Funktioner

Adresserbara målgrupper

Visa överlappningen mellan målgruppen och den valda målinriktningsplattformen, t.ex. en DSP, så att ni kan förutse kampanjens räckvidd innan ni aktiverar segment.


Målgruppsstorlek är en sak. Det som är viktigt är räckvidd.

Det räcker inte längre att veta hur stor er målgrupp är. Det viktiga är att veta hur många som faktiskt kommer att se ert budskap när ni aktiverar målet. Och för att få ännu större räckvidd måste ni använda olika kanaler och leverera personaliserade upplevelser i realtid.

Med adresserbara målgrupper kan ni se det totala antalet personer ni når i er målgrupp för varje mål, som en annonsserver. På så sätt kan ni se över matchningsfrekvenser innan aktivering och beräkna medieinvesteringar och nyckeltal bättre. De adresserbara målgrupperna har också en anpassningsbar historikperiod, bl.a. livstidshistorik, som ni kan använda för att få veta det exakta antalet användare för den valda tidsperioden. Tack vare allt detta kan ni fatta smartare beslut om medieinköp.

Titta på de funktioner som ingår.

Prognostisera och planera
Skapa en korrekt plan för framtiden med en klar förståelse för de segment ni tänker skicka till ett visst mål för målinriktning och aktivering.

Enkel delning
Genom att skicka data till era målpartners hjälper ni dem att snabbt utveckla och inrikta sig på kvalificerade målgruppssegment. Med fler än 100 server till server-integreringar med ledande mål minimerar vi teknikomkostnaderna och gör det enkelt för er att dela.

Läs mer om adresserbara målgrupper i Adobe Audience Manager.

Ta reda på hur ni kombinerar vetenskap och marknadsföring.

Läs vår rapport ”Activating Audiences Across Channels” om hur ni engagerar målgrupper och ökar matchningsfrekvenserna.

Läs mer

Läs mer om adresserbara målgrupper.

Hjälpen innehåller mer information om hur ni skapar adresserbara målgrupper och når fler.

Läs mer

Visa relaterade funktioner

Målmarknadssegmentering

Gruppera profiler i segment med Segment Builder så att ni kan inrikta er på era mest värdefulla användare och mäta ett segments population i realtid och förbättra kampanjresultatet.

Lookalike-modellering

Nå fler än era kärnkunder och hitta nya, unika och värdefulla målgrupper baserat på externa data med vår egen TraitWeight-algoritm, som drivs av Adobe Sensei.

Realtidsmål

Aktivera dussintals mål som stöder överföring av segmentinformation i realtid. Försäkra er om att kunduppgifter uppdateras så snart kunden besöker eller utför något på er webbplats, så att ni alltid kan nå dem vid rätt tidpunkt.


Ring oss och prata om vad Adobe Audience Manager kan göra för ert företag.