Intelligenta aviseringar

Skapa och hantera aviseringar baserat på dataavvikelser och sammansatta aviseringar med flera mätvärden i en och samma avisering.


Varför använda intelligenta aviseringar?

Du håller så klart inte koll på era data dygnet runt. Och ärligt talat har ni så mycket data att det ändå inte skulle räcka. Så när det händer något viktigt, som att ni når ett visst riktmärke eller får oväntat mycket trafik, är det lätt att missa det.

Adobe Analytics övervakar era data och meddelar er direkt via intelligenta aviseringar när det händer något ovanligt. Ni kan detaljstyra aviseringarna som kan integreras med funktionen för avvikelseidentifiering och triggas när ni bäst behöver det.

Avvikelsebaserade aviseringar

Ställ in era aviseringar så att de triggas baserat på tröskelvärden för avvikelse, förändrade procenttal eller över-/underliggande datapunkter.

Omfattande aviseringshantering

Förhandsgranska hur ofta aviseringar ska triggas och skicka dem via e-post eller SMS med länkar till automatiskt genererade analyser.

Sammansatta aviseringar

Håll reda på flera mätvärden i en enda sammansatt avisering i stället för att skapa flera aviseringar.

Filtrera aviseringar efter målgruppssegment eller enhet.

Lägg till en mobildimension i era mätvärden för avisering för att finjustera en trigger utifrån enhet.

Lär dig mer om intelligenta aviseringar i Adobe Analytics.

Konfigurera aviseringar.

Lär dig hur du snabbt kommer igång med intelligenta aviseringar och hur avvikelseidentifiering hjälper er att ta vara på alla möjligheter.

Se hur intelligenta aviseringar fungerar i praktiken.

Titta på det här webbinariet om hur intelligenta aviseringar fungerar tillsammans med andra funktioner i Adobe Analytics.

Få mer information om intelligenta aviseringar.

Hjälpen till Adobe Experience Cloud innehåller information om funktioner, användningsexempel, vanliga frågor och svar och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Avvikelseidentifiering

Statistisk modellering hittar automatiskt oväntade trender i era data genom att analysera mätvärden och fastställa en nedre och övre gräns samt ett förväntat intervall för värden. Vid en oväntad ned- eller uppgång varnas du i rapporten.

Bidragsanalys

Hittar dolda mönster i era data för att förklara statistiska avvikelser och identifiera samband mellan oväntade kundbeteenden, extrema värden och plötsliga toppar eller dalar för mätvärden över målgruppssegment.

Ad hoc-analys

Med vår Analysis Workspace-funktion får ni en robust och flexibel arbetsyta för era anpassade analysprojekt. Dra och släpp datatabeller, visualiseringar och komponenter (kanaler, dimensioner, mätvärden, segment och detaljerade tidsperioder) till projekt.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.