Utforska den djupgående integreringen mellan Adobe Advertising Cloud och Adobe Analytics.

Få ut mer av era annonsinvesteringar genom att koppla betalda medier till aktiviteter på er webbplats.

Delade målgrupper

Ni kan skapa och hantera målgruppssegment utifrån vilka beteenden som helst och smidigt dela målgruppssegmentet i Adobe Experience Cloud för att aktiveras i andra Experience Cloud-produkter.


Målgrupper utan gränser.

Handling är målet med all datainsamling och insiktsjakt. Om ni inte kan handla utifrån era data är alla de värdefulla insikterna bortkastade. Bland de mest värdefulla insikterna ni har är de målgruppssegment som ni skapat, förfinat och utvecklat en djup förståelse för. När ni skapar och analyserar de här målgruppssegmenten vill ni förstås att den här förståelsen ska spilla över till testning, målinriktning och kampanjoptimering. 

Med Adobe Analytics kan ni göra det med hjälp av delade målgrupper. Med den här funktionen kan ni ta de segment ni skapat i Adobe Analytics och som bygger på önskat antal beteenden och dela dem med era produkter i Adobe Experience Cloud.

Enkel segmentkonstruktion

Segmentering är vårt levebröd. Bygg enkelt segment antingen som en del av en plan eller i stundens ingivelse med vår segmentfunktion. Analysera dem sedan direkt i Analysis Workspace.

Integrering med Experience Cloud

Dela enkelt alla segment du har byggt över Adobe Experience Cloud, för aktiviteter och målinriktning i Adobe Target, Adobe cloud och Campaign.

Lär dig hur Analytics och Target fungerar tillsammans

Smart segmentredigering

Redigera eller ta bort publicerade målgruppssegment. Om ett segment du redigerar används visas ett varningsmeddelande.

Lär dig mer om delade målgrupper i Adobe Analytics.

Integrera befintliga segment.

Lär dig hur du delar befintliga segment från Audience Manager till Adobe Analytics i realtid.

Identifiera och bygg målgrupper.

Besök den här hjälpsidan och lär dig hur du använder segmentfunktionen i Adobe Analytics för att skapa historiska målgrupper.

Läs mer

Identifiera och dela målgrupper.

Besök vår hjälpsida och lär dig hur du identifierar och når människor över flera olika enheter.

Läs mer

Lär dig mer om att dela segment.

Avsnittet om att dela segment i hjälpen för Adobe Experience Cloud innehåller information om funktioner, arbetsflöden, vanliga frågor och svar och mycket mer.

Läs mer

Visa relaterade funktioner.

Avancerad segmentering

Med vår funktion för smarta segment kan ni identifiera de statistiskt mest signifikanta skillnaderna i ett obegränsat antal segment med hjälp av automatisk analys av alla mätvärden och dimensioner. Identifiera automatiskt viktiga egenskaper hos de segment som förbättrar företagets nyckeltal.

Målgruppsanalys

Tack vare vår produktintegrering mellan Adobe Analytics och Adobe Audience Manager (DMP) kan ni lägga till målgruppsdata som demografisk information, psykografisk information, CRM-data och annonsvisningsdata i alla arbetsflöden i Analytics.

Annonseringsanalys

Vi gör det enkelt att importera sökmotorvisningar, klickningar, kostnad, position och kvalitetsresultat från Google AdWords, Yahoo, Bing och andra sökmotorer. Koppla de här trafik- och säljvärdena till webbplatsengagemang och realtidskonverteringar i Adobe Analytics.


Hör av er, så ska vi prata om vad Adobe Analytics kan göra för ert företag.