anpassade variabler

Samla in de webb- och mobilappsdata som är viktigast för databaserat beslutsfattande och som passar era affärsmål.


Data måste svara till affärsbehoven.

Era affärsbehov är lika varierade som era kunders beteenden. Det betyder att ni måste kunna samla in data som tillgodoser alla dessa olika behov. Ni kanske vill veta hur ofta besökarna tittar på en produkt innan de köper den. Eller vilka sökord som ledde till att ett formulär skickades in. 

Med hjälp av anpassade variabler är det enkelt att identifiera specifika beteenden som ska mätas. När någon loggar in på er webbplats kan ni till exempel använda en anpassad variabel för att skicka det ID:t till Adobe Analytics, så att ni kan koppla användarens framtida beteenden till det. På så sätt kan ni bygga specifika dimensioner som uppfyller just era affärsbehov.

Framgångsvariabler

Använd anpassade variabler (de kallas ofta eVars) för att fastställa vilka dimensioner på er webbplats som bidrar mest till konverteringar. De här variablerna är beständiga och kan delas upp den ena utifrån den andra, en funktion som är unik för Adobe Analytics.

Trafikvariabler

Använd trafikvariabler (kallas ibland Props) för att förstå hur populära olika dimensioner på er webbplats är, som sidvisningar, besök, unika besökare och besökstid.

Klassifikationer

Kategorisera variabler och lägg till metadata så att ni kan gruppera olika värden och förtydliga eller rapportera om dem i olika block.

Lär dig mer om anpassade variabler i Adobe Analytics.

Gör en djupdykning i anpassade variabler.

Utforska anpassade variabler på våra hjälpsidor.

Läs mer

Jämför olika anpassade variabler.

Ta en närmare titt på trafik- och konverteringsvariabler på våra hjälpsidor.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Datainsamling från flera kanaler

Vårt öppna mätprotokoll kan hämta data från i stort sett alla källor (t.ex. röst, video, ljud, uppkopplade bilar, sakernas internet, CRM och intranät). Ni kan också använda vårt datainsamlingsbibliotek för JavaScript och SDK:er för mobilappar.

Datavisualiseringar i realtid

Med vår liveströmfunktion får ni en realtidsström med obearbetade data på interaktionsnivå inom några sekunder från att de samlas in.

Unik databearbetning

Tack vare vårt serverbaserade sätt att bearbeta och fylla i rapportvariabler och definiera regler för besökarsegmentering kan ni skapa realtidssegmentering för alla onlinedata utan att skapa komplexa regler för er webbplats.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.