Adobe Audience Manager och IT.

Målgrupper är unika och de förtjänar unika upplevelser som är snabba och säkra. Sådana är lätta att leverera med Adobe Audience Manager. Titta igenom de här IT-resurserna om Adobe Audience Manager med början i vår inställning till IT i upplevelseeran, och gå sedan vidare till våra tekniska resurser.

Resurser för IT.

Implementering

Få redan på vilka steg ni behöver vidta för att komma igång med Adobe Audience Manager.

Dokumentation

Sätt tänderna i detaljerna om Audience Manager i vår dokumentation.

Produktsäkerhet.

Läs om hur Audience Manager vidtar åtgärder för att skydda era data.

Adobe och säkerhet

Se hur vi håller era data och digitala upplevelser säkra.

Utvecklare och Adobe

Läs om vår blomstrande community av utvecklare i Adobe I/O.

Vanliga frågor om Adobe Analytics för IT.

Hur hanterar Adobe Audience Manager personligt identifierbar information (PII)?

Adobe Audience Manager är konfigurerat att avvisa de flesta personuppgifter från kunder. Audience Manager accepterar dock personuppgiftsposter så länge dessa är hashade eller anonymiserade i förväg. Dessutom använder Audience Manager strikt pseudonyma ID-synkroniseringsmetoder när det samlar in data om webbesökare.

Läs mer

 

Hur har Adobe Audience Manager konstruerats för skalbarhet?

Adobe Audience Manager har dokumenterad erfarenhet av att hantera miljoner poster regelbundet, med vissa kunder som behandlar nästan terabyte av data varje natt. Vi har utformat Audience Manager att stödja den månatliga tillväxten av data i ert företag. Och under de intensivaste tidsperioderna hanterar Audience Manager 4 miljoner begäranden i minuten och arbetar då normalt sett med en överskottskapacitet på 3–10 gånger i sina regionala datalager.

Läs mer

 

Hur stor ansträngning krävs för att implementera datainsamling i Adobe Audience Manager?

Adobe Audience Manager har ett JavaScript-bibliotek som möjliggör datainsamling i realtid av aktiviteter på er webbplats, målgruppsanpassning efter deklarerade ID:n för att tillåta utbyte och synkronisering av användar-ID:n från enheter och webbläsare som inte accepterar cookies från tredje part, och tredje parts pixelsynkronisering för målgruppsomanpassning. Ni kan börja använda Audience Manager direkt på era webbsidor på ett enkelt sätt med en tagghanteringslösning. Och om ni använder Adobe Experience Platform Launch blir implementeringen ännu enklare.

Läs mer

 

Påverkar Adobe Audience Manager-begäranden webbsidornas prestanda?

Vi har utformat Audience Manager för att minimera potentiell påverkan på er miljös prestanda. I test har det för Audience Manager uppmätts en latens på 5 millisekunder från gränsen för våra datacenter. I genomsnitt hanterar Audience Manager 175 000 frågor per sekund, men det högsta uppmätta värdet var 300 000 frågor per sekund.

Läs mer

 

Fler vanliga frågor finns i vår konversationsguide.

IT-fallstudier.

En DMP byggd för snabbhet, säkerhet och skalbarhet.

Utforska detaljerna bakom Adobe Audience Manager och se hur vi kan hjälpa er att få rätt upplevelse till rätt person vid rätt tidpunkt.

Läs mer om Adobe Audience Manager


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.