https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/treeview/analytics-large

Unika hanteringsregler

Tack vare vårt serverbaserade sätt att bearbeta och fylla i rapportvariabler och definiera regler för besökarsegmentering kan ni skapa realtidssegmentering för alla onlinedata utan att skapa komplexa regler för er webbplats.

____________________________________________________

Överbrygga klyftan mellan datainsamling och realtidsanalys.

Med tanke på mängden data ni samlar in är det viktigt att ni kan bearbeta dem snabbt och flexibelt, så att ni kan analysera dem när det behövs. Även om data samlas in i de individuella kanalerna är det ingen bra idé att bearbeta dem individuellt. För det första tar det tid att konfigurera implementeringen med olika regler som måste ändras för varje kanal. Men ett större problem är att ni troligtvis måste ta hjälp av IT-avdelningen för att göra det. Även om de gärna hjälper till har de säkert en lång lista med uppgifter de ska hinna med först, och det tar kanske flera månader innan de kan ändra reglerna.

Adobe Analytics löser problemet åt er genom att bearbeta data på serversidan. Ni kan ange specifika regler som styr hur data bearbetas utan att ta hjälp av IT-avdelningen eller ändra taggar manuellt. En annan fördel med att data bearbetas på servern är att ni kan granska dem i realtid, utan att gå tillbaka och skapa nya rapporter.

Kraftfull datasegmentering

Segmentera data på flera olika sätt. Lansera kampanjer som är utformade för att trigga en viss handling. Segmentera efter domännamn, URL-mönster eller kataloger. Eller segmentera utifrån användarrelaterade data, som cookie-filer som skickas i variabler, IP-adresser, operativsystem, webbläsarversion eller värdet på någon annan variabel som hämtas av implementeringen.

Besökarsegmentering

Segmentera besökare på studs baserat på data i variabler eller frågesträngsparametrar. Om det till exempel finns ett formulär på er webbplats, där besökarna måste uppge födelseår, landskap och kön, kan ni skriva en detaljerad regel som utvärderar svaren och tilldelar besökaren ett segment genom att skicka ett segmentnamn (t.ex. ”medelålders kvinna i Norrland”) direkt till de anpassade variablerna.

Snabbare och bättre implementering

Med hjälp av bearbetningsregler kan ni konfigurera Adobe Analytics snabbare och mer effektivt så att det uppfyller alla era behov. Och eftersom ni har kontroll över bearbetningsreglerna kan ni försäkra er om att alla rapporter speglar rätt data och inte innehåller några misstag från klientimplementeringen.

#f2f7fa

Lär dig mer om unika bearbetningsregler i Adobe Analytics.

Läs mer om våra bearbetningsregler.

Läs mer om bearbetningsregler på våra hjälpsidor.

Läs mer

Rekommenderas för dig

https://main--bacom--adobecom.hlx.page/fragments/products/cards/adobe-analytics