samlas in

API 2.0

Adobe Analytics API:er är en samling av API:er som driver Adobe Analytics produkter som Analysis Workspace. Skapa datarika användargränssnitt som du kan använda för att manipulera och integrera data. Skapa rapporter för att utforska, få insikter eller besvara viktiga frågor om er data.

Förhandstitt på teknologi

Adobe Analytics-kunder kan nu få tidig tillgång till banbrytande analysverktyg och hjälpa till att forma framtiden för Adobe Anlytics. Deltagande kunder kan komma åt nya prototyper när de blir tillgängliga och sedan ge direkt feedback till våra utvecklingsteam.

Java 11 kompatibilitet för Ad Hoc analys

Den 6 augusti 2018 tillkännagav vi planer på att inaktivera ad hoc-analys, eftersom dess funktionalitet och kapacitet planerades att flyttas till Analysis Workspace. Vi sätter dock inte ett datum för avaktivering av Ad Hoc-analys förrän arbetsflödespariteten har uppnåtts i Analysis Workspace. Fortsatt support för Ad Hoc analys inkluderar nu kompabilitet med Java 11. Under hela 2019 fortsätter vi processen med att flytta Ad Hoc-analysfunktionalitet till Analysis Workspace.

Förbättringar i Kina

På grund av unika förordningar som reglerar utländsk internettrafik i Folkrepubliken Kina upplever företag som verkar i Kina, men som ligger utanför landet vanligtvis en viss grad av datalatens och förlust. För att öka prestandan för företag som gör affärer i Kina har vi infört regionala datasamlingar (RDC) på fastlandet i Kina. Detta gör att kunder i Kina kan skicka data direkt till ett datainsamlingscenter (DCC) i Kina istället för andra platser globalt. Detta förbättrar sidladdningstiderna och datorernas noggrannhet vid överföring av data till DCC utanför Kina. Oavsett var er digitala egendom hostas, eller vilket språk den använder, kommer användare i Kina att uppleva förbättringar om ni använder RDC i Kina.

Få ut mest värde av Analytics genom Experience League

VÄLKOMMEN

Ny hos Analytics?

Lär dig mer om vad Analytics har att erbjuda.

FRÅGA

Har du någon fråga om Analytics?

Kommunicera med dina branschkollegor eller Adobe-experter.

FÖRESLÅ

Vill du hjälpa oss att göra Analytics ännu bättre?

Rösta eller skicka in dina egna idéer.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.