Överlista konkurrenterna med flerkanalsanalyser.
Läs mer om analyser av kundresor på vår blogg.

Analys över olika enheter

Förstå kundernas beteende oavsett enhet och plats.


Se till att ni vet hur kunderna beter sig på alla enheter med hjälp av en enda samlad dataström över resan.


Kundresan har blivit allt mer komplex, med användare som växlar fram och tillbaka mellan datorer och mobilappar i sina kontakter med varumärken och när de handlar. Det betyder att det är oerhört svårt för företagen att få en korrekt och komplett bild av dem. Detta betyder att det är dags att byta från en enhetsfokuserad bild av kunden till en individfokuserad bild.

Forrester och Gartner har utsett oss till en ledare inom analys eftersom vi förstår att analys måste göras på alla enheter. Och vi är här för att hjälpa er koppla vad era kunder gör på en mobilapp till vad de gör på en laptop, stationär dator, surfplatta med mera. Analys över olika enheter i Adobe Analytics är en användningsklar funktion som hjälper er förstå era kunders kundresor på olika enheter. Den samlar webb- och appinteraktioner från olika enheter till en enda samlad dataström, som inkluderar historikdata, för att ge en bild av hur människor rör sig från en kontaktyta till en annan och från enhet till enhet. Så att du kan fatta bättre beslut baserade på mer fullständiga data.

Sammanhangsbaserade data från flera kanaler

Bygg bort friktion och irrelevans från kundresan och leverera övertygande upplevelser när det verkligen gäller. Förstå och se hur kunderna rör sig längs hela kundresan, inte bara från köpet och framåt.

Individfokuserad engagemangsöverblick

Omvandla vyer över kundengagemang från enhetsfokuserade till individfokuserade genom att i efterhand sammanfoga profiler på olika enheter. Detta gör att ni kan få djupare och mer korrekta insikter i när, var och hur era kunder interagerar med ert varumärke.

Datautforskning i realtid

Hitta insikter och fatta beslut i realtid med dra och släpp-visualiseringar och tabeller för kundreseanalys.

Användningsklar sammanfogning

Sammanfoga och återanvänd webb- och mobildata automatiskt och mappa effektivt enheter till användningsområden.

Visa relaterade funktioner.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.

Flödesanalys

Bortfalls- och flödesanalys visar var besökarna lämnar eller vart de går via en fördefinierad sekvens med sidor. Med hjälp av våra visualiseringar kan ni jämföra segment, ordna om steg, mixa och matcha värden och mycket mer.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.