Triggers för återmarknadsföring

Med hjälp av vår robusta samling triggers kan marknadsförarna identifiera, definiera och övervaka viktiga kundbeteenden och generera flerkanalsmeddelanden som mejl för att hålla kvar besökarna.


Pånyttfödd återmarknadsföring.

När man tänker på triggers för återmarknadsföring är det uppenbara exemplet en kund som överger kundvagnen. Även om den här typen av grundläggande triggers är användbara är de inget jämfört med den potential återmarknadsföring har i ett företag som är alltigenom datadrivet. Många e-post- och kampanjhanteringslösningar har dessa grundläggande triggers, men för att dra igång ett riktigt effektivt flerkanaligt återmarknadsföringsprogram krävs det mer än så. 

Med Adobe Analytics kan ni konfigurera triggers för återmarknadsföring som utnyttjar alla era data i realtid. Och om ni kopplar det till Adobe Campaign kan ni agera i stort sett direkt så att ni får ut ert budskap i precis rätt ögonblick.

Övergivna kundvagnar

Konfigurera snabb återmarknadsföring för övergivna kundvagnar eller övergivna kundvagnar med borttagna produkter.

Åtgärdstriggers

Konfigurera triggers som aktiveras efter anmälningar till nyhetsbrev, e-postprenumerationer, kreditkortsansökningar, lojalitetsprogram och mycket mer.

Effektiv integrering

Integrera enkelt Adobe Analytics och Adobe Campaign för att komma igång med era återmarknadsföringsstrategier på nolltid.

Lär dig mer om triggers för återmarknadsföring i Adobe Analytics.

Styrkan hos återmarknadsföring.

Lär dig mer om möjligheterna med triggers för återmarknadsföring i Reimagine Remarketing.

Se hur triggers fungerar i praktiken.

Se hur Adobe Analytics och Adobe Campaign samverkar och underlättar återmarknadsföring.

Lär dig hur du skapar triggers.

Avsnittet om triggers i hjälpen för Adobe Experience Cloud innehåller information om typer av triggers, deras värden, hur du skapar dem och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Datavisualiseringar i realtid

Med vår liveströmfunktion får ni en realtidsström med obearbetade data på interaktionsnivå inom några sekunder från att de samlas in.

Datainsamling från flera kanaler

Vårt öppna mätprotokoll kan hämta data från i stort sett alla källor (t.ex. röst, video, ljud, uppkopplade bilar, sakernas internet, CRM och intranät). Ni kan också använda vårt datainsamlingsbibliotek för JavaScript och SDK:er för mobilappar.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.