Målgruppsanalys

Tack vare vår integrering mellan Adobe Analytics och Adobe Audience Manager (DMP) kan ni lägga till målgruppsdata som demografisk information, psykografisk information, CRM-data och annonsvisningsdata i alla arbetsflöden i Adobe Analytics.


Alla vet att de måste känna sina målgrupper.

Ju bättre ni känner dem, desto större tyngd får ni. Men ärligt talat – det är skillnad på att känna sin målgrupp och att känna sin målgrupp. Att veta vad de gör, hur de interagerar med ert varumärke och så vidare är otroligt värdefullt. Men att veta vilka de är, vad de tycker om och vad som motiverar dem är ännu bättre.

Integreringen mellan Adobe Analytics och Audience Manager är den första i sitt slag, och med den kan ni enkelt dela målgruppsdata mellan er plattform för datahantering och er analysmotor. Tack vare den här effektiva segmentdelningen får ni en mer heltäckande bild av era målgrupper.

Banbrytande teknologi

Dra nytta av marknadens första produktifierade integrering mellan en plattform för datahantering och en analysmotor.

Realtidsdelning

Dela segment från Audience Manager till Adobe Analytics i realtid för att få underlag till målgruppsidentifiering, segmentering och optimering.

Uttömmande kundprofiler

Dela alla Audience Manager-segment som standard för att få uttömmande kundprofiler i Adobe Analytics.

Enkel integrering

Aktivera integrering via användargränssnittet med minimalt behov av kodändringar.

Lär dig mer om målgruppsanalys i Adobe Analytics.

Integrera befintliga segment.

Lär dig hur du delar segment från Audience Manager till Adobe Analytics i realtid.

Titta nu

Använd och agera utifrån segment.

Se hur ni kan analysera, jämföra och filtrera målgruppsdata med hjälp av segment.

Titta nu

Gör en djupdykning i målgruppsanalysen.

Avsnittet om målgruppsanalys i hjälpen för Adobe Experience Cloud innehåller information om arbetsflöden, vanliga frågor och svar, användningsexempel och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Datainsamling från flera kanaler

Vårt öppna mätprotokoll kan hämta data från i stort sett alla källor (t.ex. röst, video, ljud, uppkopplade bilar, sakernas internet, CRM och intranät). Ni kan också använda vårt datainsamlingsbibliotek för JavaScript och SDK:er för mobilappar.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.